Stressin oireet ovat monille tuttuja. Stressaantunut ihminen saa liian usein kuulla, että hänen tulisi ajatella positiivisesti ja ettei hänen kannata ottaa niin paljon paineita. Kuitenkin vastaavanlaiset pinnalliset ja ylimalkaiset ohjeet usein vain pahentavat ongelmaa. Haitallisena koettu stressi vaikuttaa ajatteluun, tunteisiin, kehoon ja käyttäytymiseen.

Kokemusten ja tutkimusten mukaan negatiivinen stressi aiheuttaa sairastumista, heikentää luovuutta ja organisointikykyä sekä vähentää empatiaa. Puutteellisella stressinhallinnalla on täten kielteisiä vaikutuksia myös yhteisötasolla.
 

Stressinhallinnalla terveysriskit kuriin

Eiran sairaala on ottanut tavoitteekseen terveyden riskien hallinnan. Stressinhallinta on tapa hallita ja poistaa terveysriskejä. Eiran stressinhallintakurssi antaa osallistujille tehokkaita työkaluja, joilla tulla toimeen myös haastavassa arjessa. Mielenrakennus muistuttaa kehonrakennusta siltä osin, että kummassakin keskeistä on oma aktiivisuus ja kokemus siitä, että asioihin voi vaikuttaa.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat että heidän kykynsä tulla toimeen työstressin tai muun stressin kanssa ei ole riittävä, sekä henkilöille, jotka haluavat parantaa kykyään pärjätä stressin kanssa. Stressioireilu voi olla myös merkki siitä, että yksilö kantaa huolta ja vastuuta yhteisön toimivuudesta ja menestyksestä.

Kurssilla pyritään antamaan perusteellisempi ja syvällisempi kuva stressistä, sen oireista ja hallintakeinoista. Lisäksi painotetaan sitä miten osallistujat voivat omassa elämässään vahvistaa hyvinvointiaan ja elinvoimaansa.
 

Työkyky paranee 

Kullekin kurssille otetaan 9-12 osallistujaa. Taustojen selvittelyn jälkeen mietitään toimivia vaihtoehtoja ja räätälöidään osallistujille sopiva stressinhallintaohjelma. Kurssitapaamisia on kaikkiaan kolme joka toinen viikko.

Kurssilla mallinnetaan onnistuneen stressinhallinnan keinoja. Onnistuneen "mallin" käyttö näkyy paitsi stressioireiden vähentymisessä myös työ-, keskittymis- ja organisointikyvyn parantumisessa ja elinvoiman kokemuksen lisääntymisessä. Ihminen voi tulla sekä fyysisesti että psyykkisesti vahvemmaksi. Vahvuus ei ole kovuutta vaan jämäkkyyttä, sisäistä voimaa, joustavuutta ja rauhallisuutta. Patogeenisten, eli sairautta aiheuttavien ilmiöiden ja asioiden tarkastelun rinnalla kurssilla on tavoitteena löytää jokaisen osallistujan elämästä salutogeenisiä, eli terveyttä ja hyvinvointia edesauttavia ilmiöitä ja asioita. Negatiivinen stressi voidaan saada muuttumaan positiivisemmaksi stressiksi.

Kurssin tarkempi sisältö

1. tapaaminen: Stressin ja stressinhallinnan teoria

 • Stressin kuvaus ja vaikuttamismuodot psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimivuuden kannalta
 • Pahoinvointia ylläpitävät kehät, negatiivinen itsesuggerointi sekä ajattelun ja toiminnan umpikujat
 • Vaihtoehdot tänä päivänä, ennen ja muissa yhteisöissä
 • Hallintakeinojen kuvaus: Aikataulutus, fyysinen ja mentaalinen monitorointi, kuntouttavat strategiat (ruokavalio-ohjeista syvärentoutukseen)
 • Kotitehtävät 1


2. tapaaminen: Workshop I

 • Kotitehtävien 1 purku
 • Hallintakeinojen analysoiminen ja yksilöllistäminen
 • Terveyttä, minän vahvuutta ja stressitoleranssia ylläpitävien rutiinien luominen
 • Fyysisen ja psyykkisen rentoutumisen ja rauhoittumisen tekniikat ja niiden harjoittelu
 • Kotitehtävät 2

3. tapaaminen: Workshop II

 • Kotitehtävien 2 purku
 • Rutiinien analysoiminen
 • Mentaalisen harjoittelun perusteet ja periaatteet stressin hallinnan kannalta
 • Tekniikoiden harjoittelua
Eiran sairaalassa stressinhallintaan erikoistuneet asiantuntijat
Lääketieteen tohtori, hypnoterapeutti Markus Sundblom Eiran sairaalassa, erityisosaaminen stressinhallinta ja uniongelmien, ahdistus- ja pelkotilojen hoito. Sundblom Markus Lääketieteen tohtori, hypnoterapeutti Varaa aika

Lisätietoa stressinhallintakursseista

Voisiko stressinhallintakurssi olla juuri sinulle oikea vaihtoehto?

Olethan yhteydessä suoraan Markus Sundblomiin, hän kertoo asiasta mielellään lisää! 


LT, hypnoterapeutti Markus Sundblom,

sähköposti: markus.sundblom@eiransairaala.fi

 
Vuodeosasto_huone_600x450.jpg
Stressinhallinnan kurssilta välineitä työelämän paineensietoon

Nykyisin on luonnollista käydä säännöllisesti kuntosalilla tai jumpassa - omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tullut entistä tärkeämmäksi osaksi jokapäiväistä elämää. Myös "mielenrakennuksesta" pitäisi tehdä yhtä luonnollista ja hyväksyttävää kuin kehonrakennuksesta tai kehon säännöllisestä huollosta.

Lue lisää
Psykiatria_vastaanotto_600x450.jpg
Psykologi, psykoterapeutti ja psykoterapia

Psykologi on mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jolta saat keskustelutukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämän haasteisiin ja kriiseihin. Psykologit voivat erikoistua hyvin monelle eri alalle ja psykologilla voi olla psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapeutin koulutus.

Lue lisää
Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti