unihoitajalla on laaja-alainen kokemus unettomuuden hoidossa

Unihoitaja Tuula Tanskanen ottaa vastaan potilaita sekä HUS:n Psykiatrian unihäiriöpoliklinikalla että Eiran sairaalassa Helsingissä. Tuula on työskennellyt unihoitajana kahdenkymmenen vuoden ajan ja kartuttanut osaamistaan unettomuuden ja unihäiriöiden tutkimuksesta ja hoitamisesta.

Laaja-alainen kokemus ja tietopohja auttavat unihoitajaa selvittämään potilaiden uniongelmien syitä, hoitamaan niitä ja tarvittaessa ohjaamaan potilas oikean erikoislääkärin vastaanotolle.

Julkisessa terveydenhuollossa on viime vuosina ollut tavoitteena unettomuuden hoitopolun yhtenäistäminen ja lääkkeettömien hoitomuotojen tavoitettavuuden lisääminen. Hoitohenkilökunnan osaamisen lisääminen on tärkeä osa myös Tuulan Tanskasen  työtä, ja hän käykin kouluttamassa terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomen.

Tällä hetkellä osa potilaista saa lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos unettomuuta ei kyetä hoitamaan perusterveydenhuollon tasolla. Yksityisellä puolella hoitopolku on usein nopeampi, koska potilas voi itse varata ajan suoraan joko unihoitajalle tai erikoislääkärille.

 

miten valmistautua vastaanottoa varten

Ennen unihoitajan tapaamista potilaan kannatta pohtia omaa päiväaikaista jaksamistaan, nukkumistaan sekä näihin liittyviä tekijöitä. Unipäiväkirjan pitäminen käyntiä edeltävän viikon ajalta helpottaa arvioimaan unen määrää ja laatua. Potilaan on myös hyvä miettiä, mitä hän toivoo ja mihin on valmis sitoutumaan..

Monen potilaan toiveena on päästä vieroittumaan unilääkkeistä. Kun unilääkettä on käytetty jopa vuosia, eivät omat voimat välttämättä riitä niistä vieroittumiseen. Unihoitajan tuella lääkkeistä luopuminen onnistuu, ja potilaat ovat olleet tyytyväisiä.

"Autan potilasta unilääkkeistä vieroittumisessa yhdessä lääkärin kanssa. Tavoitteena on tukea potilasta lääkkeettömien menetelmien käyttämisessä ja vahvistaa potilaan luottamusta luonnollisen unen ja nukahtamisen taitojen oppimisessa", Tuula Tanskanen kertoo.

 

YKSILÖ- VAI RYHMÄTERAPIAA?

Potilaan kannattaa pohtia, toivooko hän yksilö- vai ryhmäkäyntejä unihoitajan luona. Ryhmätapaamisissa toisten potilaiden vertaiskokemus voi tuoda huomattavaa lisäarvoa hoitokokemukseen. Saamantyyppisessä elämäntilanteessa olevat ihmiset huomaavat ryhmässä, että eivät olekaan yksin. Toisaalta yksilövastaanotolla omien henkilökohtaisten tunteiden ja kokemusten avaaminen voi olla helpompaa.

Tavoitteena on tukea potilasta lääkkeettömien menetelmien käyttämisessä.

HOIDON KULKU

Ensimmäisellä vastaanotolla unihoitaja kartoittaa mahdollisimman tarkasti potilaan taustaa ja uniongelman laatua. Hän käyttää vaihtelevasti apunaan erilaisia valmiiksi strukturoituja kyselyitä ja haastattelua. Eiran sairaalassa unihoitajan työpareina toimivat toinen sairaanhoitaja, keuhkosairauksien erikoislääkäri, psykiatrian erikoislääkäri ja kliinisen neurofysiologian dosentti.

"Käytän apuna erilaisia kyselyitä, unipäiväkirjaa sekä haastatteluja. Jokaisen potilaan kanssa edetään yksilöllisen tarpeen mukaan", Tuula Tanskanen sanoo.

Potilaan oma kokemus uniongelmasta on aina hoidon lähtökohta. Tuula kuuntelee potilasta herkällä kovalla ja pyrkii selvittämään, miksi potilas on tullut vastaanotolle ja millaista apua hän toivoo saavansa. Motivoivan haastattelun avulla potilasta sitoutetaan hoitoon, jolloin tuloksiakin syntyy.

Tuula Tanskanen käyttää unettomuuden hoitoon näyttöön perustuvaa lääkkeetöntä hoitomallia, jota myös Käypä hoito suosittelee. Tapaamiskertoja on 5-6. Ensitapaamiseen varataan tunti, ja seuraavat hoitotapaamiset ja yleensä 45 minuutin pituisia. 

Hoitoon kuuluu psykoedukaatiota ja unenhuoltoa. Apuna käytetään käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä kuten uniärsykkeiden hallintaa ja vuoteessa olon rajoittamista sekä kognitiivisia menetelmiä. Käytössä on myös monenlaisia rentoutusmenetelmiä ja midnfulness-keinoja.

 

PARAS HOITOTULOS SAAVUTETAAN USEIN 5-6 KÄYNNIN JÄLKEEN

Toisinaan muutamakin käynti unihoitajalla voi tuoda avun, mutta pitkään jatkuneessa unettomuudessa paras hoitovaste saavutetaan useimmin 5-6 käynnin jälkeen. Pitkään vaivanneen ongelman taustalla olevien syiden ja seurausten rakennelma voi olla tavattoman monimutkainen. 

Hyvien hoitotuloksien saavuttaminen vaatii myös potilaalta sitoutumista hoitoon. Toisinaan unettomuuden hallinta voi vaatia kokonaisvaltaisten muutosten tekemistä omaan elämäntyyliin ja tapoihin.

 

Unettomuusterapeutti Tuula Tanskanen Eiran sairaalassa, erityisosaamin unihäiriöiden lääkkeetön hoito sisältäen rentoutus ja Mindfulness-harjoituksia.

Asiantuntijana artikkelissa on Tuula Tanskanen
Unihoitaja, sairaanhoitaja

Artikkeli Uniliiton Uniuutiset/Toimittaja Sari Tammikari

UNIONGELMIA? VARAA AIKA UNIHOITAJALLE!

Unihoitajan vastaanotolla selvitetään uniongelmien syitä, hoidetaan unihäiriöitä lääkkeettömillä menetelmillä, ohjataan tarvittaessa unirekisteröintiin ja erikoislääkärin vastaanotolle.

 

Varaa aika unihoitajan maksulliselle vastaanotolle
Uniklinikka_2023_FI.jpg

Eira Uniklinikka

Onko sinulla vaikeuksia nukahtaa tai heräiletkö useasti? Häiritsevää kuorsausta? Hengityskatkoksia? Haluaisitko löytää lääkkeettömiä keinoja unettomuuden hoitoon? Varaa aika Eira Uniklinikalle. Meiltä saat kokonaisvaltaista apua uniongelmiisi.

Lue lisää
Uniklinikka_uneton_nainen_20160822.jpg

Unettomuus ja sen hoito

Eira Uniklinikalla hoidetaan unettomuutta ja unihäiriöitä useilla eri hoitomuodoilla. Varaa aika sertifioidun unihoitajan vastaanotolle tai voit halutessasi ensin soittaa maksulliseen Uniklinikan Omahoitajan puhelinneuvontaan. Saat kokonaisvaltaista apua uniongelmiisi nopeasti.

Lue lisää
Uniklinikka_mittaaminen_firsbeat_600x450.jpg

Unitutkimukset

Eira Uniklinikalla on käytössään useita tapoja tutkia unettomuutta, unihäiriöitä ja uniapneaa. Varaa vastaanottoaika Uniklinikan asiantuntijalle. Vastaanotolla kartoitetaan uniongelmien syyt ja valitaan juuri sinulle parhaat tutkimukset.

Lue lisää
Uniklinikka_vasynyt_autossa_600x450.jpg

Uniapnea ja sen hoito

Uniapnea tarkoittaa unenaikaisia toistuvia hengityskatkoksia, jotka aiheutuvat ylähengitysteiden ahtaumasta unen aikana. Ahtauman seurauksena sisäänhengitys estyy nukkuessa. Hoitamaton uniapnea voi olla terveysriski. Tehokkain keskivaikean ja vaikean uniapnean hoitomuoto on CPAC-laitehoito.

Lue lisää
Uni_cpap-hoito_2023-03.jpg

CPAP-hoito ja seuranta

Onko sinulle todettu uniapnea ja suositeltu CPAP-hoidon aloittamista? Mietitkö hoidon aloitusta tai jonotatko laitetta? Meillä pääset aloittamaan hoidon nopeasti ja Uniklinikan Omahoitaja vastaa mielellään kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Varaa aika uniapnean hoitoon erikoistuneen erikoislääkärin vastaanotolle.

Lue lisää