Työfysioterapeutti edesauttaa työntekijän fyysistä työkykyä 

Työfysioterapeutti toimii fyysisen työkyvyn ja kuormittumisen asiantuntijana, joka pyrkii ensisijaisesti tutkimaan, arvioimaan ja edesauttamaan fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta.

Hän neuvoo ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinongelmissa sekä kehittää erilaisia ratkaisuja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Tämä voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, laajempaan työyhteisöön ja työolosuhteisiin.

 

Viihtyisä vastaanotto Eirassa

Työfysioterapeuttimme vastaanotto sijaitsee toimipisteemme 5. kerroksessa, jonka yhteydessä on myös tila fyysistä toimintakykyä edistävien konkreettisten harjoitteiden opastamiseen ja tekemiseen. Työntekijöiden fyysinen terveydentila kartoitetaan fysioterapeutin tekemän perushaastattelun ja erilaisten toimintakykytestien avulla.

 

Joustavasti myös työpaikkakäyntejä

Teemme myös asiakasyrityksiimme työpaikkakäyntejä, joissa ohjataan ja neuvotaan työntekijöitä sopivien työvälineiden, työasentojen, työtapojen ja -liikkeiden valinnassa.

Olennaisena osana on seurata työntekijää työpaikalla hänen omassa ympäristössään. Kun aito työtilanne on tiedossa, voi mahdolliset rasittavat asennot ja liikkeet korjata ja kuormitusta vähentää, myös ennakoivasti, löytämällä juuri hänelle sopivimmat ergonomiset ratkaisut. 

Mikäli työntekijällä on tunnistettu tarve erityislasien/näyttöpäätelasien hankintaan, työfysioterapeuttimme tekee näkökykyä edistävät työpisteen ergonomian mittaukset ja säädöt ennen mahdollista työnäköoptikolle hakeutumista.

Työfysioterapeutti auttaa myös uusien työtilojen ja -välineiden suunnittelussa sekä hankinnassa ergonomisten työolosuhteiden parantamiseksi. 
 

Työyhteisön hyvinvoinnin ja terveyskunnon tukemisessa työfysioterapeuttimme auttaa pitämällä räätälöityjä valmennuksia ja luentoja. Näistä voit pyytää lisätietoja tämän sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen avulla.

Lue lisää työfysioterpian palveluista

Miten pääsen työfysioterapeutin vastaanotolle?

Ennen ensimmäistä vastaanottokäyntiä varaa vastaanottoaika työterveyslääkärille tai voit varata ajan työfysioterapeutille omalta Eira työterveyshoitajasi.
Sovitut jatkokäynnit työterveysfysioterapeutille voit varata suoraan nettiajanvarauksestamme.

Miten saan apua ergonomiaan?

Työnantaja 
Työergonomiatarkistuksen tarve ilmenee usein jonkin tuki- ja liikuntaelinoireen ilmannuttua tai mahdollisen riskitekijän havaitsemisesta tai työvälineiden uusimisen tarpeesta. 

Työergonomian huomioon ottaminen ennakkoon on suositeltavaa myös uuden työympäristön suunnittelussa ja kalustehankinnoissa, jotta säästytään virhehankinnoilta ja myöhemmiltä ergonomiaa korjaavilta muutostöiltä.

Usein myös ergonominen selvitys työpaikalla tehdään jo perustyöpaikkaselvityksessä havaittujen seikkojen perusteella. Näitä voivat olla mm.  fyysisesti raskas ja yksipuolisesti kuormittava työ, joka aiheuttaa tuki -ja liikuntaelimiin kohdistuvia riskejä. 

Ergonomiatyöpaikkakäynnin tarpeen ilmaannuttua, voit olla yhteydessä omaan Eira työterveyshoitajaan tai suoraan työfysioterapeuttiimme täyttämällä tämän sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen.

 

Työntekijä

Työergonomiakontrollin tarve ilmenee usein jonkin tuki- ja liikuntaelinoireen ilmaannuttua tai mahdollisen riskitekijän havaitsemisesta tai työvälineiden uusimisen tarpeesta.
Ergonomisten huolten ilmaannuttua, ole ensin yhteydessä työnantajan edustajaan ja sen jälkeen omaan Eira työterveyshoitajaan tai suoraan työfysioterapeuttiin täyttämällä tämän sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen.

 
 

Miten saan apua työlasien hankintaan?

Erityistyölasit tulevat yleensä kyseeseen noin 50 vuoden iässä ja mikäli henkilön ajan tasalla olevat yleislasit eivät toimi näyttöpäätetyössä. Ota tällöin ensin yhteys omaan Eira työterveyshoitajaasi.
Työfysioterapeutti tulee tämän jälkeen sovitun mukaisesti tarkistamassa työpisteen ergonomian ja mikäli omat yleislasit eivät toimi vieläkään, saa lähetteen työnäköoptikolle.

HUOM! Omien yleislasien tulee olla ajan tasalla ennen ergonomiakontrollia.
 

Työyhteisölle hyvinvointia edistäviä valmennuksia

Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu myös tuki- ja liikuntaelimistön kuormitukseen vaikuttavien tekijöiden sekä terveyskuntoa ja hyvinvointia edistävien valmennusten ja luentojen suunnitteluun ja pitämiseen. 

Tarpeen ilmaantuessa, voit olla yhteydessä joko omaan Eira työterveyshoitajaan tai työfysioterapeuttiin täyttämällä tämän sivun alaosassa olevan yhteydenottolomakkeen.
Eiran työfysioterapeutti
Fysioterapeutti Maarit Bomberg hoitaa tuki-ja liikuntaelinongelmia sekä alaraaja- ja alaselkäongelmia Eiran sairaalassa. Bomberg Maarit Fysioterapeutti AMK, työfysioterapeutti
Kysy lisää työfysioterapian palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti
Hinnasto
Työterveyshuollon tavallisimpia hintoja Hinta 
Palvelumaksu henkilö/vuosi 56 €
Yksinyrittäjä palvelumaksu/vuosi 89 €
Työterveyslääkäri, 30 min 92 €
Työterveyslääkärin etävastaanotto, 30 min
92 €
Työterveyshoitaja, 30 min 50 €
Työterveyshoitajan etävastaanotto, 30 min
 50 €
Työfysioterapia 109 €/h
Asiantuntijat  

Popov Pia-Maria, vastaava työterveyslääkäri
Kokko Marja, työterveyshoitaja
Wrede Natascha, vastaava työterveyshoitaja

Bomberg Maarit, fysioterapeutti, työfysioterapeutti
Godenhjelm Helena, psykologi, työterveyspsykologi
Maatela Marina, työterveyspsykologi, psykoterapeutti, psykologi