Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketti sisältää seuraavat tutkimukset:

 • Perusverenkuva (B-PVK+T)
 • Kolesteroli
  - kokonaiskolesteroli, triglyseridit, LDL- ja HDL-kolesterolit
 • Paastosokeri (fP-Gluk)
 • Uraatti (P-Uraat)
 • Munuaisarvo (P-Krea)
 • Nestetasapaino Natrium (P-Na) ja Kalium (P-K)
 • Maksa-arvot (P-Alat, P-GT)

 

Miten pääsen tutkimukseen?

Tutkimukseen voit tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta milloin vain laboratoriomme aukioloaikoina. Terveyden Peruskartoitus -tutkimuspaketti sisältää paastosokerin mittauksen, joten ennen tutkimukseen tuloa sinun tulee olla syömättä 10-12 tuntia. Vettä voit juoda muutaman lasin ennen näytteenottoa.

 

Tutkimustulokset

Tutkimustulokset valmistuvat yleensä vuorokauden sisällä. Laboratoriotutkimustuloksissa näet tutkitun testin tuloksen sekä sen viitearvot.

Mikäli tulit tutkimukseen lääkärin lähetteellä, hän kirjaa tutkimustulokset viitearvoineen suoraan Omakanta-palveluun. Lisäksi hän on sopinut kanssasi vastaanotolla yhteydenottotavasta tulosten valmistumisen jälkeen. 

Mikäli tulit tutkimukseen ilman lääkärin lähetettä, laboratoriohoitajamme kirjaa tutkimustulokset viitearvoineen Omakanta.fi:hin. Hän on lisäksi sopinut kanssasi tulosten tiedotustavasta näytteenoton yhteydessä. 

Laboratoriotutkimustulosten tulkinta kuuluu aina lääkärille. Mikäli tutkimustuloksissa on poikkeavuutta viitearvoihin nähden tai jos haluat keskustella laboratoriotuloksista, varaa aika lääkärille vastaanotolle ajanvarauksestamme

Perusverenkuva (B-PVT+T)

Perusverenkuva on tärkeä perustutkimus, joka kuvaa elimistön terveydentilaa monin tavoin. Tutkimus antaa yleiskuvan verisoluista ja hemoglobiinista ja näin ollen sen avulla voidaan havaita viitteitä mahdollisista häiriöistä ja sairauksista kuten 
tulehdukset,
erilaiset vuodot,
raudan puute,
ravinnon saantiin ja imeytymiseen liittyvät häiriöt.

Kolesteroli

Sydänterveyden kannalta on erittäin tärkeää olla selvillä elimistön kolesteroliarvoista. Sepelvaltimotaudin riskiä arvioitaessa on kolesterolilla merkittävä rooli. 
Terveyden peruskartoitus -tutkimuspakettiin on sisällytetty laaja kolesterolimittaus, joka sisältää:

fP-Kol kokonaiskolesteroli
fP-Kol-HDL (”hyvä” kolesteroli)
fP-Kol-LDL (”huono” kolesteroli)
fP-Trigly triglyseridit
Lue lisää

Maksa-arvot (P-Alat, P-GT)

Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketissa tutkitaan maksa-arvoista ALAT (alaniiniaminotransferaasi) ja GT (glutamyylitransferaasi)
ALATin avulla mitataan maksasolujen vaurioita.
ALAT-arvot kohoavat virusten ja lääkeaineiden aiheuttamien akuuttien maksatulehdusten yhteydessä. Kohonneita ALAT arvoja esiintyy myös lihavuuden ja pitkäaikaisen runsaan alkoholin käytön yhteydessä. Lihavuus johtaa usein rasvamaksaan, joka suurentaa myös maksa-arvoja. 

GT-arvon nousun yleisin syy on pitkäaikainen liiallinen alkoholinkäyttö. GT-arvo suurenee myös jonkin verran maksatulehduksissa ja eräät lääkeaineet ja lihavuus voivat nostaa GT-arvoa.

Viitearvot:

 • ALAT, miehet 17+ v.: alle 50 U/l (yksikköä litrassa)
 • ALAT, naiset 17+ v.: alle 35 U/l
 • GT, miehet 16+ v.: alle 60 U/l
 • GT, naiset 16+ v: alle 40 U/l

Munuaisarvo kreatiniini (P-Krea)

Munuaisten toimintaa tutkitaan mittaamalla verestä aineita, jotka poistuvat munuaisten kautta pois. Yleisimmin munuaisten toimintaa tutkitaan mittaamalla kreatiniiniarvo.
Äkillinen tai pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta suurentaa kreatiniini pitoisuutta veressä.

Kreatiniini liittyy lihasten energia-aineenvaihduntaan ja elimistö ei pysty sitä käyttämään, vaan se poistuu normaalisti munuaisten kautta.

Kohonneisiin arvoihin voi vaikuttaa useat tekijät, vaikka munuaiset ovatkin terveet:

 • lihasten massa
 • runsaasti lihaa sisältävä ateria  
 • ravintolisät
 • elimistön kuivuminen
 • virtsan kulkueste kuten virtsakivi tai eturauhasen liikakasvu

Iän myötä munuaisten suodatinnopeus heikkenee, toisaalta lihasmassan samanaikainen väheneminen pitää pitoisuuden vakaana.
Alentunutta kreatiniinipitoisuutta esiintyy henkilöillä, joilla on alentunut lihaskudosten määrä, poikkeava ruokavalio. Lisäksi raskaus laskee kreatiniinipitoisuutta.

Viitearvot:

 • Miehet: 60–100 µmol/l (mikromoolia litrassa)
 • Naiset: 50-90 µmol/l

Nestetasapaino: Kalium (P-K) ja Natrium (P-Na)

Aineenvaihdunnan toiminnalle on välttämätöntä, että elimistössä on sopiva veren ja muiden nesteiden natriumpitoisuus. Natriumpitoisuutta tutkitaan neste- ja suolatasapainon seurannassa.
Kalium on natriumin ohella toinen tärkeä veren suola. 

Alhainen natriumarvo johtuu tavallisesti natriumin laimentumisesta: veden saanti on suurempaa kuin menetys. Myös tietyt lääkkeet, sydämen vajaatoiminta, pitkään jatkunut oksentelu ja ripuli ja runsas hikoilu voivat johtaa alhaiseen veren natrium pitoisuuteen.
Pieni natrium pitoisuus altistaa rytmihäiriölle ja aiheuttaa voimattomuutta.

Suurentunut natriumarvo on harvinaisempi kuin liian pieni arvo. Riittämätön juominen on tavallisin syy.
Liian suuri natrium pitoisuus johtaa monien elintoimintojen häiriintymiseen.
Alhaisia kalium-arvoja esiintyy tiettyjen nesteenpoistolääkkeiden yhteydessä. Lisäksi mm. pitkään jatkunut oksentelu ja ripuli voivat myös johtaa kaliumin liialliseen menetykseen.
Liian suuri kalium-arvo liittyy ennen kaikkea munuaisten vajaatoimintaan. Lisäksi tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa arvojen kohoamista.
Sekä liian suuri että liian pieni kaliumpitoisuus altistaa sydämen toiminnan häiriöille ja aiheuttaa lihasheikkoutta.

Viitearvot:

 • Natrium, aikuiset: 137-145 mmol/l (millimoolia litrassa)
 • Kalium, aikuiset ja yli 16-vuotiaat 3,3-4,9 mmol/l
 
 

Paastoverensokeri (fP-Gluk)

Toisinaan sokeriarvot voivat nousta liian korkeaksi sokeriaineenvaihdunnan häiriön vuoksi.
Kohonnut verensokeri -vaihe kestää tavallisesti useita vuosia ja vaihetta kutsutaan myös esidiabetesvaiheeksi. Kohonnut verensokeri -vaihe kehittyy hyvin usein tyypin 2 diabetekseksi. Tunnistamalla esidiabeteksen ajoissa, on mahdollista kokonaan estää diabeteksen puhkeaminen.
Kohonneen verensokerin pääsyy on vyötärölihavuus ja siihen liittyvä rasvan kertyminen maksasoluihin ns. rasvamaksa. 

Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketissa mitataan veren sokeritaso paaston jälkeen eli tutkittavan tulee olla 10-12 tuntia syömättä. Vettä voit juoda muutaman lasin ennen näytteenottoa.
Normaali verensokerin yläraja aamulla, yön yli jatkuneen paaston eli 10-12 tunnin syömättömyyden jälkeen, on 6,0 mmol/l.
Jos verensokeri on 6,1-6,9 mmol/l, on kyseessä kohonnut paastosokeri. Diabeteksen alarajana pidetään verensokeriarvoa 7,0 mmol/l.

Uraatti (P-Uraat)

Uraattiarvon mittauksella todennetaan uraatti eli virtsahappopitoisuus veressä.
Virtsahappo on lopputuote, joka poistuu elimistöstä munuaisten kautta.  
Kohonnut pitoisuus on usein merkki vyötärölihavuudesta tai alkoholin käyttöön liittyvistä häiriöistä. Tietyt nesteenpoistolääkkeet voivat myös aiheuttaa uraattiarvon nousua.

Viitearvot:

 • miehet 230-480 µmol/l (mikromoolia litrassa)
 • naiset 18-49 v: 155-350 µmol/l
 • naiset 50 + v: 155-400 µmol/l

Selvitä terveytesi helposti!

Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketin avulla saat hyvä yleiskuvan terveydentilastasi.

Mittaukseen voi tulla ilman lähetettä sekä ilman ajanvarausta suoraan laboratorioomme, mutta huomioithan, että ennen mittausta tulee paastota 10-12 tuntia.

Katso aukioloajat tästä

*Hintaan lisätään Kanta-maksu

Laboratorio

Tutkimuspaketit

Tutkimuspaketit Hinta
Miten Voit -tutkimuspaketti 
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
76 €
Liikkujan tutkimuspaketti
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Herkkä CRP
- Maksa-arvot (P-Alat)
- Munuaisarvo (P-Krea)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
- Kreatiinikinaasi (S-CK)
D-vitamiini (S-D-25)
145 €

Kasvissyöjän tutkimuspaketti
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
D-vitamiini (S-D-25)
- B12-vitamiini (S-B12-TC2)
- Folaatti (B9-vitamiini)

              

167 €

Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketti (Perus-screen)
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Maksa-arvot (P-Alat, P-GT)
- Munuaisarvo (P-Krea)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Uraatti (P-Uraat) 
 132 € 

Terveydentilatutkimukset

Terveydentilatutkimukset Hinta
Alkoholinkäyttötesti (B-PEth)
86,00 €
B12-vitamiini (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamiini (s-D-25) 
71,00 €
Ferritiini (S-Ferrit) 57,00 €
Folaatti (fS-Folaat) 85,50 €
Kalsium (fS-Ca) 36,00 €
Kolesterolit, rasvatutkimuspaketti (P-Lipidit) 72,00 €
Sokerirasituskoe (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Täydellinen verenkuva (B-TVK+TKD) 64,00 €
Verenkuva, perus (B-PVK+T) 39,00 €
Verensokeri (fP-Gluk) 28,00 €
Verensokerin pitkäaikaisseuranta (B-HbA1C) 65,00 €
 Yöpolygrafia suppea (unirekisteröinti kotona) 371,00 € 

Allergia-, astma ja keuhkotutkimukset

Allergia- astma- ja keuhkotutkimukset Hinta
Spirometria-tutkimus 103,00 € 
Keuhkojen toimintakoe lääkityksessä (Pt-BrDil)
Tutkimus vaatii lääkärin lähetteen.
147,00 €

Gynekologiset ja urologiset tutkimukset

Gynekologiset ja urologiset tutkimukset Hinta
Gynekologinen irtosolunäyte (Pt-PAPA-1)
69,00 €
Eturauhasen toimintakoe (P-PSA) 72,00 €
Eturauhassyöpäriskitesti (Stockholm3-testi) 446,00 €
Testosteroni (S-Testo) 105,50 €

Infektiotutkimukset

Infektiotutkimukset Hinta
Bakteeriviljely virtsasta (U-BaktVi)
29,00 €
Bakteeriviljely ulosteesta (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia vasta-aineet (S-BorrAb) 91,00 €
C-reaktiivinen proteiini (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaviljely, uloste (F-SalmVi) 50,00 €
Sieniviljely, kynsi, iho (Sk-SienVi) 97,00 €
Streptokokkiosoitus, nielusta (Ps-StrAAg)  39,00 €
Streptokokkiviljely, nielusta (Ps-StrVi) 47,00 €

Kilpirauhastutkimukset

Kilpirauhastutkimukset Hinta
Kilpirauhaskoe, Trijodityroniini, vapaa (S-T3-V)
99,00 €
Kilpirauhaskoe, Tyreotropiini (S-TSH)
62,00 €
Kilpirauhaskoe, Tyroksiini vapaa (S-T4-V) 62,00 €

Lihasten ja nivelten tutkimukset

Lihasten ja nivelten tutkimukset Hinta
Kreatiinikinaasi (S-CK)
45,00 €
Kihtikoe (P-Uraat) 28,00 €
Reumakoe (S-RF) 44,00 €
Reumakoe, sitruliinipeptidi, vasta-aineet (S-CCPAb) 64,50 €

Sukupuolitautitutkimukset

Sukupuolitautitutkimukset Hinta
Klamydiatesti ensivirtsasta (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-testi (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja tippuritesti ensivirtsasta (U-CtGcNhO) 81,00 €

Sydämen ja verenkierron tutkimukset

Sydämen ja verenkierron tutkimukset Hinta
Hertta sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti
196,00 €
Sepelvaltimotaudin riskin arviointi (fS-LipoB) 73,50 €
Sydän- ja verisuonitautiriskin arviointi, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Sydänfilmi (Pt-EKG-12) 62,00 €
EKG-pitkäaikaisrekisteröinti PulseOn
1 viikkoa
2 viikkoa
3 viikkoa
4 viikkoa

294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Sydämen rasituskoe, rasitus-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Sydämen vuorokausiseuranta, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00 €
Sydämen vuorokausiseuranta, Oirejohteinen-EKG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Kroonisen sydämen vajaatoiminnan tutkimus (P-proBNP) 99,00 €
Lasko (B-La) 23,00 €
Veren hyytymistutkimus, Tromboplastiiniaika (P-TT-INR) 40,00 €
Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti 403,00 €

Vatsan, maksan, munuaisten tutkimukset

Vatsan, maksan, munuaisten tutkimukset Hinta
Haimakoe (P-Amyl) 27,00 €
Kalprotektiini (F-Calpro) 117,50 €
Keliakiapaketti suppea 40,50 €
Keliakiapaketti medium 64,00 €
Keliakiapaketti laaja 86,50 €
Laktoosikoe, DNA-tutkimus (B-Lakt-D) 70,00 €
Mahalaukun terveydentilatutkimus, Gastropaneeli (fP-GastPan) 263,00 €
Maksakoe (P-ALAT)
27,00 €
Maksakoe (P-ASAT) 27,00 €
Maksakoe (P-Gt) 27,00 €
Maksa- ja luustokoe (P-Afos) 27,00 €
Alkoholin liikakäytön seuranta, Desialotransferriini (S-CDT) 91,00 €
Munuaiskoe, Kreatiniini (P-Krea) 27,00 €
Nestetasapainokoe, Kalium (P-K) 27,00
Nestetasapainokoe, Natrium (P-Na)
27,00
Hintoihin lisätään Kanta-maksu 2,70 €/käynti. Kotikäyntimaksu 85 €, alueelle Eira, Ullanlinna, Punavuori + mahdolliset matkakulut.
Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti