Akupunktur startar läkningsprocessen

Akupunktur är en vårdform inom kinesisk medicin. Med akupunktur stimulerar man nervändor i akupunkter genom att sticka tunna, sterila engångsnålar i huden. Irritationen av nervändan förmedlas längs med nerven till ryggmärgen, till hjärnans olika centra samt till det autonoma nervsystemet.

”Akupunktur effektiverar kroppens eget immunsystem. När nålen tränger igenom huden, startar kroppens egna mekanismer för läkning och smärtlindring”, säger Sari Tjurin-Zeiger.

 

Nålarna lindrar smärta

Akupunktur orsakar lokalt mikrotrauma i vävnaden, vilket ökar blodcirkulationen både lokalt och allmänt. Samtidigt frigörs i kroppen endorfiner och oxytocin. Oxytocin ökar känslan av välbefinnande. Endorfiner är morfinliknande ämnen, kroppens egna opiater, som lindrar smärta.

”Akupunktur passar speciellt bra för behandling av olika sorters smärttillstånd. Den är en effektiv hjälp för till exempel migrän eller spänningshuvudvärk, eller för kombinationen av dem båda.”

Akupunktur hjälper mot huvudvärk

Akupunktur stöder den medicinska vården av migrän. Med vården försöker man påverka frekvensen, varaktigheten och kraften i anfallen.

”Då man behandlar migrän med akupunktur, är det skäl att först få en diagnos av en läkare. Även då vården fortsätter bör det ske i samarbete med den vårdande läkaren.”

Läkaren och akupunkturskötaren bör båda vara informerade om övriga vårdformer som patienten använder. Det gör det lättare att följa upp både vårdens fördelar och eventuella nackdelar, och att skilja dem från varandra.

 

Bättre sömn med hjälp av akupunktur

Hos en del människor orsakas migränanfallen av spända nackmuskler. Spänningshuvudvärk och migrän förekommer ofta samtidigt då de även förstärker varandra.
Spänningshuvudvärk förknippas med spända muskler i nacke och skuldra och stress, som ökar muskelspänningar.

”Akupunktur är en holistisk vårdform, som kan påverka de bakomliggande orsakerna till spänningshuvudvärk”, säger Tjurin-Zieger.
Akupunktur slappnar av, minskar stress och förbättrar sömnkvaliteten. Med att påverka dessa kan man minska symptomen för många sjukdomar samt öka välbefinnandet.

”Eftersom man med akupunktur behandlar patienten som en helhet, bokar man en mottagningstid även för diskussion samt för kartläggning av bakgrundsfaktorer.”

Med akupunktur behandlas du som en helhet, på mottagningen bokas en tid även för diskussion samt för kartläggning av bakgrundsfaktorer.

Akupunktur i vården av cancerpatienter

Med akupunktur kan man lindra illamåendet hos cancerpatienter som genomgår en cytostatikabehandling. För patienter som får strålbehandling kan vården i viss mån minska på torrheten i munnen.

”Hos cancerpatienter är det viktigt att fästa speciellt stor uppmärksamhet på patientens fysiska och psykiska allmäntillstånd. I behandlingen av dem är samarbetet mellan läkaren och akupunkturskötaren därför viktigare än normalt.

Tiden för akupunktur hos en cancerpatient kan vara kortare än normalt och stimuleringen av nålarna lindrigare. Längden på behandlingen bedöms noggrant så, att patienten inte ansträngs för mycket.

 

Symtom på grund av graviditet kan lindras med akupunktur

Graviditet kan hindra användandet av läkemedel. Med akupunktur kan man effektivt och tryggt lindra symtom som orsakas av graviditet. ”Illamåendet i början av graviditeten och symtom i slutskedet så som ryggont, trötthet samt rädsla för förlossning, är typiska besvär som behandlas med akupunktur.”

I slutskedet av graviditeten strävar man till att förbereda kroppen för förlossningen med hjälp av akupunktur. Man kan även stimulera igångsättandet av förlossningen i sådana fall då graviditeten gått över beräknad tid. Då strävar man till att öka moderns egen produktion av oxytocin, öka blodcirkulationen i livmodern samt stimulera livmoderns sammandragningar.

Behandlingar under graviditet är skonsamma, avslappnande samt milda. Det är bra att nämna om behandlingarna på rådgivningen.”

 

Akupunktur kompletterar behandlingar inom den västerländska medicinen

Akupunktur är en trygg vårdform, bara akupunkturskötaren har en behörighet. Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu) uppehåller ett register över sakkunniga terapeuter med behörighet inom akupunktur samt kinesisk medicin. Deras skolning uppfyller kriterierna hos den europeiska takorganisationen för akupunktur och kinesisk medicin, ETCMA.

”Akupunkturskötarens samarbete med professionella inom hälsovårdsbranschen och mottagning på läkarstationer ger trygghet åt patienterna. På detta sätt tar man hand om patienten i samarbete med sakkunniga inom den västerländska medicinen.”

 
sari_tjurin.jpg 

 

Eira sjukhus akupunktionsskötare Sari Tjurin-Zeiger är medlem i FinnAcussa och i den internationella skupunktionsorganisationen för graviditeter Obstetrical Acupuncture Association (OBAA).

Intervju med sakkunnig inom akupuntkionsvård. Skribent Virve Järvinen.


Boka tid till akupunktur

Eira sjukhus har en mångårig erfarenhet av akupunktur. Antalet behandlingar bestäms alltid utgående från patienten. Det bästa vårdresultatet fås oftast med seriebehandlingar, men i akuta fall kan man få hjälp redan efter några behandlingsgånger.

Tid till akupunkturbehandling bokar du lätt via vår nätbokning!

Boka tid till akupunktur
Akupunktio_600x450_.jpg

Akupunktur

Akupunktur är en av de mest centrala behandlingsformerna inom kinesisk medicin. Akupunktur kan användas för att behandla t.ex. andnings-, ögon- och munsjukdomar, störningar i matsmältningssystemet, problem i muskler och skelett samt neurologiska problem. Även gynekologiska sjukdomar såväl som prostataproblem och impotens reagerar bra på akupunktur.

Läs mer