DET SÄGS ATT JAG HAR TORRA ÖGON. HUR KAN DET VARA MÖJLIGT DÅ MINA ÖGON RINNER HELA TIDEN?

Att ögonen tåras är ofta en reflex på att ögats yta torkar. Andra typiska symptom för torrögdhet är bl.a. röda ögon, en känsla av rosk i ögat och klåda. Du kan göra ett enkelt test på Eiras hemsida för att klargöra ifall du lider av torra ögon. Testresultatet ger en första indikation på torrögdhet. Ett noggrannare svar får du genom en omfattande torra-ögon-analys hos vår optiker. Klicka här för att göra snabbtestet.

VAD BEROR TORRÖGDHET PÅ?

Den tunna tårfilm som breder ut sig över ögats yta då man blinkar, torkar helt enkelt för snabbt. Torkandet kan bero på en för liten mängd eller dålig kvalitet på tårvätska, för få blinkningar eller uttorkande omständigheter. Även en del allmänna sjukdomar och de flesta mediciner kan få ögonen att torka. Symptomen kan vara ljuskänslighet, känsla av rosk i ögonen, klåda, att ögonen tåras, variation i synen t.ex. vid skärmarbete, rödögdhet, sekretbildning i ögonen och ibland till och med värk.

ÄR DET SKADLIGT MED TORRÖGDHET?

De flesta har ibland torra ögon och det är inte skadligt om det är lindrigt. Men ifall besväret är kontinuerligt utsätts ögats yta lättare för skador och ögoninflammationer, som i sin tur ytterligare torkar ögonen. Det blir som en ond cirkel.

HUR SKÖTER MAN TORRÖGDHET? KAN MAN BOTA DET?

Tyvärr finns det ingen metod som botar torrögdhet helt och hållet. Ofta torkar ögonen tidvis trots behandling, men man strävar till att minimera symptomen som torrheten förorsakar. Vården beror på graden av torrögdhet och hur man upplever besvären. De vanligaste vårdformerna är fuktande ögondroppar, fuktande dukar, tårkanalspluggar, värmebehandling av ögonlock som görs hemma och Eira Torra-ögonkliniks IPL-ljusimpulsbehandling som ges av sjukhusoptiker. Det finns också en hel del ”knep” som minimerar torrheten och besvären som den förorsakar.

APOTEKSHYLLORNA ÄR FULLA AV OLIKA TYPER AV FUKTANDE DROPPAR. VILKA SKALL MAN KÖPA?

Det lönar sig absolut att köpa droppar utan konserveringsmedel. Ju mer trögflytande och gel-aktiga ögondroppar man använder desto längre är verkningsgraden, men de kan göra synen grumlig för en stund. Lätt flytande droppar är lättare att använda t.ex. under arbetsdagen, men de måste användas oftare.

Ifall du måste använda ögondroppar mer än sex gånger per dag är dropparna du använder antagligen inte de bästa tänkbara. Då lönar det sig att prova på mer trögflytande droppar eller bara ett annat märke. Olika droppar kan vara lika till konsistensen men till funktionaliteten olika. Det finns inte ögondroppar som passar alla, du måste prova dig fram till vilka som passar dig bäst.

NÄR SKALL MAN KOMMA PÅ EN TORRA-ÖGON-ANALYS OCH HUR GÖRS DEN?

Om dina torra ögon påverkar ditt dagliga liv negativt och ögondroppar inte hjälper tillräckligt, lönar det sig för dig att boka tid till en torra-ögon-analys.

I 60 min. torra-ögon-analys undersöker optikern

  • kartläggning av symtomen
  • mikroskopisk undersökning
  • keratografisk mätning, med vilken man mäter mängden och kvaliteten på tårvätskan samt fotografering av Meiboms körtlarnas struktur  

Torrögdhet och vården av den är mycket mera än bara vattniga ögon som tåras och fuktgivande droppar. I samband med undersökningen får du råd om egenvård samt en bedömning om en IPL-ljusimpulsbehandling kan varta till hjälp för dig. En torra-ögon-analys förpliktar dig inte att reservera en tid till behandling av torra ögon.

Vid behov rekommenderar optikern en kontroll hos ögonläkare om det till exempel finns indikationer på ett inflammatoriskt tillstånd i ögonen som kräver medicinsk behandling.

Undersökningarna ger även bilder och filmer på dina ögon och din tårvätska och utifrån dem är det enkelt att jämföra de konkreta effekterna av den eventuella behandlingen. 

 

hur görs IPL-värmeimpulsbehandlingen?

Övre delen av ansiktet som ska behandlas, skall vara fritt från ansiktsvårdsprodukter, ansiktskrämer och makeup. Därtill skall man vara utan kontaktlinser. Det är bra att raka skäggstrån från behandlingsområdet innan man kommer till behandlingen.

Före behandlingen skyddas födelsemärken i området som skall behandlas med hudtejp. På området appliceras gel och under behandlingen används skyddsglasögon.
Med hjälp av behandlingsändan riktas ljusimpulsen till närheten av de nedre ögonlocken, näsryggen och tinningarna. På huden kan man känna värme och knipande när ljuset leds till det område som ska behandlas. Detta är helt normalt. Områdena behandlas två gånger.

Efter ljusimpulsbehandlingen behandlas Meibom körtlarna mekaniskt genom att trycka på övre och nedre ögonlocken. Med hjälp av den mekaniska behandlingen förbättras Meibom körtlarnas funktion genom att man tömmer de blockeringar som kan ha samlats i dem. För behandlingen bedövar man lätt ögats yta och ögonlockets kant, behandlingen är smärtfri.


HUR VET JAG ATT IPL-värmeimpulsbehandlingen PASSAR MIG?

Behandlingen är vanligtvis lämplig för alla som lider av torra ögon.

IPL-behandlingens lämplighet bedöms alltid individuellt före påbörjandet av behandlingen.

Notera, att IPL-behandlingen inte kan ges om du har en aktiv hudinfektion eller ögoninflammation, om du använder ljuskänsliga läkemedel eller hudförtunnande preparat, om du genomgått plastikkirurgiska ingrepp eller fått fyllnadsmedelsbehandling. Hyn får inte utsättas för sol eller solarium under två dagars tid både före och efter behandlingen.

Då du kommer till behandling skall det behandlade området, ansiktet, vara fritt från hudvårdsprodukter, ansiktskrämer och makeup. Därtill skall du vara utan kontaktlinser. Skäggstrån är bra att raka bort från området som skall behandlas före du kommer för behandling.

Sairaalaoptikko Emilia Valonen tekee mm silmäleikkauksen esitutkimuksia Eiran sairaalassa.

Som sakkunnig i artikeln är Eira sjukhus optiker Emilia Valonen

Hjälp för torra ögon!

Torrögdhet behandlas med den effektiva IPL-ljusimpulsbehandlingen.
Före behandlingen görs en individuell torra-ögon- och tår analys, varefter optikern bokar för dig en tid till själva behandlingen.

Boka tid till Torra-ögon-analys
Bekanta dig med Eira Torra-ögon-klinik
Kuivasilmatesti.jpg
Torra-ögon -test

Rinner dina ögon? Är de röda eller känns det som om du har sand i ögonen? Hamnar du använda smörjande ögondroppar? Gör ett snabbt test för att klarlägga om du lider av torra ögon och om du har nytta av Eira Torra-ögon-kliniken.

Läs mer
Kuivasilmäklinikka.jpg
Eira Torra-ögon-klinik

Besväras du av torra ögon? Rinner ögonen? Är de röda, känns det som sand i ögonen? Behöver du använda ögondroppar? Just för dig har vi grundat Eira Torra-ögon-klinik, där vi effektivt kan underlätta dina ögonproblem med IPL-ljusimpulsbehandling.

Läs mer