DET SÄGS ATT JAG HAR TORRA ÖGON. HUR KAN DET VARA MÖJLIGT DÅ MINA ÖGON RINNER HELA TIDEN?

Att ögonen tåras är ofta en reflex på att ögats yta torkar. Andra typiska symptom för torrögdhet är bl.a. röda ögon, en känsla av rosk i ögat och klåda. Du kan göra ett enkelt test på Eiras hemsida för att klargöra ifall du lider av torra ögon. Testresultatet ger en första indikation på torrögdhet. Ett noggrannare svar får du genom en omfattande torra-ögon-analys hos vår optiker. Klicka här för att göra snabbtestet.

VAD BEROR TORRÖGDHET PÅ?

Den tunna tårfilm som breder ut sig över ögats yta då man blinkar, torkar helt enkelt för snabbt. Torkandet kan bero på en för liten mängd eller dålig kvalitet på tårvätska, för få blinkningar eller uttorkande omständigheter. Även en del allmänna sjukdomar och de flesta mediciner kan få ögonen att torka. Symptomen kan vara ljuskänslighet, känsla av rosk i ögonen, klåda, att ögonen tåras, variation i synen t.ex. vid skärmarbete, rödögdhet, sekretbildning i ögonen och ibland till och med värk.

ÄR DET SKADLIGT MED TORRÖGDHET?

De flesta har ibland torra ögon och det är inte skadligt om det är lindrigt. Men ifall besväret är kontinuerligt utsätts ögats yta lättare för skador och ögoninflammationer, som i sin tur ytterligare torkar ögonen. Det blir som en ond cirkel.

HUR SKÖTER MAN TORRÖGDHET? KAN MAN BOTA DET?

Tyvärr finns det ingen metod som botar torrögdhet helt och hållet. Ofta torkar ögonen tidvis trots behandling, men man strävar till att minimera symptomen som torrheten förorsakar. Vården beror på graden av torrögdhet och hur man upplever besvären. De vanligaste vårdformerna är fuktande ögondroppar, fuktande dukar, tårkanalspluggar, värmebehandling av ögonlock som görs hemma och ThermoFlo-värmebehandling som görs av en optiker. Det finns också en hel del ”knep” som minimerar torrheten och besvären som den förorsakar.

APOTEKSHYLLORNA ÄR FULLA AV OLIKA TYPER AV FUKTANDE DROPPAR. VILKA SKALL MAN KÖPA?

Det lönar sig absolut att köpa droppar utan konserveringsmedel. Ju mer trögflytande och gel-aktiga ögondroppar man använder desto längre är verkningsgraden, men de kan göra synen grumlig för en stund. Lätt flytande droppar är lättare att använda t.ex. under arbetsdagen, men de måste användas oftare.

Ifall du måste använda ögondroppar mer än sex gånger per dag är dropparna du använder antagligen inte de bästa tänkbara. Då lönar det sig att prova på mer trögflytande droppar eller bara ett annat märke. Olika droppar kan vara lika till konsistensen men till funktionaliteten olika. Det finns inte ögondroppar som passar alla, du måste prova dig fram till vilka som passar dig bäst.

NÄR SKALL MAN KOMMA PÅ EN TORRA-ÖGON-ANALYS OCH HUR GÖRS DEN?

Om dina torra ögon påverkar ditt dagliga liv negativt och ögondroppar inte hjälper tillräckligt, lönar det sig för dig att boka tid till en torra-ögon-analys.
I analysen kartlägger man ifall du har torra ögon, vad det möjligen beror på och vilken typ av vård kan hjälpa just dig. Undersökningen tar en timme och omfattar en intervju för att kartlägga dina symptom, en undersökning av ögonen med mikroskop, en keratografisk mätning med vilken man fotograferar ögonlockens Meibom körtlar och en analys av mängden tårvätska och dess kvalitet.

Torrögdhet och vården av den är mycket mera än bara ögon som tåras och användande av ögondroppar. I samband med undersökningen får du råd om egenvård samt en bedömning ifall en ThermoFlo-värmebehandling kan hjälpa dig. Ifall det finns indikationer på ett inflammationstillstånd i ögonen rekommenderar vi att du går på en kontroll hos en ögonläkare.

I undersökningen tar man också bilder och videofilm på dina ögon och din tårvätska, och med hjälp av dem är det lätt att jämföra resultat av en eventuell behandling.

VAD ÄR THERMOFLO-VÄRMEBEHANDLING? GÖR DEN ONT?

ThermoFlo är en behandling för torra ögon med vilken man försöker öppna tilltäppta Meibom körtlar genom att värma upp och massera ögonlocken. Åtgärden är behaglig och den gör inte ont.

Meibom körtlarna utsöndrar olja i tårvätskan vilket gör att tårvätskan torkar långsammare. Resultatet av behandlingen är att hornhinnans torrhet minskar och symptomen av det lättar. ThermoFlo-värmebehandlingen ger bra resultat speciellt då torrögdhet orsakas av en för snabb avdunstning av tårvätska.

Vi rekommenderar vanligen en serie på 3 behandlingar för att förlänga verkningstiden och för att effektivera Meibom körtelns oljeproduktion. Det är även möjligt att boka enstaka ThermoFlo-värmebehandlingar.

HUR VET JAG ATT THERMOFLO-VÄRMEBEHANDLINGEN PASSAR MIG?

Behandlingen lämpar sig vanligen för alla som lider av torrögdhet. Boka tid till våra optiker för en individuell torra-ögon-analys innan påbörjandet av en Thermoflo-värmebehandling, så bedömer vi ifall behandlingen lämpar sig just för dig.

Ifall du har en inflammation i ögonlock eller ögon bör den skötas före du påbörjar en Thermoflo-värmebehandling.

 

Sairaalaoptikko Emilia Valonen tekee mm silmäleikkauksen esitutkimuksia Eiran sairaalassa.

Som sakkunnig i artikeln är Eira sjukhus optiker Emilia Valonen

Torra-ögon-analys på Eira!

Boka tid till optiker för en torra-ögon-analys

Sjukhusoptikerns mottagning för analys av torra ögon nu 98 € / 60 min

Boka tid
Bekanta dig med Eira Torra-ögon-klinik
Torra-ögon -test

Rinner dina ögon? Är de röda eller känns det som om du har sand i ögonen? Hamnar du använda smörjande ögondroppar? Gör ett snabbt test för att klarlägga om du lider av torra ögon och om du har nytta av Eira Torra-ögon-kliniken.

Läs mer
Kuivatsilmat_nainen_600x450.jpg
Eira Torra-ögon-klinik

Lider du av torra ögon? Rinner dina ögon? Är de röda eller sandiga? Måste du använda ögondroppar? Just för dig har vi öppnat en ny Eira Torra-ögon-klinik där vi effektivt kan underlätta dina ögonproblem med en helt ny och behaglig s.k. Thermoflo-värmebehandlingsmetod!

Läs mer