Prislista

Bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
åldringar som delvis klarar sig själva
445 €
535 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning,
alkoholavvänjningsvård, palliativ vård, operationspatienter (inte krävande kirurgi)
545 € 655 €
Krävande kirurgisk sjukhusvård
ledprotes- och fetmaopererade patienter
620 € 745 €
Krävande inremedicinsk sjukhusvård
bäddpatienter som behöver sjukhusvård, krävande palliativ vård
620 € 745 €
Intensifierad sjukhusvård
820 € 950 €
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination,
anhöriges övernattning i samma rum som patienten

175 €  

Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h)

85 €/h  
  I vårddygnsavgiften ingår:
  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 85 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 85 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 16,95 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.