Prislista
Bäddavdelning Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må 
Sjukhusvård / självständiga patienter
primärvårdspatienter, patienter intagna för undersökning, alkoholavvänjning,
annan än krävande kirurgisk vård på bäddavdelning 
625 € 745 €
Krävande sjukvård           
patienter som behöver assistans, terminalvård samt ledprotes- och fetmaopererade patienter
725 € 845 €
Intensifierad sjukhusvård
patienter som kräver betydande assistans
925 € 1045 €
Starropererade patienter, 1 övernattning efter operation (självständiga)
425 €
 
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination 225 €  
Anhöriges övernattning i samma rum som patienten 225 €  
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 95 €  

I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

I vårddygnsavgiften ingår ej:

  • laboratorie- ja röntgenundersökningar
  • fysikalisk behandling
  • övriga undersökningar
  • läkartjänster

Fakturering:
Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen.
Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris. 
Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset.

Avbokningar:
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift.
Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. 
Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.