Prislista
Minska – må bättre Pris
Addiktionsvårdarens, skukskötarens mottagning, 40 min
från 68,50 €
Addiktionsvårdarens, sjukskötarens mottagning, 60 min
från 102,50 €
Mottagning hos psykolog, 60 min
från 135 €
Sömnskötarens mottagning, 60 min från 80 €

Specialister
 
Hirvas Saana, psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut
Maatela Marina
, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Suhonen Heini, addiktionsvård, sjukskötare
Tanskanen Tuula, sömnskötare, sjukskötare
 

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.