Prislista
Minska – må bättre Pris
Addiktionsvårdarens, skukskötarens mottagning, 40 min
från 76,00 €
Addiktionsvårdarens, sjukskötarens mottagning, 60 min
från 112,00 €
Mottagning hos psykolog, 60 min
från 145,00 €
Sömnskötarens mottagning, 60 min från 80,00 €

Specialister
 
Hirvas Saana, psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut
Maatela Marina
, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Suhonen Heini, addiktionsvård, sjukskötare
Tanskanen Tuula, sömnskötare, sjukskötare
 

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.