Prislista
Röntgen Pris
Halsrygg 131,00 €
Lungor
131,00 €
Näsans bihålor
124,00 €
Axelled
 124,00
Knä
124,00 €
Ultraljudsundersökningar
 
Ultraljud av halsen
 291,00 €
Ultraljud av urinvägarna
 315,00 €
Ultraljud av övre buken
 315,00 €
Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten
 220,00 €
 Ultraljudsundersökning av brösten 212,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €, utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.