Prislista
Röntgen Pris
Halsrygg 137,50 €
Lungor
137,50 €
Näsans bihålor
130,00 €
Axelled
 130,00
Knä
130,00 €
Ultraljudsundersökningar
 
Ultraljud av halsen
 305,00 €
Ultraljud av urinvägarna
 331,00 €
Ultraljud av övre buken
 331,00 €
Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten
 270,00 €
 Ultraljudsundersökning av brösten 240,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €, utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.