Kiuru-Enari Sari

Specialist i neurologi
Examen:Dr Med, MD, docent i neurologi
Specialiteter:Neurologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Tyska
Efter examen från Tyska skolan i Helsingfors följde medicinstudier vid Universitetet i Freiburg, Tyskland. Jag blev legitimerad läkare vid Helsingfors Universitet (HU) år 1983. Efter 2 års allmänläkararbete i Åre Sverige, var det 1985 tid att återvända hem till Helsingfors. Här arbetade jag först vid HUCS inre medicinska klinik och sedan vid den neurologiska kliniken och blev neurolog (1991). Samtidigt började jag ett mycket tvärvetenskapligt forskningsarbete på HUCS/HU, som förde mig bl.a. 1989 till världsberömda professor Blas Frangione’s forskningslaboratorium vid universitetssjukhuset i New York (USA). Jag doktorerade 1995, och blev 2006 docent i neurologi vid HU. Under de senaste årtionden har det kliniska arbetet med olika uppgifter på HUCS neurologiska klinik, samt ett forskningssamsarbete med många specialområden (främst inre medicin, lungmedicin, neurofysiologi, klinisk fysiologi, neuroradiologi, patologi, plastikkirurgi och tandmedicin) och såväl finska som utländska grundforskare givit mig en ypperlig möjlighet till fortsatt inlärning inte enbart inom neurologi utan även mer generell medicin. Detta har blivit fördjupat av lång erfarenhet som privatläkare med patienternas neurologiska bekymmer och problem. Jag undersöker och sköter gärna olika vuxenneurologiska patienter, och även äldre barn (>12 år) som besväras av huvudvärk. Jag har länge varit ansvarig för HUCS:s poliklinik för neuromuskulära sjukdomar (sjukdomar i perifera nervsystemet samt musklerna), och samlat specialkunskaper även om mera sällsynta neurologiska ärftliga samt icke-ärftliga sjukdomar. Jag hjälper och vägleder gärna med patienternas diagnostik, vård och stöd såväl på finska, svenska, engelska och tyska.
Tjänster:Fästingklinik, Sömnklinik, Neurologi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Ta gärna med dej sjukdomshistorik och kopior på undersökningsresultat till mottagningen. För nya patienter rekommenderar jag 45 minuters mottagningstid. Man kan också reservera en avgiftsbelagd mottagningstid för telefonkonsultering.
ons 2.1
09:00
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation
ons 2.1
09:45
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation
ons 2.1
10:30
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation
ons 2.1
11:15
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation
ons 2.1
12:30
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation
ons 2.1
13:15
45 min
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation