Kiuru-Enari_Sari.jpg

Kiuru-Enari Sari

Specialist i neurologi
Examen:Dr Med, MD, docent i neurologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Tyska
Jag utexaminerades från Freiburg universitet i Tyskland 1983. Efter en period som allmänläkare i Åre, Sverige, återvände jag till hemstaden Helsingfors år 1985, för att arbeta på HUCS Inre med. klinik, följd av specialisering på neurologiska kliniken. Vi sidan av min specialisering kom jag in på ett mycket tvärvetenskapligt forskningsarbete på HUCS/HU, vilket förde mig 1989 till den världskända professor Blas Frangiones forskningslaboratorium på New Yorks universitetssjukhus. Jag doktorerade 1995 och år 2006 blev jag docent i neurologi på Helsingfors universitet.

Ett kliniskt arbete i flera decennier med olika arbetsuppgifter på HUCS neurologiska klinik, kombinerat med forskningssamarbete med både finska och utländska forskare inom olika specialområden, har gett mig ett utmärkt tillfälle för kontinuerlig inlärning, inte bara inom neurologin utan även inom andra medicinska områden. Mitt långvariga arbete inom den privata sektorn med neurologiska besvär har även det ökat mina specialkunskaper. Jag hjälper gärna vuxna patienter med neurologiska problem, samt även lite äldre barn (>12 år) med huvudvärksproblem.

Då jag ansvarade för HUCS poliklinik för neuromuskulära (nerv-muskel) sjukdomar, ökade mitt specialkunnande för sällsynta, både ärftliga och icke-ärftliga sjukdomar. Jag tar mig gärna an patienterna både med diagnostisering och behandling, och stöder patienterna under vården såväl på finska, svenska, engelska och tyska.
Specialiteter:Neurologi
Specialkunnande:En lång klinisk erfarenhet inom neurologi på Helsingfors universitetssjukhus från medlet av 1980-talet. Från år 2002 erfarenhet av arbete med sällsynta ärftliga och icke ärftliga neurologiska sjukdomar, speciellt som ansvarig specialist inom neuromuskulära sjukdomar (nerv-muskel). Ett nära och långvarigt samarbete med andra specialområden (speciellt inre medicin, lungsjukdomar, neurofysiologi och klinisk fysiologi, neuroradiologi, patologi, plastikkirurgi, oralmedicin) och med flera finska (speciellt HU, Biomedicum) och utländska basforskningsteam.
Priser:
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 164,00 €
Mottagning, högst 45 min. specialistläkarefrån 195,00 €
Mottagning, högst 60 min. specialistläkarefrån 225,00 €
Distansmottagning högst 20 min. specialistläkarefrån 90,00 €
Distansmottagning högst 30 min. specialistläkarefrån 140,00 €
Distansmottagning högst 45 min. specialistläkarefrån 165,00 €
Distansmottagning högst 60 min. specialistläkarefrån 180,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 5,90 €/gång. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Publikationer:MD 1995 (Helsingfors universitet), docent i neurologi 2006 (HU), publikationer i internationella vetenskapliga serier särskilt om kliniska och patologiska uppkomster av ärftliga och åldringsrelaterade amyloidoser och olika neuromuskulära sjukdomar, samt utredningar om deras uppkomst på molekylnivå.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.
fre 24.2
09:00
45 min
Kiuru-Enari_Sari.jpg
Kiuru-Enari Sari
Specialist i neurologi
Eira läkarstation