Riska Mikael

Specialläkare i psykiatri
Examen:ML
Specialiteter:Psykiatri
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Lång erfarenhet att behandla psykiatriska patienter. Mötet med människan, växelverkan är viktigt för mig.
Boka tid till specialist