”Vi finländare verkar ha en ovana att skjuta på vård och undersökningar. Större delen av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan kan fås under kontroll och till och med botas utan operation, ifall man kommer åt dem innan de utvecklats för långt”, berättar Esko Kaartinen.


EN TREDJEDEL AV DE SOM BLIR PENSIONERADE PÅ GRUND AV ARBETSOFÖRMÅGA HAR NÅGON FORM AV SJUKDOM I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN

För cirka en tredjedel av de som blir pensionerade på grund av arbetsoförmåga är orsaken någon sjukdom i stöd- och rörelseorganen. Oftast konstateras sjukdomen helt enkelt för sent. Man behöver inte hålla ut med sina besvär, det är bättre att reda ut orsaken i tid.

I skötseln av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är de konservativa vårdmetoderna (icke-operativa) desto effektivare ju tidigare man påbörjar dem.

 

PÅ DEN OFFENTLIGA SIDAN KAN DET I VÄRSTA FALL TA MÅNADER ATT FÅ TID TILL EN UNDERSÖKNING

Esko Kaartinen säger sig vara bekymrad över de fortsatt långa vårdköerna inom den offentliga sjukvården.

” Av förståeliga skäl utnyttjar många patienter först tjänster inom den offentliga vården där det i värsta fall tar flera månader bara att komma på en undersökning. Under den tiden kan besväret förvärras i den utsträckningen att en operation blir det enda alternativet”, förklarar Kaartinen.


EN TILLFÖRLITLIG DIAGNOS SNABBT

På ett privatsjukhus får kunden lätt tid till ortopedens mottagning utan att behöva en allmänläkares remiss och utan att behöva köa i onödan. Då mottagningstiden ordnas snabbt försnabbar det även fastställandet av den för vården avgörande diagnosen.

”Ibland finns det flera olika vårdalternativ, och tillsammans med patienten hittar vi för var och en den lämpligaste lösningen för att eliminera problemet.”
Eiras ortopedteam består av erfarna experter inom de olika delområdena inom vården av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan, så som värk i skuldra, rygg, höft och knä, titthålskirurgi samt ledprotesoperationer.

Esko Kaartinen poängterar, att ortopedi handlar mycket om arbete i team.

”På Eira har vi även utomordentliga färdigheter för vård inom fysioterapi och medicinsk behandling”

I skötseln av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är de konservativa vårdmetoderna (icke-operativa) desto effektivare ju tidigare man påbörjar dem.

Läs om ortopedi på Eira
Ortopedia_polvikipu_600x450.jpg

Ortopedi

Till ortopedin hör skador och besvär i rörelseorganen hos människor i alla åldrar samt diagnostik och vård av dessa. Typiska undersökningar och kirurgiska ingrepp är artroskopi i skulderled, höft, knä och vrist samt ledprotesoperationer av knä och höft. Handkirurgin koncentrerar sig på sjukdomar i handen, handleden och armbågen.

Läs mer
Ortopedia_olka2_600x450px.jpg

Skulderleden

I skulderleden kan finnas olika graders åkommor, allt från smärta till bristning av senplattan under skulderleden (rotator cuff). Behandlingsformen väljs alltid tillsammans med patienten. Man strävar efter att först undersöka vilka möjligheter det finns för rehabilitering och först efter det avgör man ifall en operation behövs.

Läs mer
Ortopedia_kasi2_600x450px.jpg

Handkirurgi

Fraktur, bristing av ligament, mushand, tennisarmbåge, tenosynovit, ett öppet sår ... varierande handskador som påverkar människors vardag och kan även orsaka funktionshinder.

Läs mer
Ortopedia_lonkka_600x450px.jpg

Höften

Smärta i höftleden som kan bero på t.ex. olycksfall eller ansträngning behandlas ofta med artroskopi. Höftartroskopi görs även bl.a. för att putsa leden, men också för att åtgärda meniskskada i höftet. Vid en långt framskriden artros har man ingen nytta av artroskopi, då blir det fråga om en höftprotesoperation.

Läs mer
Ortopedia_polvikipu2_600x450.jpg

Knäet

De vanligaste skadorna i knäet är meniskskador och skador som uppstått vid vridning av knäleden. I knäleden utförs redan nästan alla andra operationer artroskopiskt utom protesoperationerna.

Läs mer
Ortopedia_nilkka_600x450px.jpg

Vristen och foten

Gör det ont när du går? Lider du av hallux valgus? Har du stukat din fot? Hos Eiras ortoped får du snabbt hjälp. Ortopeden gör upp en vårdplan enligt dina besvär.

Läs mer
Leikkuri_valaisin_600x450.jpg

Ledproteskirurgi

Till en början kan fysioterapi och medicinering hjälpa då man drabbats av artros. En ledprotesoperation blir aktuell då symptomen stör det dagliga livet.

Läs mer

Kaartinen_Esko.jpg

Esko Kaartinen
Specialist i ortopedi och traumatologi