Vad är osteopati?

Osteopati är den äldsta vårdformen av manuell terapi. Händerna är osteopatens viktigaste arbetsredskap. Osteopaten undersöker och behandlar funktionella störningar i stöd- och rörelseorganen, som till exempel låsningar i leder och muskelspänningar. Funktionella störningar är symtom som inte orsakas av sjukdom.

Många sjukdomar och tillstånd efter operationer kan föra med sig oförklarliga störningar i leder, muskler och andra mjukvävnader som en osteopat kan hjälpa med.

 

För vad hjälper osteopati?

Oftast besöker man en osteopat för problem i rygg, nacke och skuldra. Problem i ryggens mellankotsskivor eller problem med ischiasnerven orsakar smärta och begränsar rörelseförmågan. Spänningar i nacke och skuldra leder till huvudvärk, svindel och domningar. De kan även leda till migrän och spänningshuvudvärk. Osteopaten behandlar även en hel del värk och styvhet i höft, knä och vrist.

 

För vem passar osteopati?

Osteopati passar för människor i alla åldrar i varierande skick och även gravida kvinnor. Idrottare rehabiliterar sina idrottsskador med osteopati. Personer i arbetsför ålder söker hjälp för symtom på grund av stress. Åldringar sköter bland annat styva leder eller problem med förändrad hållning hos osteopat, samt då man har symtom på skörhet i skelettet. Osteopati lämpar sig inte för personer med grav osteoporos, cancer eller en inflammatorisk ledsjukdom i akutskede. Före behandlingen är det skäl att nämna för osteopaten om en eventuell grundsjukdom, medicinering samt gjorda operationer.

 

Kan en Fysiskt funktionshindrad person få behandling?

Man kan komma till en osteopat i vilket skick som helst. Patienten placerar sig på en brits, antingen sittande eller i vågrätt läge. Ifall man inte kommer upp på britsen på egen hand ber man en stödperson till hjälp. Fysisk funktionsnedsättning är en bra anledning att besöka en osteopat eftersom fysiska begränsningar ofta är förknippade med en mängd olika spänningar och smärttillstånd i kroppen.

 

Behöver man en läkarremiss för osteopati?

Man behöver inte en läkarremiss för osteopati. Man får inte Fpa ersättning för vården. Osteopaten har ett nära samarbete med läkarna, främst med ortopederna. Läkaren kan ordinera osteopati för sin patient och tvärtom, osteopaten är utbildad till att känna igen tillstånd som kräver läkarvård.

 

Hur sker behandlingen?

En osteopat behandlar mjukvävnader med olika mobiliseringstekniker för att öka rörlighet och för avslappning. Eventuella låsningar mellan kotor öppnas genom manipulering med snabba rörelser, med andra ord kotknackning. Orsaken till en akut värk i ryggen kan vara låsningar i fasetterna d.v.s. ryggkotorna. Ofta lättar värken redan efter den första behandlingen. Vården är individuell och den planeras utgående från det läge som kunden befinner sig i. Osteopaten börjar mottagningen med att undersöka kundens vävnader, dess skick och mobilitet. Under det första mottagningsbesöket kan osteopaten göra motsvarande neurologiska och ortopediska undersökningar som en läkare gör.

 

Deltar man själv i behandlingen?

Till osteopatens undersökningar hör rörlighetstest. Testerna är lätta och kräver inga specialfärdigheter för att klara av dem. Själva vårdsituationen är lätt för kunden. Det räcker med att man ligger eller sitter på britsen. Osteopaten ordinerar åt kunden rörelser som skall göras hemma. För att rörelserna säkert görs rätt där hemma går man igenom dem redan på mottagningen.

 

Gör behandlingen ont?

Behandlingen är inte alltid smärtfri. Om muskelhinnorna är spända eller om de har irriterade nervändor, d.v.s. triggerpunkter, kan man bli tvungen att bearbeta mjukvävnaderna rätt så kraftigt. Behandlingen orsakar inte olidlig smärta. Ju snabbare man tar tag i problemet, desto lättare kan man i allmänhet behandla det.

 

Hur snabbt märker man resultat av behandlingen?

Som bäst hjälper behandlingen genast. Till exempel kan en kund, som halkat och kommer till mottagningen hukad med böjd rygg, promenera iväg efter behandlingen rak i ryggen. I allmänhet märks resultatet efter ett par dagar. Efter en kraftig bearbetning kan man känna av en irritation i vävnaderna i några dagar. Det är ingenting farligt utan endast ett tecken på att kroppen börjar repa sig. Kunden besöker vanligtvis osteopaten tre till fyra gånger. En del av kunderna går hos osteopat i förebyggande syfte till exempel två gånger i året. Kroniska besvär sköts ofta med regelbundet återkommande behandlingsserier.

 

Är osteopati tryggt?

Det är tryggt att behandlas av en utbildad osteopat. I Finland utbildas osteopater på yrkeshögskolenivå och utbildningen räcker fyra år. De utbildade osteopaterna hör till Valviras register över professionella inom hälsovårdsbranschen.

 juho_otranen_2020-08.jpg

Sakkunnig i artikeln är osteopat Juho Otranen
Juho Otranen har 16 års erfarenhet av osteopati mottagning. Hans specialområden är behandling av kotor och leder, manipulering av triggerpunkter, fascior och muskelhinnor samt rehabilitering av idrottsskador.

  Redaktör Virve Järvinen.

Osteopatens mottagning på Eira

Var inte ensam med din värk!

På osteopatens mottagning får du hjälp mot smärttillstånd i leder, muskler och mjukvävnader.
Vården är trygg och osteopaten på Eira har ett nära samarbete med ortopederna.

Boka lätt och snabbt en mottagningstid via vår nätbokningstjänst!

Boka tid till osteopat
Läs mera om Eiras tjänster
Ortopedia_polvikipu_600x450.jpg
Ortopedi

Till ortopedin hör skador och besvär i rörelseorganen hos människor i alla åldrar samt diagnostik och vård av dessa. Typiska undersökningar och kirurgiska ingrepp är artroskopi i skulderled, höft, knä och vrist samt ledprotesoperationer av knä och höft. Handkirurgin koncentrerar sig på sjukdomar i handen, handleden och armbågen.

Läs mer
Ortopedia_kiviranka_600x450px.jpg
Osteopati

Med osteopati får du hjälp mot funktionella störningar och smärttillstånd i leder och mjukvävnader. Osteopatin hjälper till exempel mot huvudvärk, nackvärk eller ischias. Vi har över 15 års erfarenhet av osteopati och osteopaterna har ett nära samarbete med ortopederna.

Läs mer