Söderström-Anttila_Viveca.jpg

Söderström-Anttila Viveca

Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Examen:Docent
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag är specialist i gynekologi, obstetrik och gynekologisk endokrinologi och docent vid Helsingfors Universitet. Min huvudtjänst är vid HUS Kvinnokliniken vid enheten for reproduktionsmedicin. Jag har arbetat som privatläkare vid Eira Läkarstation sedan 90-talet. Vid sidan av det kliniska arbetet forskar jag inom barnlöshet i olika internationella forskargrupper.
Specialiteter:Gynekolog
Tjänster:Gynekologisk ultraljudsundersökning
Hormonbehandling
Papillomvirusundersökning
Papa-prov (cervixcytologiskt prov)
Urininkontinens
Specialkunnande:Gynekologiska hormonbehandlingar, fertilitetsrådgivning, undersökningar och behandlingar mot barnlöshet, behandlingar med donerade äggceller eller spermier, klimakteriebesvär, Turners syndrom.
Priser:
Mottagning, högst 20 min. specialistläkarefrån 102,00 €
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 114,00 €
Mottagning, högst 45 min. specialistläkarefrån 130,00 €
Mottagning, högst 60 min. specialistläkarefrån 146,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Publikationer:42 ursprungliga artiklar i internationella vetenskapliga publikationsserier med extern utvärderingspraxis.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
ons 29.5
15:00
30 min
Söderström-Anttila_Viveca.jpg
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation