Söderström-Anttila Viveca

Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Examen:Docent
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag är specialist i gynekologi, obstetrik och gynekologisk endokrinologi och docent vid Helsingfors Universitet. Min huvudtjänst är vid HUS Kvinnokliniken vid enheten for reproduktionsmedicin. Jag har arbetat som privatläkare vid Eira Läkarstation sedan 90-talet. Vid sidan av det kliniska arbetet forskar jag inom barnlöshet i olika internationella forskargrupper.
Tjänster:Gynekologisk ultraljudsundersökning
Hormonbehandling
Papa-prov (cervixcytologiskt prov)
Papillomvirusundersökning
Specialist för Hälsoklubb för kvinnor
Urininkontinens
Gynekologi
Specialkunnande:Gynekologiska hormonbehandlingar, fertilitetsrådgivning, undersökningar och behandlingar mot barnlöshet, behandlingar med donerade äggceller eller spermier, klimakteriebesvär, Turners syndrom.
Publikationer:42 ursprungliga artiklar i internationella vetenskapliga publikationsserier med extern utvärderingspraxis.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

ons 21.4
15:00
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation
ons 21.4
16:00
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation
ons 21.4
16:30
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation
ons 21.4
17:00
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation
ons 21.4
17:30
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation