PÅ EIRA FÅR DU HJÄLP TILL URININKONTINENS

Till och med var femte kvinna i 35 – 55-års ålder lider av urininkontinens. Besvärande inkontinens ökar med åldern. Ca. 60 % av kvinnor över 70 år lider av regelbunden inkontinens.

De vanligaste formerna av inkontinens är

• ansträngnings-inkontinens
• trängningsinkontinens
• en kombination av dessa båda

 

OPERATION AV URININKONTINENS VID ANSTRÄNGNING


Om man inte med traditionella behandlingar uppnår ett bra resultat kan ansträngningsinkontinens opereras. I operationen fästs ett nätliknande band för att stöda urinröret (TVT/TVT-O-operation).

Bandoperationer görs under lokalbedövning, och långtidsresultaten är goda. Vanligtvis försvinner besväret så gott som helt och hållet.
Operationen görs under lokalbedövning eller lätt nedsövning. Hem får man åka samma dag efter några timmars uppföljning och ett besök för avlägsnande av stygn behövs inte.

Efter operationen är man sjukledig i fem dygn under vilka man bör undvika kraftig ansträngning.


TRÄNGNINGSINKONTINENS

Trängningsinkontinens diagnostiseras om man innan urinläckaget får täta trängningar.

Trängningsinkontinens kan vara relaterad till urinvägsinfektioner, tidigare urinvägs- eller andra gynekologiska operationer eller en neurologisk sjukdom som ligger i bakgrunden.

Trängningsinkontinens behandlas med läkemedel vars avsikt är att lugna urinblåsan som sammandrar sig ofrivilligt. Det finns även en ny läkemedelsbehandling som ökar blåsans kapacitet.

Behandlingen av blandinkontinens (ansträngnings- och trängningsinkontinens) beror på vilken inkontinensform är dominant. Ibland behövs både en operation och en läkemedelsbehandling.

 

INKONTINENS BEHÖVER MAN INTE HEMLIGHÅLLA eller SKÄMMAS ÖVER

Inkontinens är ett allmänt besvär. Det lönar sig att tala om saken med en sakkunnig gynekolog eftersom det finns effektiva behandlingar för besväret. I lindrig urininkontinens kan muskelträning av bäckenbotten hjälpa men urininkontinens kan även behandlas med operation.

Gynekologen väljer det rätta behandlingsalternativet baserat på en intervju, en gynekologisk undersökning samt en utredning av muskelstyrkan i bäckenbotten. Vilken typ av urininkontinens det är fråga om påverkar valet av behandlingsalternativ.

Boka tid till gynekologens mottagning

På gynekologens mottagning bedöms orsaken till symptomen och tillsammans väljer vi den rätta vårdmetoden.

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till operation och tidpunkten kan anpassas smidigt utgående från din egen tidtabell. Även ärenden gällande eftervården sker tryggt genom den opererande läkarens vård.

Eira sjukhus gynekologer
Kilpio_Olivia.jpg Kilpiö Olivia Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Mikkola_Tomi_Sakari.jpg Mikkola Tomi Sakari Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Rangdell_Ritva.jpg Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Söderström-Anttila_Viveca.jpg Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski_Pauliina.jpg Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Följande lediga tider
tis 25.6
13:30
30 min
Tuomikoski_Pauliina.jpg
Tuomikoski Pauliina
Specialist i obstetrik och gynekologi
Eira läkarstation

Vänligen observera att jag inte skriver ut recept på lugnande eller sömnmedicin eller förnyar recept från andra specialområden.

Vid behov håller jag mottagning även på distans via telefon eller videokontakt. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570. 

Visa följande lediga tider
Eiras hälsotjänster för kvinnor
Eira-Naisten-Terveysklubi_SV_600x450.jpg

Eira Hälsoklubb för kvinnor

Tar du hand om alla andra, men glömmer din egen hälsa? Saknar du regelbunden information om ditt hälsotillstånd? Just för dig har vi grundat nya och unika Eira Hälsoklubb för Kvinnor! Som klubbmedlem får du årligen en kallelse till en hälsocheck och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Eira Hälsoklubb för kvinnor är det bästa och enklaste sättet att ha regelbunden koll på sin hälsa!

Läs mer
Gynekologia_nuori_600x450.jpg

Gynekologisk mottagning för unga

Redan som ung är det bra att skapa kontakt med en gynekolog, som man snabbt får hjälp av vid behov.

Läs mer
Gynekologia_juokseva_nainen_600x450.jpg

Gynekologens mottagning

En gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnosjukdomar och förlossningar och behandlar kvinnan holistiskt med betoning på fertilitet och sexuell hälsa. Gynekologen är specialist på kvinnohälsa från den första menstruationen till tiden efter klimakteriet. För många kvinnor är regelbundna besök på gynekologens mottagning en viktig del av att ta hand om sin hälsa.

Läs mer
Gynekologia_Roosanauha_yleinen_600x450.jpg

Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning.

Läs mer
Gynekologia_naiset_jumpassa_600x450.jpg

Gynekologiska framfall

Framfall uppstår då bindväven i bäckenbotten försvagas och livmodern och slidans vägg sjunker. Symptomen på livmoderframfall kan t.ex. vara en känsla av tyngd i underlivet, som om något putar ut från slidmynningen och svårigheter att tömma urinblåsan eller tarmen.

Läs mer
Gynekologia_myoomat.jpg

Riklig menstruation, myom och andra avvikande blödningar

Rikliga menstruationsblödningar är vanliga; till och med var tredje kvinna har det i något skede av livet. Myom är en vanlig orsak till rikliga blödningar, men i bakgrunden kan finnas andra orsaker, som är skäl att reda ut.

Läs mer
Gynekologia_vastaanotolla_600x450.jpg

Hysterektomi - borttagning av livmoder

Operationer där man tar bort livmodern har minskat till en följd av en ökad användning av hormonspiral. Ändå kan borttagning av livmodern bli aktuell vid livmoderframfall, blödningar och myom. På Eira sjukhus får man snabbt en tid till operation och eftervården sker tryggt under den opererande läkarens uppsikt.

Läs mer
Prislista
Gynekologi Pris   
Gynekologisk mottagning, inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning     från 135 €   
 
 
Specialister
   
Kilpiö Olivia, gynekolog
Mikkola Tomi Sakari, Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Rangdell Ritva, Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Söderström-Anttila Viveca, Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Tuomikoski Pauliina, Specialist i obstetrik och gynekologi
   
Gynekologiska undersökningar och provtagningar    
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 69 €  
HPV-test (papillomvirus) 142 €
 
HPV + papa-prov 182 €
 
Klamydiatest 81 €  
Prolapskub 58 €  
Prolapsring 23 €  
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 30 €  
Ultraljudsundersökning av livmodern, sekundära organ och nedre delen av buken genom slidan
från 125 €  
     
Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten (kräver läkarremiss)
   
Ultraljudsundersökning av brösten (kräver läkarremiss)
   
Preventivspiraler
 
Hormonspiral 169 €  
Kopparspiral NovaT300 169 €  
Kopparspiral FlexiT 109 €  
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 250 €  
Gynekologiska ingrepp Pris  Eira Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation
3296 € 281,67 €/mån
Hysteroskopi i narkos 3896 € 331,67 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos 6251 € 527,92 €/mån
Avlägsnande av livmodern i narkos 7305 € 615,75 €/mån

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

*Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande