HYSTEREKTOMI ÄR EN ALLMÄN GYNEKOLOGISK OPERATION

Antalet hysterektomier, d.v.s. borttagningar av livmoder, har minskat hos oss i Finland och i andra delar av världen på grund av en ökad användning av hormonspiral. Även om hormonspiralen är en utmärkt hjälp till rikliga och smärtsamma menstruationer, hjälper den inte alla och till alla slags problem. Då kan det vara aktuellt med hysterektomi. De vanligaste orsakerna till hysterektomi är livmoderframfall, blödningar samt myom. Framförallt då barnen är gjorda är hysterektomi ett vanligt vårdalternativ.

Livmodern kan avlägsnas genom öppen operation, via slidan (vaginalt) eller genom titthålsoperation (laparoskopi). Vaginal operation och laparoskopi är de mest använda operationsformerna. Äggstockar i gott skick lämnas kvar framför allt då operationen görs innan man uppnått klimakteriet. Då fortsätter den egna hormonproduktionen som förr även efter operationen. Äggledarna tas bort eftersom man inte har någon nytta av dem efter borttagningen av livmodern. Enligt nutida uppfattning härstammar äggstockscancer från äggledarnas celler.


BORTTAGNING AV LIVMODER MED HJÄLP AV TITTHÅLSOPERATION ÄR VANLIGAST OCH LÄTTAST

görs via titthålsoperation är återhämtningen snabbare och långvariga besvär minskar. Från sjukhuset får man åka hem samma kväll eller följande dag. Sjukledig är man ca. 2 - 3 veckor. En eftergranskning görs 1 – 2 månader efter operation. Ifall det uppstår problem under återhämtningen sköts det ofta Borttagning av livmodern görs oftast med hjälp av en titthålsoperation, men en till storleken stor livmoder kräver en öppen operation. Laparoskopi görs under nedsövning och kräver endast små, ca. 5 – 10 mm långa sår på huden. Genom dessa hål kommer man åt att med kamera noggrant se föremålet för operationen och föra in de behövliga instrumenten. Med operationerna strävar man alltid till ett kosmetiskt bra resultat.

Fördelen med titthålsoperationen är en noggrann och modern teknik med vilken man ser operationsområdet både nära och tydligt.

I jämförelse med öppen kirurgi minskar risken för blödningar, värk och komplikationer och sjukhusvistelsen förkortas med titthålsoperationer. Då livmoderborttagning per telefon eller under ett kontrollbesök på den opererande läkarens mottagning.


Till opererande läkarens mottagning innan operation

På gynekologens mottagning är det viktigt att gå igenom alla symptom och hur länge de varat. På basen av informationen kan man bedöma problemets allvar och orsakerna till det. Problemet klargörs genom en gynekologisk undersökning, blodprov, ultraljud, eventuellt PAPA-prov och prov från livmoderns slemhinna (Pipelle). På basen av resultaten bedöms den rätta vårdformen.

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till operation och tidpunkten kan anpassas smidigt utgående från din egen tidtabell. Även ärenden gällande eftervården sker tryggt under opererande läkarens uppsikt
Eira sjukhus gynekologer
Mikkola Tomi Sakari Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Seuraavat vapaat ajat
mån 15.11
16:40
20 min
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
mån 15.11
17:00
20 min
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
mån 15.11
17:20
20 min
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Läs mera om våra hälsotjänster för kvinnor

Gynekologens mottagning

En gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnosjukdomar och förlossningar och behandlar kvinnan holistiskt med betoning på fertilitet och sexuell hälsa. Gynekologen är specialist på kvinnohälsa från den första menstruationen till tiden efter klimakteriet. För många kvinnor är regelbundna besök på gynekologens mottagning en viktig del av att ta hand om sin hälsa.

Läs mer

Gynekologiska framfall

Framfall uppstår då bindväven i bäckenbotten försvagas och livmodern och slidans vägg sjunker. Symptomen på livmoderframfall kan t.ex. vara en känsla av tyngd i underlivet, som om något putar ut från slidmynningen och svårigheter att tömma urinblåsan eller tarmen.

Läs mer

Myom och avvikande blödningar

Myom är vanliga binvävstumörer i livmodermuskeln och kan orsaka ytterst besvärande symptom: riklig menstruation, överlopps blodiga flytningar, värk, en känsla av tryck och ett ökat behov av att tömma blåsan. Närmare hälften av alla kvinnor har myom. Bakom en riklig menstruation och avvikande flytningar kan det även finnas andra orsaker som alltid bör undersökas.

Läs mer

Urinläckage - d.v.s. urininkontinens

Var femte medelålders kvinna lider av urinläckage, d.v.s. urininkontinens. Besvärande inkontinens ökar med åldern. Det finns olika typer av inkontinens och det lönar sig att ta upp problemet med en sakkunnig gynekolog, för det finns effektiv hjälp mot det.

Läs mer

Endometrios

Endometrios är en sjukdom där vävnad av livmoderslemhinna sprids utanför livmodern. Det är en vanlig gynekologisk sjukdom bland kvinnor i fertil ålder. Endometrios förorsakar bl.a. mens-, mag- och samlagssmärtor samt försvårar möjligheten att bli gravid.

Läs mer

Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning.

Läs mer

Gynekologisk mottagning för unga

Redan som ung är det bra att skapa kontakt med en gynekolog, som man snabbt får hjälp av vid behov.

Läs mer

Eira Hälsoklubb för kvinnor

Tar du hand om alla andra, men försummar ibland ditt eget välmående? Saknar du regelbunden information om ditt hälsotillstånd? Just för dig har vi grundat nya och unika Eira Hälsoklubb för Kvinnor! Som klubbmedlem får du årligen en kallelse till en hälsocheck och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Vid behov guidar hon dig till rätt specialist. Eira Hälsoklubb för kvinnor är det bästa och enklaste sättet att ha regelbunden koll på sin hälsa! NYTT: Hälsoklubb Plus, obegränsade besök hos Klubbläkaren!

Läs mer
Läs artiklar om gynekologi
Prislista
Gynekologi Pris   
Gynekologisk mottagning, Priset inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning     från 124,50 €   
 
Telefonmottagning och videomottagning:
 

Tuomikoski Pauliina, specialist i obstetrik och gynekologi, 20 min.

 85 €  
 Gynekologiska undersökningar och provtagningar    
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 59 €  

Mammografi och ultraljudsundersökning av
brösten (kräver läkarremiss)

189 €

 
Klamydiatest 53 €  
HPV-test (papillomvirus) 104 €  
Mykoplasma i genitalområdet 137 €  
HPV + papa-prov 127,50 €  
Prolapskub 54 €  
Prolapsring 20 €  
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 25 €  
Preventivspiral
 
Hormonspiral 169 €  
Kopparspiral NovaT300 104 €  
Kopparspiral FlexiT 69 €  
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 229 €  
Gynekologiska ingrepp Pris  Eiras Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation
2763 € 234,15 €/mån
Hysteroskopi i narkos 3382 € 285,75 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos 5617 € 472,00 €/mån
Avlägsnande av livmodern, titthålsoperation i narkos 6318 €  530,40 €/mån

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande