FRAMFALL AV LIVMODER OCH SLIDA

Var femte kvinna har under sitt liv ett gynekologiskt framfall, d.v.s. framfall av livmoder och/eller slida, och av dem som genomgått förlossning till och med två av tre kvinnor. Framfall är en följd av försvagad bindväv.


SYMPTOM PÅ GYNEKOLOGISKA FRAMFALL:

• känsla av tryck och att något putar ut i bäckenbotten
• urineringsbesvär
• avföringsbesvär
• återkommande urinvägsinfektioner
• oförmåga att tömma urinblåsan

Ibland kan ett tydligt framfall dock vara symptomfritt, men å andra sidan kan även ett lindrigt framfall orsaka besvär som stör livskvaliteten.

 

BEHANDLINGSALTERNATIV:

Framfall kan skötas med en borttagning av livmodern genom operation, traditionellt med att vårda slemhinnorna, ring- eller kubvård, fysioterapi eller med en livsstilsförändring. Med livmoderframfall förknippas ofta en försjunkning av slidans framvägg, d.v.s. framfall av urinblåsan (cystocele) och/eller slidans bakvägg, d.v.s. framfall av ändtarmen (rectocele). 

Vid ett framfall tas livmodern bort via slidan och vid behov korrigeras cysto- och/eller rectocele. Ifall man kan konstarea ett tydligt framfall vars symptom försämrar livskvaliteten, gör man upp en plan för operation. Eftervården och återhämtningen efter en framfallsoperation är densamma som efter en borttagning av livmodern med en titthålsoperation. Läs mera om borttagning av livmoder.

Lindriga framfall behandlas med bäckenbottengymnastik eller med olika slags stödringar som sätts in i slidan, besvärliga framfall behandlas med operation. För att kunna göra en bedömning av den lämpligaste behandlingsmetoden tar man i beaktande patientens egen uppfattning om sina symptom samt gynekologens diagnos om vilken del av bäckenbotten som framfallet berör.
En operationsbehandling korrigerar 70 – 80 % av framfallen permanent.

Boka tid till gynekologens mottagning

På gynekologens mottagning bedöms orsaken till symptomen och tillsammans väljs den rätta vårdmetoden.

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till operation och tidpunkten kan anpassas smidigt utgående från din egen tidtabell. Även ärenden gällande eftervården sker tryggt genom den opererande läkarens vård.

Eira sjukhus gynekologer
Mikkola Tomi Sakari Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Följande lediga tider
ons 10.11
10:00
30 min
Rangdell Ritva
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Läs mera om våra tjänster för kvinnor

Gynekologens mottagning

En gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnosjukdomar och förlossningar och behandlar kvinnan holistiskt med betoning på fertilitet och sexuell hälsa. Gynekologen är specialist på kvinnohälsa från den första menstruationen till tiden efter klimakteriet. För många kvinnor är regelbundna besök på gynekologens mottagning en viktig del av att ta hand om sin hälsa.

Läs mer

Hysterektomi - borttagning av livmoder

Operationer där man tar bort livmodern har minskat till en följd av en ökad användning av hormonspiral. Ändå kan borttagning av livmodern bli aktuell vid livmoderframfall, blödningar och myom. På Eira sjukhus får man snabbt en tid till operation och eftervården sker tryggt under den opererande läkarens uppsikt.

Läs mer

Myom och avvikande blödningar

Myom är vanliga binvävstumörer i livmodermuskeln och kan orsaka ytterst besvärande symptom: riklig menstruation, överlopps blodiga flytningar, värk, en känsla av tryck och ett ökat behov av att tömma blåsan. Närmare hälften av alla kvinnor har myom. Bakom en riklig menstruation och avvikande flytningar kan det även finnas andra orsaker som alltid bör undersökas.

Läs mer

Urinläckage - d.v.s. urininkontinens

Var femte medelålders kvinna lider av urinläckage, d.v.s. urininkontinens. Besvärande inkontinens ökar med åldern. Det finns olika typer av inkontinens och det lönar sig att ta upp problemet med en sakkunnig gynekolog, för det finns effektiv hjälp mot det.

Läs mer

Endometrios

Endometrios är en sjukdom där vävnad av livmoderslemhinna sprids utanför livmodern. Det är en vanlig gynekologisk sjukdom bland kvinnor i fertil ålder. Endometrios förorsakar bl.a. mens-, mag- och samlagssmärtor samt försvårar möjligheten att bli gravid.

Läs mer

Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning.

Läs mer

Gynekologisk mottagning för unga

Redan som ung är det bra att skapa kontakt med en gynekolog, som man snabbt får hjälp av vid behov.

Läs mer

Eira Hälsoklubb för kvinnor

Tar du hand om alla andra, men försummar ibland ditt eget välmående? Saknar du regelbunden information om ditt hälsotillstånd? Just för dig har vi grundat nya och unika Eira Hälsoklubb för Kvinnor! Som klubbmedlem får du årligen en kallelse till en hälsocheck och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Vid behov guidar hon dig till rätt specialist. Eira Hälsoklubb för kvinnor är det bästa och enklaste sättet att ha regelbunden koll på sin hälsa! NYTT: Hälsoklubb Plus, obegränsade besök hos Klubbläkaren!

Läs mer
Prislista
Gynekologi Pris   
Gynekologisk mottagning, Priset inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning     från 124,50 €   
 
Telefonmottagning och videomottagning:
 

Tuomikoski Pauliina, specialist i obstetrik och gynekologi, 20 min.

 85 €  
 Gynekologiska undersökningar och provtagningar    
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 59 €  

Mammografi och ultraljudsundersökning av
brösten (kräver läkarremiss)

189 €

 
Klamydiatest 53 €  
HPV-test (papillomvirus) 104 €  
Mykoplasma i genitalområdet 137 €  
HPV + papa-prov 127,50 €  
Prolapskub 54 €  
Prolapsring 20 €  
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 25 €  
Preventivspiral
 
Hormonspiral 169 €  
Kopparspiral NovaT300 104 €  
Kopparspiral FlexiT 69 €  
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 229 €  
Gynekologiska ingrepp Pris  Eiras Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation
2763 € 234,15 €/mån
Hysteroskopi i narkos 3382 € 285,75 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos 5617 € 472,00 €/mån
Avlägsnande av livmodern, titthålsoperation i narkos 6318 €  530,40 €/mån

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande