FRAMFALL AV LIVMODER OCH SLIDA

Var femte kvinna har under sitt liv ett gynekologiskt framfall, d.v.s. framfall av livmoder och/eller slida, och av dem som genomgått förlossning till och med två av tre kvinnor. Framfall är en följd av försvagad bindväv.


SYMPTOM PÅ GYNEKOLOGISKA FRAMFALL:

• känsla av tryck och att något putar ut i bäckenbotten
• urineringsbesvär
• avföringsbesvär
• återkommande urinvägsinfektioner
• oförmåga att tömma urinblåsan

Ibland kan ett tydligt framfall dock vara symptomfritt, men å andra sidan kan även ett lindrigt framfall orsaka besvär som stör livskvaliteten.

 

BEHANDLINGSALTERNATIV:

Framfall kan skötas med en borttagning av livmodern genom operation, traditionellt med att vårda slemhinnorna, ring- eller kubvård, fysioterapi eller med en livsstilsförändring. Med livmoderframfall förknippas ofta en försjunkning av slidans framvägg, d.v.s. framfall av urinblåsan (cystocele) och/eller slidans bakvägg, d.v.s. framfall av ändtarmen (rectocele). 

Vid ett framfall tas livmodern bort via slidan och vid behov korrigeras cysto- och/eller rectocele. Ifall man kan konstarea ett tydligt framfall vars symptom försämrar livskvaliteten, gör man upp en plan för operation. Eftervården och återhämtningen efter en framfallsoperation är densamma som efter en borttagning av livmodern med en titthålsoperation. Läs mera om borttagning av livmoder.

Lindriga framfall behandlas med bäckenbottengymnastik eller med olika slags stödringar som sätts in i slidan, besvärliga framfall behandlas med operation. För att kunna göra en bedömning av den lämpligaste behandlingsmetoden tar man i beaktande patientens egen uppfattning om sina symptom samt gynekologens diagnos om vilken del av bäckenbotten som framfallet berör.
En operationsbehandling korrigerar 70 – 80 % av framfallen permanent.

Boka tid till gynekologens mottagning

På gynekologens mottagning bedöms orsaken till symptomen och tillsammans väljs den rätta vårdmetoden.

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till operation och tidpunkten kan anpassas smidigt utgående från din egen tidtabell. Även ärenden gällande eftervården sker tryggt genom den opererande läkarens vård.

Eira sjukhus gynekologer
Kilpio_Olivia.jpg Kilpiö Olivia Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Mikkola_Tomi_Sakari.jpg Mikkola Tomi Sakari Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Rangdell_Ritva.jpg Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar (ingen mottagning tillsvidare)
Söderström-Anttila_Viveca.jpg Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski_Pauliina.jpg Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Följande lediga tider
mån 29.4
16:40
20 min
Mikkola_Tomi_Sakari.jpg
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
mån 29.4
17:00
20 min
Mikkola_Tomi_Sakari.jpg
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
mån 29.4
17:20
20 min
Mikkola_Tomi_Sakari.jpg
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Läs mera om våra tjänster för kvinnor
Gynekologia_juokseva_nainen_600x450.jpg

Gynekologens mottagning

En gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnosjukdomar och förlossningar och behandlar kvinnan holistiskt med betoning på fertilitet och sexuell hälsa. Gynekologen är specialist på kvinnohälsa från den första menstruationen till tiden efter klimakteriet. För många kvinnor är regelbundna besök på gynekologens mottagning en viktig del av att ta hand om sin hälsa.

Läs mer
Gynekologia_vastaanotolla_600x450.jpg

Hysterektomi - borttagning av livmoder

Operationer där man tar bort livmodern har minskat till en följd av en ökad användning av hormonspiral. Ändå kan borttagning av livmodern bli aktuell vid livmoderframfall, blödningar och myom. På Eira sjukhus får man snabbt en tid till operation och eftervården sker tryggt under den opererande läkarens uppsikt.

Läs mer
Gynekologia_myoomat.jpg

Riklig menstruation, myom och andra avvikande blödningar

Rikliga menstruationsblödningar är vanliga; till och med var tredje kvinna har det i något skede av livet. Myom är en vanlig orsak till rikliga blödningar, men i bakgrunden kan finnas andra orsaker, som är skäl att reda ut.

Läs mer
Gynekologia_juokseva_nainen2_600x450.jpg

Urinläckage - d.v.s. urininkontinens

Var femte medelålders kvinna lider av urinläckage, d.v.s. urininkontinens. Besvärande inkontinens ökar med åldern. Det finns olika typer av inkontinens och det lönar sig att ta upp problemet med en sakkunnig gynekolog, för det finns effektiv hjälp mot det.

Läs mer
Gynekologia_nuori_vastaanotolla_600x450.jpg

Endometrios

Endometrios är en sjukdom där vävnad av livmoderslemhinna sprids utanför livmodern, och det är viktigt att diagnostisera den i tid. Endometrios förorsakar bl.a. mens-, mag- och samlagssmärtor samt försvårar möjligheten att bli gravid..

Läs mer
Gynekologia_Roosanauha_yleinen_600x450.jpg

Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning.

Läs mer
Gynekologia_nuori_600x450.jpg

Gynekologisk mottagning för unga

Redan som ung är det bra att skapa kontakt med en gynekolog, som man snabbt får hjälp av vid behov.

Läs mer
Eira-Naisten-Terveysklubi_SV_600x450.jpg

Eira Hälsoklubb för kvinnor

Tar du hand om alla andra, men glömmer din egen hälsa? Saknar du regelbunden information om ditt hälsotillstånd? Just för dig har vi grundat nya och unika Eira Hälsoklubb för Kvinnor! Som klubbmedlem får du årligen en kallelse till en hälsocheck och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Eira Hälsoklubb för kvinnor är det bästa och enklaste sättet att ha regelbunden koll på sin hälsa!

Läs mer
Prislista
Gynekologi Pris   
Gynekologisk mottagning, inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning     från 135 €   
 
 
Specialister
   
Kilpiö Olivia, gynekolog
Mikkola Tomi Sakari, Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Rangdell Ritva, Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Söderström-Anttila Viveca, Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Tuomikoski Pauliina, Specialist i obstetrik och gynekologi
   
Gynekologiska undersökningar och provtagningar    
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 69 €  
HPV-test (papillomvirus) 142 €
 
HPV + papa-prov 182 €
 
Klamydiatest 81 €  
Prolapskub 58 €  
Prolapsring 23 €  
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 30 €  
Ultraljudsundersökning av livmodern, sekundära organ och nedre delen av buken genom slidan
från 125 €  
     
Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten (kräver läkarremiss)
   
Ultraljudsundersökning av brösten (kräver läkarremiss)
   
Preventivspiraler
 
Hormonspiral 169 €  
Kopparspiral NovaT300 169 €  
Kopparspiral FlexiT 109 €  
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 250 €  
Gynekologiska ingrepp Pris  Eira Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation
3296 € 281,67 €/mån
Hysteroskopi i narkos 3896 € 331,67 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos 6251 € 527,92 €/mån
Avlägsnande av livmodern i narkos 7305 € 615,75 €/mån

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

*Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande