Kartläggning av hälsa, rörlighet och medicinering på bäddavdelningen

Bäddavdelningen på Fabriksgatan erbjuder mångsidiga tjänster till patienter som är i behov av sjukhusvård. Fråga mer tfn 09 1620 200.

På bäddavdelningen görs även grundläggande inremedicinska och andra undersökningar som kräver uppföljning på sjukhus. Läkar-, laboratorie-, röntgen- samt fysioterapitjänster finns under samma tak.

Diagnostisering av minnessjukdom kräver specialkunskap och erfarenhet. Eira sjukhus och läkarstation erbjuder kompletta geriatriska tjänster. Vi har en gedigen erfarenhet i fråga om vård av minnessjuka personer.

Vården skräddarsys efter var och ens behov. Om det är många år sedan medicineringen är granskad, kan en uppdatering av medicinlistan vara aktuell. En medicingranskning och kartläggning av hälsotillståndet sker bra under samma vårdperiod.

Till bäddavdelningen behövs ingen remiss och det går lätt att boka plats till sig själv eller en anhörig genom att ringa direkt till avdelningen. Allt som berör patientens hälsa, rörelseförmåga, medicinering och speciella behov är bra att berätta redan i det här skedet.

I dygnspriset ingår rum, måltider och den vård som vårdpersonalen ger dygnet runt. Läkararvoden, konsultationer, laboratorie- och röntgenundersökningar samt ingrepp debiteras skilt. För dessa är det möjligt att ansöka om FPA-ersättning. Till avdelningen bör man ta med sig de mediciner man använder regelbundet.

Kontakta vår bäddavdelning

Tveka inte att ta kontakt.

Hör dig för om lediga platser eller beställ en broschyr.

Fabriksgatans bäddavdelning, tfn 09 1620 200 eller baddavdelning@eirasjukhus.fi

Prislista

Kartläggning av hälsotillståndet på bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
patienter som delvis klarar sig själva
450 €
555 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning,
alkoholavvänjningsvård, palliativ vård, operationspatienter (inte krävande kirurgi)
550 € 655 €
Krävande sjukhusvård 650 € 755 €

Intensifierad sjukhusvård

850 €
 955 €
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 90 €/h
 
I vårddygnsavgiften ingår:
  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Läkararvoden, laboratorie- och röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar faktureras skilt.

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 90 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 90 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.
Fråga mera om Eiras bäddavdelningstjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande