HYPOSENSIBILISERING GER BRA RESULTAT I VÅRD AV ALLERGIER

Förekomsten av allergiska sjukdomar är stor i Finland och den har ökat under de senaste årtiondena. Allergier och astma är de vanligaste långtidssjukdomarna hos barn och ungdomar och enligt de senaste undersökningarna lider var tredje vuxen av allergiska symptom.

Nuförtiden sköter man allergier allt effektivare med hjälp av hyposensibilisering. Den har gett bra resultat, 80 – 90 % av patienterna får hjälp av vården och effekten av hyposensibiliseringen varar i flera år efter att behandlingarna har avslutats.

Med hyposensibilisering behandlar man det som orsakar allergin, till skillnad från de traditionella allergimedicinerna, som behandlar endast symptomen.

För vem lämpar sig hyposensibilisering?

På Eira ges hyposensibilisering i form av tabletter som man tar hemma. Tabletter mot björkallergi lämpar sig tills vidare för vuxna över 18 år, tabletter mot gräsallergi kan ges åt personer över 5 år och tabletter mot kvalsterallergi kan ges åt personer över 12 år.

Ifall du har svår allergisk snuva, irriterade ögon eller astma kan du höra dig för hos läkaren ifall hyposensibilisering är ett passande vårdalternativ för dig.

Även astmapatienter kan få hjälp av hyposensibilisering, men det förutsätter att vården av astman är under kontroll innan man påbörjar behandlingen.

Hyposensibilisering görs hemma då det är fråga om allergi mot:
• lövträd
• gräs
• dammkvalster

Hur går man till väga med hyposensibilisering?

Hyposensibiliseringen påbörjas oftast på hösten, då pollentiden är över och effekten av behandlingen hinner utvecklas tills nästa pollensäsong.

Behandlingen av allergi mot dammkvalster kan påbörjas vilken tid som helst under året. Då gör läkaren en bedömning av vilken den lämpligaste tidpunkten för dig är att påbörja behandlingen.

 

EFFEKTEN MÄRKS EFTER NÅGRA MÅNADER

Redan efter några månader börjar man märka effekten av hyposensibiliseringen.

I och med att man med hyposensibilisering behandlar det som orsakar allergin och inte bara symptomen, är det viktigt att man slutför behandlingen fast symptomen minskar eller försvinner helt.

Hyposensibiliseringen räcker i sin helhet cirka 3 år.

Hyposensibilisering med tabletter som sätts under tungan är ett effektivt och tryggt sätt att behandla allergisk snuva och/eller astma som förorsakas av gräs och björk.

 

Hyposensibilisering på Eira sjukhus

Du bokar lätt en tid via vår nätbokningstjänst till vår hudläkare som ger hyposensibilisering. Hon kartlägger dina symptom, gör en vårdplan och bedömer vilken typ av behandling som lämpar sig för dig.

Vid behandling med tabletter ges den första dosen på Egenskötarens mottagning och de följande doserna tas hemma dagligen under tre års tid.

Hudläkare som ger hyposensibilisering på Eira
Hjerppe_Anna.jpg Hjerppe Anna Specialist i hudsjukdomar och allergologi Boka tid
Följande lediga tider
tis 25.6
10:00
30 min
Hjerppe_Anna.jpg
Hjerppe Anna
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
tis 25.6
11:30
30 min
Hjerppe_Anna.jpg
Hjerppe Anna
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
tis 25.6
13:00
30 min
Hjerppe_Anna.jpg
Hjerppe Anna
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Hyposensibilisering av allergier
Pris
Mottagning hos specialist, 30 min 156,00 € 
Mottagningsbesök hos Egenskötaren, påbörjandet av tablettvården
I priset ingår inte den receptbelagda tabletten som köps på apoteket.
50,00 € 

Specialister
 
Hjerppe Anna, Specialist i hudsjukdomar och allergologi  
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande