Doktorandforskningen visade: stor magmuskeldelning är bra att behandla genom operation

Plastikkirurg Reetta Tuominens doktorandforskning om magmuskeldelning behandlar ett ämne som många kvinnor som fött barn är bekanta med: Efter graviditeten får en del av de som fött barn inte sina raka magmuskler återställda, utan magmusklerna förblir permanent delade.
Enligt en nyligen genomförd doktorandstudie är kirurgisk behandling lämplig när delningen är bred kombinerat med ryggvärk, svårigheter att kontrollera kroppen eller ett bråck.


Det har funnits lite information att tillgå om följderna av delade magmuskler och fördelarna med kirurgisk behandling

Magmuskeldelning har varit ett allmänt problem som det har skrivits om det i media de senaste åren och många har fått ett namn för sina symtom. Delade magmuskler har traditionellt behandlats med fysioterapi, men det räcker inte för alla.

"Med den ökade kunskapen rekommenderas man i allt högre grad att söka sig till konsultation för operation. Däremot har informationen om delningens effekter och för- och nackdelarna med operation varit knapphändig, säger Tuominen.

 

I forskningen utredde man medelstorleken på delningen

Under graviditeten separeras de raka magmusklerna från varandra när den växande livmodern och barnet töjer ut bindväven mellan magmusklerna. Efter förlossningen återhämtar sig vanligtvis förändringarna i bindväven, men för en del förblir återhämtningen otillräcklig.

I sin doktorsavhandling tog Tuominen reda på hur bindväven mellan magmusklerna återhämtar sig efter graviditeten och vad som är på lång sikt det normala gapet mellan de raka magmusklerna hos dem som har fött barn.

"Studien visade att efter bara en graviditet är det genomsnittliga avståndet mellan de raka magmusklerna cirka 2,5 centimeter, vilket uppfyller de diagnostiska kriterierna för en delning." En lindrig delning verkar inte ha någon effekt på livskvalitet eller ryggbesvär.

En delning på mer än 5 cm, som klassificeras som svår, är å andra sidan sällsynt. Forskningen visade att 1,5 % av kvinnorna i ett urval på närmare 1000 personer, konstaterades ha svår muskeldelning.

 

Utmärkta resultat av HELP-metoden

I sin doktorsavhandling studerade Tuominen resultaten av två olika kirurgiska metoder för magmuskeldelning, PSUM-tekniken och HELP-abdominoplastik.

Båda operationsmetoderna gav lindriga biverkningar. Livskvalitetsfördelarna som rapporterades av HELP-operationspatienter var betydande.

"Den upplevda ryggsmärtan minskade på smärtskalan från mer än fyra till nära noll. Nämnvärt är, att endast några patienter av 46 inte klarade av sit-up testet före operationen, torts att patienterna hade varit fysiskt aktiva flera gånger i veckan och fått fysioterapi. Ett år efter operationen var det genomsnittliga resultatet i sit-up testet 11 repetitioner på 30 sekunder”, berättar Tuominen.

Tuominen påpekar att förändringen är av stor betydelse i patienternas vardag: återställandet av funktionsförmågan möjliggör en återgång till fritidsintressen och underlättar vardagliga saker, som att stå länge, promenera och leva ett smärtfritt liv.


Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Reetta Tuominen Eiran sairaalassa, erityisosaaminen vatsalihasten erkauman korjaus ja vatsan peitteiden korjausleikkaus, etenkin raskauden jälkeiset. 

Artikelns specialist  Reetta Tuominen
Specialist i plastikkirurgi,plastikkirurg

Känner du igen symtomen för magmuskeldelnig?

Den primära behandlingsformen för magmuskeldelning är rehabilitering av de djupa magmusklerna. Om rehabiliteringen inte ger resultat kan delningen effektivt behandlas genom en korrigeringsoperation.

Boka tid till kirurgens konsultation.
På mottagningen bedöms behovet av operation och vilken operationsteknik är lämplig för dig. Dessutom bedömer den opererande kirurgen om operationen är en behandling av en sjukdom eller ett estetiskt ingrepp. Observera att kirurgens konsultation är avgiftsbelagd.

Se priserna här

Boka tid till plastikkirurgens konsultation
Läs mera om delade magmuskler och dess behandling
Plastiikka_vyorato_600x450.jpg

Bukplastik

Graviditet, stora förändringar i vikt och långvarig fetma tänjer ut magens muskelmembran varpå magmusklerna delar på sig och magen får rum att puta ut och påsaktigt hänga ut. I dylika fall är abdomiplasti, dvs. bukväggsplastik lämplig.

Läs mer
Vatsanpeitteiden-erkauma_2022-11.jpg

Delade magmuskler efter graviditet

Magmuskeldelning efter graviditet är vanligt, men för många ett obekant fenomen. Den primära behandlingen av magmuskeldelning är rehabilitering av de djupa magmusklerna. Om rehabiliteringen inte ger resultat kan man behandla det effektivt med en korrigeringsoperation av bindväven.

Läs mer