Symptomen för stress är bekant för många. En stressad person får alltför ofta höra att man måste tänka positivt och att inte ta så mycket bekymmer över saker och ting. Denhär typens ytliga och klichéaktiga kommentarer förvärrar ofta problemet. För hög stressnivå påverkar negativt på tankeverksamheten, känslorna, kroppen och beteendet.

Erfarenhet och forskning visar att negativ stress förorsakar sjukdom, försvagar kreativitet och organisationsförmåga samt försämrar förmåga till empati. Brist på hantering av stress har härmed även en negativ inverkan även på personens omgivning.

 

ELIMINERA HÄLSORISKERNA MED HJÄLP AV STRESSHANTERING

Eira sjukhus har tagit som sin målsättning att hjälpa sina kunder att hantera hälsorisker. Stresshantering är en metod för kontroll och eliminering av riskerna. Eira stresshanteringskurs ger deltagarna verktyg till att även hantera en utmanande vardag. Själslig uppbyggnad kan jämföras med styrketräning. I båda dera spelar den egna aktiviteten och erfarenheten i att själv kunna påverka och förändra en central roll.

Kursen riktar sig mot personer som upplever att deras förmåga att hantera arbetsrelaterad och annan stress inte är tillräcklig och för personer som vill förbättra sin stresstolerans. Symptom på stress kan också vara ett tecken på att individen bär för stort ansvar och oroar sig för sin arbetsgemenskaps framgång och funktionalitet.

Under kursens gång strävar man till att gå på djupet och ge en mera grundlig bild av stress, dess symptom och hanteringsmetoder. Utöver det poängteras hur deltagarna kan i sin egen vardag stärka sitt välmående och sin livskraft.

 

FÖRBÄTTRAD ARBETSFÖRMÅGA

Till varje kurs ryms 9-12 deltagare. Efter en kartläggning av var och ens bakgrund går man igenom olika fungerande alternativ och skräddarsyr för varje deltagare ett personligt stresshanteringsprogram. I kursen ingår inalles tre träffar, varannan vecka.

Under kursen övar man olika modeller av stresshantering. Med en lyckad modell åstadkommer man en minskning av stressymptomen men även en förbättring i arbets-, koncentrations- och organisationsförmågan och en ökad känsla av livskraftighet. Man kan bli starkare både fysiskt och psykiskt. Med styrka menas inte hårdhet utan en bestämdhet, inre kraft, flexibilitet och en känsla av ire lugn. Pararellt med att undersöka patogena, dvs sjukdomsalstrande fenomen och förhållanden strävar kursen till att hitta i varje deltagares liv salutogena, dvs. hälsofrämjande angelägenheter. Strävan är att vända den negativa stressen till en mer positiv stress.

 

 

Detaljerad kursbeskrivning

1. besöket: Stress och dess hantering, teori

 • Beskrivning av stress, dess påverkan utgående från den psykiska, fysiska och den sociala funktionaliteten
 • Mönster som uppehåller illamåendet, negativ självsuggerering samt återvändsgränder i tanke och handling
 • Alternativen idag, förr och i andra sammanslutningar
 • Beskrivning av hanteringsmetoderna: Schemaläggning, fysisk och mental uppföljning, strategi för rehabilitering (allt från kost vägledning till avslappning)
 • Hemuppgifter 1

2. besöket: Workshop I

 • Genomgång av hemuppgifterna 1
 • Analysering och individualisering av hanteringsmetoderna 
 • Skapande av rutiner som uppehåller hälsa, stresstolerans och ett starkt "jag"
 • Fysisk och psykisk avslappning, dess teknik och övning
 • Hemuppgifter 2

3. besöket: Workshop II

 • Genomgång av hemuppgifterna 2
 • Analys av rutinerna
 • Grunderna och principerna för mental träning utgående från stresshantering
 • Teknikträning
Specialister inriktade på stresshantering på Eira sjukhus
Sundblom_Markus.jpg Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Psykiatria_vastaanotto_600x450.jpg
Psykolog, psykoterapeut och psykoterapi

En psykolog är specialiserad på beteende och mental hälsa, och kan ge dig råd och vägledning för olika livssituationer och kriser. En psykolog kan vara specialiserad på väldigt många delområden och en psykolog kan ha förutom en utbildning i psykologi även en utbildning i psykoterapi.

Läs mer
Vuodeosasto_huone_600x450.jpg
En kurs i stresshantering ger dig verktyg att hantera det allt mer hektiska arbetslivet.

Idag är det naturligt att motionera regelbundet - att ta vara på den egna fysiska konditionen har blivit en allt mer viktig del av vardagen. Att även ta vara på sitt själsliga välmående borde vara lika naturligt och accepterat som den fysiska träningen.

Läs mer

Tiiläggsuppgifter om stresshanteringskurser

Är en kurs i stresshantering det rätta alternativet just för dig?

Ta kontakt direkt med Markus Sundblom, han berättar gärna mer om kursen!

 

LT, hypnoterapeut Markus Sundblom,

e-post: markus.sundblom@eiransairaala.fi

 
Fråga mer om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande