Prislista
Intyg Pris
Körkortsintyg, inkl. läkarmottagning från 135 €
Sjömansintyg från 148 €
Dykarintyg från 100 €
Visumintyg, fullvuxen från 280 €
Visumintyg, barn (under 15 år) från 160 €
Kansliavgift på 17,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.