Prislista
Intyg Pris
Körkortsintyg, inkl. läkarmottagning från 135 €
Sjömansintyg från 193 €
Dykarintyg från 193 €
Visumintyg, fullvuxen från 305 €
Visumintyg, barn (under 15 år) från 200 €
Poliklinikavgift på 20,90 € och Kanta-avgift på 2,10 € tillkommer.