Prislista
Intyg Pris
Körkortsintyg från 135,00 €
Sjömansintyg från 193,00 €
Dykarintyg från 193,00 €
Visumintyg, fullvuxen från 305,00 €
Visumintyg, barn (under 15 år) från 200,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.  En behandlingsavgift på 50 € och Kanta-avgift på 2,30 € läggs till priset på visumintyget. Priserna inkluderar inte eventuella laboratorie- och röntgenundersökningar samt vaccinationer.