Prislista
Viktklinikens sjukskötare
Pris 
Fetmasjukskötarens första konsultationsbesök 60 min / distansmottagning   0 €
Uppföljningsbesök hos fetmasjukskötaren 60 min  90 €
Specialister  
Aalto Jenni,sjukskötare
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare
 
Till uppföljningsbesöket tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debitteras på alla besök som sparas i Mina Kanta-sidor, förutom det första avgiftsfria konsultationsbesöket.