Vad är starr och hur behandlas den?

Grå starr är en sjukdom som vi alla drabbas av i något skede av livet. När man talar om starr är det oftast fråga om grå starr.
Ögats lins blir grumlig med tiden och hindrar ljuset från att nå näthinnan. Grå starr försämrar synen och förorsakar bl.a. ljuskänslighet och gör det svårare att se i skymningsljus då ögat inte kan urskilja kontraster. Den enda vårdmetoden för starr är operation.

 

Vad är grön starr?

Glaukom, som tidigare har kallats för grön starr, är en ögontryckssjukdom som skadar synnerven. Det är alltså fråga om en annan sjukdom än grå starr.
En riskfaktor för glaukom är ögontrycket. Tyvärr märker man inte så lätt ett förhöjt ögontryck eller glaukom och därför är det viktigt att gå regelbundet på kontroller hos ögonläkare, speciellt vid en högre ålder. På mottagningen undersöker ögonläkaren ögonens hälsotillstånd med att bl.a. mäta ögontrycket och undersöka ögonbotten.

 

Hur identifierar jag grå starr?

Till skillnad från grön starr kan du själv identifiera symtomen för grå starr. Du märker kanske att du börjar se sämre i skymning samtidigt som ögonen känns ljuskänsliga. Det är även möjligt att färger inte ser lika klara ut, du ser färgerna svagare.

 

När skall jag komma på starroperation?

Det är skäl att överväga en starroperation om

1. du har konstaterats ha starr
2. starren stör eller begränsar t.ex. ditt körande av bil i skymning
3. du vill ha en starroperation

Förr lät man starren ”mogna” för att den skulle vara lättare att operera, men det behöver man inte göra mera på grund av dagens teknik. I själva verket kan operationen vara besvärligare och riskerna öka då man låter starren mogna. På Eira sjukhus kan man få starren åtgärdad mer eller mindre genast då den stör din vardag.

 

Jag misstänker att jag har starr. Vad skall jag göra?

Du börjar med att boka en tid till ögonläkarens mottagning där ögonläkaren gör en grundlig undersökning. Ifall grå starr diagnostiseras gör läkaren en bedömning över vårdalternativ.

 

Blir man helt och hållet av med glasögon med hjälp av en starroperation?

Starroperationerna kan göras med monofokal lins, varefter patienten behöver läsglasögon eller glasögon för att se långt. Vanligtvis ser man bra på långt håll utan glasögon efter operationen, men man behöver fortfarande läsglasögon. Man kan be att ögonläkaren skriver ut ett glasögonrecept i samband med månadskontrollen.

Ifall patienten konstateras ha starr och hen vill i samband med operationen samtidigt bli av med glasögonen kan man överväga operation med en multifokal lins d.v.s. en ålderssynthetsoperation.

Hur du vill kunna se efter operationen kan du diskutera med ögonläkaren i samband med att starren diagnostiseras.

 

Gör starroperationen ont?

Operationen gör inte ont eftersom ögonen bedövas med ögondroppar före operationen. De flesta upplever det starka ljuset från mikroskopet som det otrevligaste i operationen.

 

Hur lång är återhämtningen och när kan man återvända till arbetet?

Efter starroperationen är man sjukledig 1 – 2 veckor beroende på hurdant arbete man har. Efter operationen får du åka hem redan efter cirka en timme. Återhämtningen är snabb och synen klarnar stegvis under de närmaste dagarna. Medicindroppar används i några veckor. Under den första veckan efter operationen skall man undvika att röra ögonen, bastubad, simning och kraftig ansträngning. Överlag skall man undvika smuts i ögonen. Du får med dig från sjukhuset en s.k. skyddssköld som hindrar dig från att röra ögonen. Skölden används under operationsdagen och på nätterna under den första veckan. Eftergranskning hos ögonläkaren görs 4 – 6 veckor efter operationen.

 

Kostar eftergranskningarna?

Ja. Den första eftergranskningen efter en starroperation är 4 – 6 veckor från operationen varefter man går på normala kontroller enligt ögonläkarens ordinering. Se prislistan här.

    

Görs det på Eira sjukhus operationer med servicesedel?

Vi gör inte operationer med HNS servicesedel.

 

Jag vill inte vänta på att uppfylla de offentliga kriterierna för en operation. Vad skall jag göra?


Ifall du redan har fått en starrdiagnos av ögonläkare kan du boka tid direkt till en starroperation via vår tidsbokning. I detta fall görs operationen med en monofokal lins och du behöver sannolikt fortfarande glasögon för att kunna se långt och/eller nära.

Det är även möjligt att utföra starroperationen med multifokala linser då man minimerar behovet av glasögon efter operationen. I detta fall skall du boka tid till Eira sjukhus optiker för en undersökning. I undersökningen gör vi de tilläggsmätningar som behövs och du får information om olika synkorrigeringsalternativ på basen av dina egna önskemål. Undersökningen är avgiftsfri och förpliktar dig inte till en operation. Efter undersökningen konsulterar vi ännu den opererande kirurgen och för operationen beställer vi färdigt skräddarsydda linser just för dina behov.

 

Optikko_esitutkimus_sirkku_600x450_.jpg

Sakkunnig i artikeln är Sirkku Mäkinen
Optiker, Optometrist

Boka tid till förundersökning

Ifall synen blir grumlig och glasögon inte mera hjälper kan orsaken vara starr.

Ring till vår avgiftsfria starrådgivning. Du får svar på dina frågor och rådgivning och vägledning angående dina ögons hälsa.

Starrådgivning vardagar kl. 9-15, tel. 09 1620 300.

Du kan även boka tid direkt till ögonläkarens omfattande förundersökning för starr via vår nätbokningstjänst.

Välkommen!

Boka tid till ögonläkarens förundersökning för starr
Lue lisää
Silmä_kaihileikkaus_2023-11.jpg
Starroperation

Starr, d.v.s. gråstarr, är en vanlig ögonsjukdom, som utvecklas med åldern och går att åtgärda med en ögonoperation. Om du misstänker starr, boka då en tid till ögonläkarens mottagning. Ögonläkaren undersöker dina ögons hälsotillstånd, utreder ifall det är fråga om starr och bedömer när den lämpligaste tidpunkten är för dig att komma på en operation.

Läs mer
Linssileikkaus-ikänäkö-pariskunta.jpg
Linsoperation för ålderssynthet

Med åldern försämras i allmänhet närseendet och det kallas för ålderssynthet. Med en linsoperation för ålderssynthet blir du av med dina progressiva glasögon. Hos oss är du i trygga och sakkunniga händer. Vi har gjort ögonoperationer från år 1996 och vi använder oss alltid av de nyaste linsalternativen.

Läs mer
Linssileikkaus_PPP_600x450.jpg
Linsoperationen förbättrade oerhört min livskvalitet

På Eira sjukhus gjordes en linsoperation åt Pirkka-Pekka Petelius i vilken man gjorde flera korrigeringar på en gång. Operationen, som förbättrade synen märkbart, gav också tillbaka färgerna.

Läs mer