Åderbråck avslöjar dysfunktion i venerna

Åderbråck är ett tecken på att venernas funktion försämrats. Venklaffarna tappar sin spänst vilket leder till att blodet flyter dåligt vidare från benet. Trycket i venerna stiger och en del av dem utvidgas.
”Åderbråck är utvidgade vener”, berättar kärlkirurg Karoliina Halmesmäki.

Uppskattningsvis 30 – 40 % av befolkningen har åderbråck. Ännu fler har venös insufficiens, d.v.s. otillräckligt blodflöde genom venerna.
”Venös insufficiens syns inte alltid som åderbråck och man känner nödvändigtvis inte av dem. Risken är, att de blir obehandlade”.

 

Obehandlad venös insufficiens kan vara allvarligt

I sjuka vener blir blodflödet långsammare. Blodet kan koagulera i venen och orsaka blodpropp i åderbråcket.
”Blodpropp i åderbråck är i allmänhet rätt ofarligt och behandlas med blodförtunnande medicin. Den kan dock öka risken för djupa venösa blodproppar, vilka är farliga.”

En dysfunktion i venerna är en fortskridande sjukdom. Trycket i blodkärlet försvagar gradvis huden och åderbråcken kan börja läcka. I värsta fall leder åderbråck till bensår.
”Färgförändringar i huden, klåda eller förhårdnader kan indikera begynnande bensår.”

Venös insufficiens syns inte alltid som åderbråck och man känner nödvändigtvis inte av dem. Risken är, att de blir obehandlade

Boka tid till kärlkirurg, om du har symtom i benen

Svullnad, värk, känsla av tryck och nattliga kramper är typiska symtom för dysfunktionella vener. Man kan lindra symtomen genom att använda en stödstrumpa, men det förhindrar inte utvecklingen av själva dysfunktionen.

”Om man har symtom i benen är det skäl att visa upp dem hos en kärlkirurg, även om benen ser bra ut”, understryker Halmesmäki.
Det kan finnas en defekt i venen utan synliga åderbråck. Tunna, spindelnätlikanande ådernät tyder på ett ökat tryck i venerna.

 

Behandlingsmetoderna för åderbråck har förändrats

Nuförtiden går åderbråcksbehandlingarna ut på att täppa till den sjuka delen av venen, i stället för att avlägsna den. På Eira sjukhus behandlas åderbråck med laserbehandling och skuminjektioner.

”I laserbehandlingen för man en laserfiber i venen med hjälp av ultraljud, och bränner fast venen. Ådern förtvinar bort så småningom”, förklarar kärlkirurg Mikael Railo.

I skuminjektionsbehandlingen injicerar man ett tilltäppande skum i den berörda ådern. Som en följd av detta skrumpnar ådern och förtvinar.
För att uppnå det bästa möjliga resultatet, använder man sig på Eira ofta av båda metoderna, när man behandlar patienter.

”Vården börjar med en laserbehandling och avslutas efter ett par veckor med skuminjektionsbehandling, som lämpar sig bättre för de mindre ådrorna.”

 

Åderbråcksbehandlingen är smidig för patienten

Laserbehandlingen görs polikliniskt. Området bedövas, och patienten är på Eira sjukhus i knappt tre timmar.
Skuminjektionsbehandlingen är ett ännu snabbare ingrepp. Den tar ca en halv timme och patienten behöver ingen bedövning.

Även återhämtningen är snabb. Efter en laserbehandling behöver man 1 – 3 dagars sjukledighet och efter en skuminjektionsbehandling behöver man ingen sjukledighet alls. Spåren efter ingreppet försvinner så småningom under några veckors tid.
”Användningen av stödstrumpa under en veckas tid minskar på svullnad och blåmärken.”


 

Efterkontrollen avslutar en bra vård

Det bildas inte åderbråck på nytt i en laserbehandlad ådra. Även efterkontrollen minskar risken av nya åderbråck. Den görs fyra till sex veckor efter behandlingen.

”Under efterkontrollen kontrollerar man med ultraljud, att venen har ärrats fast hela vägen. På samma gång behandlas de mindre ådrorna med skum”, berättar Railo.

Ett ben med åderbråck är ett sjukt ben

Cirka 30 – 40 % av befolkningen har åderbråck. Ålder, graviditeter och övervikt påverkar uppkomsten av åderbråck.

Åderbråck är ofta ett tecken på en dysfunktion i venerna. Det är en sjukdom, som kan påverka hälsan om den inte sköts. Viktkontroll, motion och att undvika att vara stilla för länge minskar symtomen för dysfunktionella vener. Symtomen kan botas med en behandling som täpper till den sjuka venen.

Anlagen för åderbråck och dysfunktionella vener går ofta i arv och de är bestående. Ingreppen skyddar inte obehandlade blodkärl från åderbråck.

Halmesmaki_Karoliina.jpg    

Karoliina Halmesmäki
Specialist i kärlkirurgi

Railo_Mikael.jpg 

Mikael Railo
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Skribent:  Virve Järvinen

Bli av med åderbråck!

Boka nu tid till förundersökning hos en erfaren kärlkirurg. Hen utreder vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos specialist i kärlkirurgi samt ultraljudsundersökning.

* + pkl- och Kanta-avgift.
Boka tid till förundersökning
Läs mera om åderbråcksbehandlingar som görs på Eira
Suonikohju_esitutkimus_elokuu_600x450.jpg
Laserbehandling av åderbråck

Den vanligaste vårdmetoden för åderbråck är laserbehandling. Det är fråga om en effektiv och modern behandlingsmetod. I den sjuka venen för man in en laserfiber med ultraljud, vars värmeenergi gör att venen krymper och förtvinar.

Läs mer
Verisuoni_suonikohju_terveetpohkeet_600x450.jpg
Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektioner lämpar sig för behandling av små och medelstora åderbråck samt åderbråck som har opererats tidigare och därefter återkommit. Ingreppet tar bara ca en halv timme och du behöver ingen sjukledighet.

Läs mer
Suonikohju_jalat2021_600x450.jpg
Åderbråck är ett tecken på sjukdom – ”många lider av venös insufficiens utan att veta om det”

Näkyvät suonikohjut ovat vain yksi laskimovajaatoiminnan oire. Muut oireet voivat jäädä huomaamatta, sillä niitä pidetään herkästi tavallisina kiusoina. Laskimoiden vajaatoiminta selviää välittömästi vastaanotolla. Lue verisuonikirurgi Anders Albäckin haastattelu, miksi suonikohjuihin kannaattaa kiinnittää huomiota.

Läs mer
Railo_600x450.jpg
Besväras du av åderbråck? Erfaren kirurg besvarar de vanligaste frågorna

Mikael Railo, specialist inom kärlkirurgi på Eira sjukhus, har skött tusentals åderbråckspatienter. I intervjun berättar han hur man identifierar åderbråck,om symptomen och när det lönar sig att åtgärda dem.

Läs mer