Vad är laserbehandling av åderbråck?

Laserbehandling av åderbråck är den vanligaste vårdformen av åderbråck. Det är en effektiv och modern behandlingsmetod och vårdresultaten är långvariga.
Det är fråga om en värmebehandling där man med hjälp av ultraljud för man in en laserfiber i den sjuka venen. Laserns värmeenergi gör att blodådern krymper ihop, täpps till och förtvinar, i stället för att man tar bort blodådern genom operation.

 

För vem lämpar sig en laserbehandling av åderbråck?

Laserbehandling av åderbråck används för att behandla stora vener där skumbehandling inte ger tillräcklig hjälp.
Laserbehandling är särskilt lämplig om åderbråck behandlas för första gången. Det kan också användas om åderbråcken har förnyats, eftersom orsaken till återfall ofta är en obehandlad ven.
Behandlingen passar de flesta, även överviktiga personer och personer som ordinerats blodförtunnande medicin. Före behandlingen bedömer kirurgen om behandlingen är ett lämpligt alternativ genom en ultraljudsundersökning av åderbråcken.

 

Hur görs laserbehandlingen?

Innan behandlingen får du smärtstillande medicin och venen som ska behandlas bedövas lokalt. Med hjälp av ultraljud markerar kirurgen de behandlade venerna och injektionsställena.
Behandlingen sker genom små punkteringshål, och inga stygn behövs.
Laserfibern förs in i venen genom injektions hålen med hjälp av ultraljud.
Laserfiberns värmeenergi krymper den behandlade venen.
Proceduren tar 45–60 minuter per ben. Du får åka hem efter en kort uppföljning tillsammans med en ledsagare.

Suonikohjuhoito_laserhoito_sv_600x395.jpg

Efter en laserbehandlingen av åderbråck

Efter behandlingen används stödstrumpa i några dygn, både natt och dag, efter det nattetid i en dryg vecka.
I det behandlade området uppstår blåmärken, men de försvinner av sig självt inom 2–3 veckor. Motion i form av promenader rekommenderas direkt efter behandlingen och stillastående under en längre tid bör undvikas.
Flygresor rekommenderas inte under cirka en vecka, långdistansflyg bör undvikas under 3 veckor.

Efter laserbehandlingen behöver patienten sjukledighet i ett till tre dygn. 

Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
Albäck_Anders_.jpg Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
Alho_Hanni.jpg Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
karoliina-halmesmäki.jpg Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Holmström_Jenni.jpg Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning tillsvidare)
Railo_Mikael.jpg Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

Boka tid till kärlkirurg för åderbråcksförundersökning

Flera års erfarenhet av laserbehandling

Vi har behandlat åderbråck med laser från år 2009.

Boka nu tid till förundersökning hos en erfaren kärlkirurg. Hen utreder vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos specialist i kärlkirurgi samt ultraljudsundersökning.
Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
operationer@eirasjukhus.fi

Följande lediga tider
tis 6.8
08:30
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
tis 6.8
09:00
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
tis 6.8
10:00
30 min
Railo_Mikael.jpg
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
Visa följande lediga tider
Prislista
Åderbråck
Pris  

Förundersökning
Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud. 

235 €

 

Specialister
Albäck Anders, specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Alho Hanni, specialist i kärlkirurgi
Halmesmäki Karoliina, specialist i kärlkirurgi
Holmström Jenni, specialist i kärlkirurgi
Railo Mikael, specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi


 
 
Skuminjektion av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
mindre, 1 eller 2 ben från 835 € 76,58 €/mån
omfattande, 1 ben från 1038 € 93,50 €/mån
omfattande, båda benen från 1565 € 137,42 €/mån
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben från 2975 € 254,92 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3675 € 313,25 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  4195 € 356,582 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5623 € 475,58 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  6100 €  515,33 €/mån
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande