Laserns värme-energi krymper venen

Med hjälp av ultraljud för man in en laserfiber i den sjuka venen. Laserns värmeenergi gör att blodådern krymper ihop och täpps till. Laserbehandlingen görs polikliniskt, patienten får smärtlindring samt bedövning på behandlingsområdet. Behandlingen tar 45-60 minuter per ben. Efter en kort uppföljning får patienten åka hem. 

Efter behandlingen används stödstrumpa i några dygn.
Efter laserbehandling behöver patienten sjukledighet i ett till tre dygn.

Suonikohjuhoito_laserhoito_sv_600x395.jpg

 

Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
image-74dbdf97-9d42-486d-8a0b-817c936a5988.jpg Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
image-e4b8db02-7b83-4065-ab19-1696fc8fa4d2.jpg Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
image-52de1161-8a95-40a5-9f51-7f631af7335d.jpg Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
image-ae4cc19c-de9e-4ee7-bcd7-843830076ed8.jpg Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning tillsvidare)
image-cc84057c-a326-47db-bb0f-9f09fc898a63.jpg Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

Boka tid till kärlkirurg för åderbråcksförundersökning

Flera års erfarenhet av laserbehandling

Vi har behandlat åderbråck med laser från år 2009.

Boka nu tid till förundersökning hos en erfaren kärlkirurg. Hen utreder vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos specialist i kärlkirurgi samt ultraljudsundersökning.
Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
operationer@eirasjukhus.fi

 
Följande lediga tider
mån 23.5
09:00
30 min
image-52de1161-8a95-40a5-9f51-7f631af7335d.jpg
Halmesmäki Karoliina
Specialist i kärlkirurgi
Eira läkarstation
Om du har en av HNS beviljad servicesedel för förundersökning av åderbråck, boka tid per telefon på vår tidsbeställning 09 1620570. Ta fram servicesedeln då du bokar tiden.
mån 23.5
09:30
30 min
image-74dbdf97-9d42-486d-8a0b-817c936a5988.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation

Om du har en av HNS beviljad servicesedel för förundersökning av åderbråck, boka tid per telefon på vår tidsbeställning 09 1620570. Ta fram servicesedeln då du bokar tiden.

mån 23.5
10:00
30 min
image-74dbdf97-9d42-486d-8a0b-817c936a5988.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation

Om du har en av HNS beviljad servicesedel för förundersökning av åderbråck, boka tid per telefon på vår tidsbeställning 09 1620570. Ta fram servicesedeln då du bokar tiden.

Visa följande lediga tider
Prislista
Åderbråck
Pris  

Förundersökning

Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud.

 235 €

 

Specialister
Albäck Anders, specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Alho Hanni, specialist i kärlkirurgi
Halmesmäki Karoliina, specialist i kärlkirurgi
Holmström Jenni, specialist i kärlkirurgi
Railo Mikael, specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi


 
 
Skuminjektion av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
mindre, 1 eller 2 ben 755 € 66,80 €/mån
omfattande, 1 ben 931 € 81,50 €/mån
omfattande, båda benen 1407 € 121,20 €/mån
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben från 2680 € 227,30 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3315 € 280,20 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3766 € 317,80 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5076 € 426,90 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5474 €  460,10 €/mån
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor..
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande