Det medicinska skummet gör att åderbråcken förtvinar

Vid behandling med skuminjektioner sprutar man in medicinskt skum i de sjuka venerna under noggrann ultraljudsstyrning. Till följd av behandlingen ärras de sjuka ådrorna och förtvinar, vilket får blodet att flöda i rätt riktning i de friska venerna i benen.

Skuminjektioner är en trygg behandlingsmetod och komplikationer är ytterst sällsynta.

Metoden lämpar sig inte för patienter som lider av

  • allvarlig sjukdom
  • koagulationsstörningar
  • rörelsehämning
  • svår åderförkalkning
  • färsk ventrombos

Graviditet utgör även ett hinder för behandlingen.

Efter behandling med skuminjektioner bör patienterna använda stödstrumpor som når upp till låret i två veckors tid.

Skuminjektionsbehandlingen

Skuminjektionsbehandlingen baserar sig på en noggrann ultraljudsundersökning (Doppler-ultraljud) före behandlingen samt även en ultraljudsstyrning under själva behandlingen. Med hjälp av undersökningen kartlägger man de dåligt fungerande venerna, även de s.k. inre venerna.

Ultraljudsundersökningen utförs medan patienten står, vilket gör det lättare att upptäcka det otillräckliga blodflödet genom venerna.

Under skuminjektionsbehandlingen ligger patienten. Medicinskt skum förs in i den sjuka venen under noggrann ultraljudsstyrning. Med ultraljudsstyrningen försäkrar man sig om att skummet sprids endast på området som skall behandlas.
I slutskedet av behandlingen lindas benet med mjukt omslag och ovanpå det dras en stödstrumpa.

Behandlingen räcker ca. 20 – 30 minuter, varefter patienten får promenera omkring i läkarstationens utrymmen i ca. 15 minuter. Med hjälp av promenerandet stimuleras blodflödet i de friska venerna och en möjlig sidoeffekt av skummet förhindras. Sjukledighet behövs inte och det krävs heller inga förberedelser inför behandlingen.

Som en följd av skumbehandlingen ärras de sjuka ådrorna och förtvinar, vilket får blodet att flöda i rätt riktning i de friska venerna i benen.

Efter skuminjektionsbehandlingen

Efter skuminjektionsbehandlingen kan ådran kännas lite öm och sjuk. När en ytlig ådra ärras kan det synas som ett svagt brunaktigt pigmentstreck som bleknar betydligt inom några veckor eller månader.

Efter behandlingen skall man ha på sig en lång stödstrumpa som når ända upp till låret. Strumpan hålls på dag och natt i två till sex veckor varefter strumpan hålls på endast på dagen i två veckors tid.

På eftergranskning kommer man i allmänhet ca. 2 – 6 veckor efter behandlingen. Vid behov kommer man ännu på en kontroll 4 – 6 månader efter behandlingen. Ibland måste man göra om skuminjektionsbehandlingen en eller två gånger för att uppnå ett bra resultat.

Ny metod för att bestämma behandlingsalternativ för ådernät

En dysfunktion i de ytliga venerna förorsakar inte alltid stora synliga åderbrock utan bildar ofta blålila tunna ådernät på huden som ser ut som spindelväv.

På Eira sjukhus kartlägger man behandlingsalternativ för ådernät med hjälp av infrarött ljus, en ny metod som gör det möjligt att rikta behandlingen mera noggrant.

Metoden har gett bra resultat i vården av tunna, men synliga åderbråck. Med hjälp av det infraröda ljuset kan man se de ådror som man inte kan se med blotta ögat, men som är viktiga att behandla för att få ett bra slutresultat.

Stora åderbråck får man i allmänhet bukt på med hjälp av skuminjektions- eller laserbehandling, men ådernät kan vara förvånansvärt sega. Vården av dem kan kräva flera skuminjektioner.
Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning) Boka tid
Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

Boka tid till kirurg för åderbråcksförundersökning

Flera års erfarenhet av skuminjektionsbehandlingar

Vi är föregångare då det gäller att behandla åderbråck med skuminjektion. 
Vi har behandlat åderbråck med skuminjektioner redan i över tio år och vi gör hundratals behandlingar per år.

Boka nu tid till förundersökning hos en erfaren kärlkirurg. Hen utreder vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos specialist i kärlkirurgi samt ultraljudsundersökning.
Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
operationer@eirasjukhus.fi

 
Följande lediga tider
mån 29.11
12:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 29.11
13:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 29.11
14:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Åderbråck
Pris  
Förundersökning ERBJUDANDE
Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud.
Erbjudandet är i kraft t.o.m. 15.12.2021

155 € 
(198 €)

 

Telefon- och videomottagning:
Railo Mikael, specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi, 20 min


80 €
 
Skuminjektion av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
mindre, 1 eller 2 ben 738 € 65,40 €/mån
omfattande, 1 ben 909 € 79,65 €/mån
omfattande, båda benen 1372 € 118,20 €/mån
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben från 2613 € 221,60 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3235 € 273,50 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3609 € 304,60 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  4949 € 416,30 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5599 €  470,50 €/mån

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande