Det medicinska skummet gör att åderbråcken förtvinar

Vid behandling med skuminjektioner sprutar man in medicinskt skum i de sjuka venerna under noggrann ultraljudsstyrning. Till följd av behandlingen ärras de sjuka ådrorna och förtvinar, vilket får blodet att flöda i rätt riktning i de friska venerna i benen.

Skuminjektioner är en trygg behandlingsmetod och komplikationer är ytterst sällsynta.

Metoden lämpar sig inte för patienter som lider av

  • allvarlig sjukdom
  • koagulationsstörningar
  • rörelsehämning
  • svår åderförkalkning
  • färsk ventrombos

Graviditet utgör även ett hinder för behandlingen.

Efter behandling med skuminjektioner bör patienterna använda stödstrumpor som når upp till låret i två veckors tid.

Skuminjektionsbehandlingen

Skuminjektionsbehandlingen baserar sig på en noggrann ultraljudsundersökning (Doppler-ultraljud) före behandlingen samt även en ultraljudsstyrning under själva behandlingen. Med hjälp av undersökningen kartlägger man de dåligt fungerande venerna, även de s.k. inre venerna.

Ultraljudsundersökningen utförs medan patienten står, vilket gör det lättare att upptäcka det otillräckliga blodflödet genom venerna.

Under skuminjektionsbehandlingen ligger patienten. Medicinskt skum förs in i den sjuka venen under noggrann ultraljudsstyrning. Med ultraljudsstyrningen försäkrar man sig om att skummet sprids endast på området som skall behandlas.
I slutskedet av behandlingen lindas benet med mjukt omslag och ovanpå det dras en stödstrumpa.

Behandlingen räcker ca. 20 – 30 minuter, varefter patienten får promenera omkring i läkarstationens utrymmen i ca. 15 minuter. Med hjälp av promenerandet stimuleras blodflödet i de friska venerna och en möjlig sidoeffekt av skummet förhindras. Sjukledighet behövs inte och det krävs heller inga förberedelser inför behandlingen.

Som en följd av skumbehandlingen ärras de sjuka ådrorna och förtvinar, vilket får blodet att flöda i rätt riktning i de friska venerna i benen.

Efter skuminjektionsbehandlingen

Efter skuminjektionsbehandlingen kan ådran kännas lite öm och sjuk. När en ytlig ådra ärras kan det synas som ett svagt brunaktigt pigmentstreck som bleknar betydligt inom några veckor eller månader.

Efter behandlingen skall man ha på sig en lång stödstrumpa som når ända upp till låret. Strumpan hålls på dag och natt i två till sex veckor varefter strumpan hålls på endast på dagen i två veckors tid.

På eftergranskning kommer man i allmänhet ca. 2 – 6 veckor efter behandlingen. Vid behov kommer man ännu på en kontroll 4 – 6 månader efter behandlingen. Ibland måste man göra om skuminjektionsbehandlingen en eller två gånger för att uppnå ett bra resultat.

Ny metod för att bestämma behandlingsalternativ för ådernät

En dysfunktion i de ytliga venerna förorsakar inte alltid stora synliga åderbrock utan bildar ofta blålila tunna ådernät på huden som ser ut som spindelväv.

På Eira sjukhus kartlägger man behandlingsalternativ för ådernät med hjälp av infrarött ljus, en ny metod som gör det möjligt att rikta behandlingen mera noggrant.

Metoden har gett bra resultat i vården av tunna, men synliga åderbråck. Med hjälp av det infraröda ljuset kan man se de ådror som man inte kan se med blotta ögat, men som är viktiga att behandla för att få ett bra slutresultat.

Stora åderbråck får man i allmänhet bukt på med hjälp av skuminjektions- eller laserbehandling, men ådernät kan vara förvånansvärt sega. Vården av dem kan kräva flera skuminjektioner.
Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
Albäck_Anders_.jpg Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
Alho_Hanni.jpg Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
karoliina-halmesmäki.jpg Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Holmström_Jenni.jpg Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning tillsvidare)
Railo_Mikael.jpg Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

Boka tid till kirurg för åderbråcksförundersökning

Flera års erfarenhet av skuminjektionsbehandlingar

Vi är föregångare då det gäller att behandla åderbråck med skuminjektion. 
Vi har behandlat åderbråck med skuminjektioner redan i över tio år och vi gör hundratals behandlingar per år.

Boka nu tid till förundersökning hos en erfaren kärlkirurg. Hen utreder vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos specialist i kärlkirurgi samt ultraljudsundersökning.
Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
operationer@eirasjukhus.fi

Följande lediga tider
tor 27.6
13:30
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
tor 27.6
14:00
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
tor 27.6
14:30
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
Visa följande lediga tider
Prislista
Åderbråck
Pris  

Förundersökning ERBJUDANDE
Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud. 
Erbjudande är i kraft till 30.6.24

175 €
(235 €)

 

Specialister
Albäck Anders, specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Alho Hanni, specialist i kärlkirurgi
Halmesmäki Karoliina, specialist i kärlkirurgi
Holmström Jenni, specialist i kärlkirurgi
Railo Mikael, specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi


 
 
Skuminjektion av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
mindre, 1 eller 2 ben från 835 € 76,58 €/mån
omfattande, 1 ben från 1038 € 93,50 €/mån
omfattande, båda benen från 1565 € 137,42 €/mån
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben från 2975 € 254,92 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3675 € 313,25 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  4195 € 356,582 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5623 € 475,58 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  6100 €  515,33 €/mån
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande