Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, åderbråck Självrisk andel
Förundersökning med HNS servicesedel
(HNS servicesedel för initial utredning och undersökning)
Inkluderar kirurgens undersökning samt ultraljudsunderökning
32,70 € 
Servicesedel för laseroperation av åderbråck
(HNS servicesedel för laserbehandling med värmealstrande kateter)
107,30 € 
Tilläggstjänster
Eventuella tilläggstjänster som inte hör till servicesedeln betalar patienten själv
Pris 
Extra stödstrumpor 90,00 €/par 
Anestesiläkares vård vid laserbehandling av ett ben 250,00 € 
Skuminjektioner i benet som ej uppfyller servicesedelns kriterier 795,00 €/ben