Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, åderbråck Pris 
Förundersökning med HNS servicesedel
(HNS servicesedel för initial utredning och undersökning)
Inkluderar kirurgens undersökning samt ultraljudsunderökning
32,70 € 
Servicesedel för laseroperation av åderbråck
(HNS servicesedel för laserbehandling med värmealstrande kateter)
107,30 € 
Tilläggstjänster
Eventuella tilläggstjänster som inte hör till servicesedeln betalar patienten själv
Pris 
Extra stödstrumpor 80 €/par 
Anestesiläkares vård vid laserbehandling av ett ben 250 € 
Skuminjektioner i benet som ej uppfyller servicesedelns kriterier 738 €/ben