Lindberg Otto

Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Examen:MD
Specialiteter:Allmänläkare, Geriatri
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Som specialistläkare i geriatrik är mitt främsta kompetensområde helhetsmässig bedömning och behandling av åldersrelaterade störningar i hälsa och funktionsförmåga. Jag har också erfarenhet av arbete inom inremedicin, psykiatri och neurologi.

Sedan 2007 då jag lämnade min tjänst som ansvarig överläkare för HUCS allmänna inremedicin har mitt patientarbete i huvudsak koncentrerats till Eira. Som privatläkare har jag större möjlighet att upprätthålla långvariga patientförhållanden vilket gagnar såväl patient som läkare.
Främst sköter jag patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, störningar i ämnesomsättningen, minnessjukdomar, depression, inkontinens samt störningar i balans och rörelseförmåga. Jag följer också upp hälsotillståndet hos friska personer vid regelbundna hälsokontroller.
Jag strävar att tillsammans med varje patient göra upp en plan som innefattar målsättning och tidtabell för vården.

Tjänster:Bedömning av hälsotillstånd, Dykarintyg, Intyg för körkort, Minnestest, Rehabilitering, Seniorklinikens husläkare, Seniorklubb, Sjömansintyg, Terminalvård, Visumintyg, Äldreomsorg, Geriatrisk vård, Allmänläkare, Geriatri
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
fre 16.11
13:00
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
13:20
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
13:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
14:00
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
14:20
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
14:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
15:00
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
15:20
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
15:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
fre 16.11
16:00
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Geriatrin avulla lisää vuosia elämään- ja ennen kaikkea lisää elämää vuosiin

Kun läheisemme tulee vanhaksi ja hänen toimintakykynsä alkaa heiketä, me pidämme sitä itsestään selvänä asiana. Kun hän alkaa muuttua hajamieliseksi, sehän kuuluu vanhenemiseen. Kun hän väsyy helposti, on hiljainen ja vetäytyvä - niin, eihän vanha ihminen enää jaksa. Ja kun jotain paikkaa kolottaa, saahan siihen terveyskeskuksesta lääkettä. Kaikki hyvin?

Läs mer