att få ett dykarintyg

Dykarintyg kan på Eira sjukhus skrivas ut av allmänläkare samt av läkare som är insatta i dykmedicin eller har specialiserat sig inom det. Både sport- och yrkesdykare behöver inom utsatt tid förnya sina intyg.

Läkare som skriver ut sportdykarintyg

Boka en tid på nätet eller ring Eira tidsbokning för att boka mottagningstid till en läkare som kan skriva ut sportdykarintyg. Behöver du ett yrkesdykarintyg skall du ringa Eira tidsbokning.

Tidsbokning: 09 1620 570

Heikkilä Antti Yrjänä Specialist i ortopedi Boka tid
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Följande lediga tider
Idag
14:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Visa följande lediga tider
Prislista
Dykarintyg Pris
Dykarintyg,  hobby- eller sportdykning från 100 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.