att få ett sjömansintyg

I ett sjömansintyg ingår en hälsokontroll i vilken läkaren bl.a. mäter blodtrycket, lyssnar på lungor och hjärta och kontrollerar syn och hörsel. Eiras läkare skriver inte ut norska sjömansintyg.

OBS! För ett sjömansintyg behöver du reservera två på varandra följande mottagningstider.

Eira sjukhus läkare som skriver ut sjömansintyg
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Följande lediga tider
Idag
14:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Visa följande lediga tider

Boka mottagningstid för att få ett sjömansintyg

OBS! Boka två efter varandra följande mottagningstider för att få ett sjömansintyg.

Vid tilläggsfrågor, ring vår kundtjänst: 09 1620 570
Prislista
Sjömansintyg Pris
Sjömansläkarintyg ca 130 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.