Hos de äldre beror nedsatt funktionell förmåga inte alltid på ålder eller sjukdom, utan ofta av att man inte är tillräckligt aktiv.

Många funktioner kan återställas genom träning som är avsedd att stödja den dagliga verksamheten så att man klarar sig hemma så länge som möjligt.

Kundens ålder, hälsotillstånd och potentiella sjukdomar påverkar terapiplaneringen. Rehabilitering innebär att vid behov anskaffa hjälputrustning, delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärder och instruera vårdpersonalen och anhöriga.

Då kundens funktionsförmåga och krafter efter t.ex. hjärninfarkt, hjärnskada, muskelsjukdom eller operation är otillräckliga så att kunden inte kan komma på mottagning utförs terapin som hembesök.

Våra fysioterapeuter arbetar också på Eiras bäddavdelning. Till avdelningen kommer man för kortvarig rehabilitering eller för en längre vårdperiod. Förutom individuell träning kombineras fysioterapi med det dagliga livet på avdelningen med hjälp av vårdpersonalen.
Terapeuten kartlägger behovet av hjälputrusting ofta före hemkomsten, och efter hemkomsten kontrollerar man hur kunden klarar sig hemma. Vid behov ges ytterligare rehabilitering.
 

 
 
Eira sjukhus fysioterapeuter
Bekkedal Juha Fysioterapeut Boka tid
Bomberg Maarit Fysioterapeut YH Boka tid
Grenman Viveca Fysioterapeut, Lymfterapeut Boka tid
Följande lediga tider
mån 25.10
10:00
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
mån 25.10
13:30
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Fysioterapi Pris
Mottagningsbesök hos fysioterapeut, 45 min.
Även distansmottagning
från 84 €*
Mottagningsbesök hos fysioterapeut, 60 min.
Även distansmottagning
   från 93 €*
Hembesök, i Eiras närområde, 60 min. innehåller restid. från 99 € 
Undersökningar och utlåtanden utöver mottagning
Pris 

I samband med första besöket
Separat utlåtande, t.ex. bilaga till ett B-intyg debiteras enligt tid.

32 € 
Shockwave-behandling 29 € 

 

Osteopati

 
 Mottagningsbesök 30 min.
80 €

 

Lymfterapi

 
 Mottagningsbesök 45 min.
från 80 €
 Mottagningsbesök 60 min.
från 89 €

* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning.

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid seriebesök då poliklinikavgift på 4,70 €/besök och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande