Hos de äldre beror nedsatt funktionell förmåga inte alltid på ålder eller sjukdom, utan ofta av att man inte är tillräckligt aktiv.

Många funktioner kan återställas genom träning som är avsedd att stödja den dagliga verksamheten så att man klarar sig hemma så länge som möjligt.

Kundens ålder, hälsotillstånd och potentiella sjukdomar påverkar terapiplaneringen. Rehabilitering innebär att vid behov anskaffa hjälputrustning, delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärder och instruera vårdpersonalen och anhöriga.

Då kundens funktionsförmåga och krafter efter t.ex. hjärninfarkt, hjärnskada, muskelsjukdom eller operation är otillräckliga så att kunden inte kan komma på mottagning utförs terapin som hembesök.

Våra fysioterapeuter arbetar också på Eiras bäddavdelning. Till avdelningen kommer man för kortvarig rehabilitering eller för en längre vårdperiod. Förutom individuell träning kombineras fysioterapi med det dagliga livet på avdelningen med hjälp av vårdpersonalen.
Terapeuten kartlägger behovet av hjälputrusting ofta före hemkomsten, och efter hemkomsten kontrollerar man hur kunden klarar sig hemma. Vid behov ges ytterligare rehabilitering.
 

 
 
Eira sjukhus fysioterapeuter
Bekkedal_Juha.jpg Bekkedal Juha Fysioterapeut Boka tid
Bomberg_Maarit.jpg Bomberg Maarit Fysioterapeut YH, företagsfysioterapeut Boka tid
Grenman_Viveca.jpg Grenman Viveca Fysioterapeut, Lymfterapeut Boka tid
Följande lediga tider
fre 31.5
10:30
1 h 0 min
Grenman_Viveca.jpg
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
fre 31.5
11:30
1 h 0 min
Grenman_Viveca.jpg
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
fre 31.5
13:00
1 h 0 min
Grenman_Viveca.jpg
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Fysioterapi Pris
Kartläggning i samband med första besöket från 35 €*
Mottagningsbesök hos fysioterapeut, 60 min. från 103 €*
Hembesök, i Eiras närområde NYTT! Utnyttja hushållsavdraget!
Det slutliga priset bestäms på basen av restiden.
Mer exakt prisbedömning av fysioterapeuten i samband med tidsbeställning.
från 114 € – 145 € 
 
Specialister
 
Bekkedal Juha, Fysioterapeut
Bomberg Maarit, Fysioterapeut YH
Grenman Viveca, Fysioterapeut, Lymfterapeut
Kuittinen Jonna, Viktklinikens fysioterapeut
Otranen Juho, Osteopat 
 
Undersökningar och utlåtanden utöver mottagning
Pris 
Shockwave-behandling  39 €*
Separat utlåtande, t.ex. bilaga till ett B-intyg debiteras enligt tid.  

 

Osteopati

 
Mottagningsbesök 30 min.
från 80 €

 

Lymfterapi

 
Mottagningsbesök 60 min.
från 97 €

* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning.

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande