Som tur hade Pia Penttalas föräldrar en blodtrycksmätare. Utan den hade hon knappast gått till läkaren på grund av sina svindelanfall. Pias övre blodtrycksvärde var 238 mmHg, då ett normalt värde är under 130 mmHG. Pia konstaterades ha en blodtryckssjukdom och medicinering påbörjades.

”Som tur var konstaterades min sjukdom i tid, i motsats till flera av mina släktingar som vårdats på intensiven av samma orsak.”

Blotta tanken på en kronisk, i värsta fall dödlig sjukdom med tillhörande medicinering, kändes förfärlig för en tidigare fullständigt frisk och sportig kvinna. Eftersom övervikt höjer blodtrycket, reserverade Pia en tid till Eira Fetmaklinik.

”Jag hade försökt banta med alla möjliga tänkbara metoder utan framgång. Jag bestämde mig för att den här gången lyckas med en bestående viktminskning.”

 

En fetmaoperation kan ses som vård av sjukdom

Blodtryckssjukdomen, som är en ärftlig belastning för Pia, är en typisk sjukdom som förknippas med övervikt.

”En fetmaoperation kan ses som vård av sjukdom. Den lindrar betydligt sjukdomar sammankopplade med övervikt, så som blodtryckssjukdom, typ 2 diabetes och sömnapné”, berättar Erja Juvonen, sjukskötare på Eira Fetmaklinik.

Uppföljningar visar att de opererade går ner i vikt cirka 30 % av den ursprungliga vikten vilket gör att många blir av med sin medicinering. Det här var också Pias önskan. Även om man med medicineringen fick bukt på Pias blodtryck, försvann inte hennes rädsla för risken av hjärninfarkt, som ökar i och med blodtryckssjukdomen.

”Jag såg framför mig hur mina blodkärl brister. Inget är bättre än livet. Jag vill inte ge det ifrån mig i förtid.”

En fetmaoperation minskar markant sjukdomar förknippade med övervikt

 

Pias man följde med till det första besöket

Den första mottagningen på Eira Fetmaklinik är ett kostnadsfritt mottagningsbesök hos sjukskötaren. Där kartlägger man patientens lämplighet för en operation och informerar om ingreppet och dess verkningar. En fetmaoperation kräver bestående livsstilsförändringar och förutsätter en förändring av matvanorna.

”Först på sjukskötarens mottagning insåg jag hur omfattande livsstilsförändringar det handlade om”, berättar Pia. En fetmaoperation är hela familjens angelägenhet. Pias man förstod detta och ville vara med på det första besöket hos Erja.

”Förändringen i matvanorna hos den opererade påverkar hela familjen. Med ett besök hos sjukskötaren kan man även lindra oron hos familjemedlemmarna: riskerna med en fetmaoperation motsvarar riskerna i en galloperation med titthålsteknik”, säger Erja.

 

Pia förberedde sig för fetmaoperationen med att banta

Pia förberedde sig för operationen med hjälp av direktiv från näringsterapeuten och en ytterst energisnål diet. Dieten minskar den av fett förstorade levern, som är i vägen under operationen.

Hos de flesta minskar vikten tillräckligt för en operation under de två första månaderna, så även hos Pia. I mars 2020 gjordes en gastric bypass operation åt Pia.

”I en gastric bypass operation formar man av magsäcken en liten påse till storleken av en mandarin, som man kopplar ihop med tunntarmen, som förkortats med ca. 70 cm”, förklarar Erja.

Den ”gamla” magsäcken blir kvar i buken. Den, tillsammans med tolvfingertarmen passeras och maten förflyttas direkt från den lilla matsäcken till tunntarmen. Viktminskningen efter operationen beror på att storleken på matportionerna minskar och upptagningen av näringsämnena förändras.

Förändringen av matvanorna hos den fetmaopererade påverkar hela familjen

 

Fetmaoperationen för med sig hälsosammare matvanor

Näringsterapin och vänjandet vid nya matvanor fortsatte efter operationen. Under den första veckan åt Pia flytande föda, under den andra veckan puréer. Men redan den tredje veckan efter operationen knaprade hon på knäckebröd.

”Från sjukhuset fick jag en mapp med noggranna instruktioner för mitt ätande. Efter sex veckor åt jag normal föda, en näve åt gången”.

Det är inte bara storleken på matportionerna som ändras efter en fetmaoperation, utan också smakpreferenserna. Fet och söt mat faller bort, eftersom de kan förorsaka kraftigt illamående.

”Operationen för med sig hälsosammare matvanor”, säger Erja.

 

Fetmaoperationen gav Pia mera djärvhet

Tidigare kunde Pia notera på eftermiddagen att hon stoppat endast tandborsten i munnen under hela dagen. De glest intagna måltiderna hade påverkat ämnesomsättningen till den grad att vikten fastnade. Nu äter Pia fem gånger om dagen. För Pia var det inte svårt att anpassa sig till nya matvanor då hon reserverade tillräckligt lång tid för processen.

”Det svåraste för mig har varit att anpassa mig till mitt förändrade utseende. Då jag köper kläder behöver jag hjälp”, berättar Pia, som magrat 28 kilo under ett år.

Den lätta känslan har gjort Pia modigare.

” Som slankare vågar jag möta större utmaningar i mina hobbyn, t.ex. i dressyrritt och utförsåkning. Rädslan för skador har försvunnit”.

Om de som genomgått en fetmaoperation inte pratar om sina erfarenheter, kan och vågar folk inte söka hjälp

Fetmaopererade känner ofta skam helt i onödan


Fetmakirurgi förknippas ofta med skam. Fetma anses vara själv förvållat. Många har skuldkänslor över att de inte har lyckats gå ner i vikt på traditionellt vis. De opererade beskylls för att de använder sjukvårdens resurser på fel sätt.

Pia vill prata öppet om sin operation. De experter som sköter fetma har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Om de, som gått igenom vården, inte pratar om sina erfarenheter, kan och vågar folk inte söka hjälp. Fetma är aldrig individens eget fel.”


Patientens erfarenheter av fetmaoperation. Redaktör Virve Järvinen.

 

 

Eira Fetmakliniks tjänster

Eira Fetmaklinik

Var inte ensam med din övervikt! Eira Fetmaklinik är specialiserad på individuell och mångsidig vård av fetma. Våra fetmaexperter, som hör till Finlands mest erfarna, hjälper dig att hitta den rätta vårdmetoden just för dig. Vi använder oss av fetmaoperatiner och den icke-kirurgiska Orbera-bantningsmetoden samt kostrådgivning och läkemedelsbehandling. Läs mera och boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria rådgivning!

Läs mer

Fetmaoperation

Eira sjukhus har många års erfarenhet av fetmaoperationer. En fetmaoperation är en av de effektivaste behandlingsformerna mot svår övervikt. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt.Du får snabbt tid till en operation och får vid behov bästa tänkbara fortsättningsvård och stöd, även långt efter din operation. Läs mera och boka tid till kostnadsfri konsultation hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Läs mer

Orbera-bantningsmetod

Eira sjukhus erbjuder en ny och unik bantningsmetod, Orbera. Metoden lämpar sig speciellt för behandling av medelsvår eller svår övervikt (BMI över 27) och kräver ingen operation. Behandlingen består av två delar, dels en silikonballong som förs in i magsäcken och dels ett ettårigt program för ändring av livsstil. Välkommen på Orbera-sjukskötarens kostnadsfria mottagning för att få veta mera!

Läs mer