EIRA Sjukhus är en mångårig serviceproducent för hns

Eira sjukhus är ett ansett, modernt, tvåspråkigt privat sjukhus och läkarstation i inhemsk ägo. Vi har producerat högklassig sjukvård i huvudstadsregionen i 111 år. Vi erbjuder mångsidiga kirurgiska tjänster, undersökningar och mångsidig vård. Åderbråcksoperationer har gjorts av våra kunniga kirurger redan i 20 år.

Hos oss får du tid till mottagning och vård utan att köa.

Hur får jag en servicesedel?

Du får en servicesedel från HNS efter att deras specialist tagit ställning i operationsbehovet. HNS beviljar servicesedlar till sina patienter utgående från situationen med operationsköer. Efter att du erhållit servicesedeln får du snabbt och lätt en tid för laseroperation av åderbråck på Eira sjukhus.

Patienter med servicesedel från HNS för poliklinisk undersökning och första bedömning

Kärlkirurgen på Eira sjukhus gör en allmän klinisk undersökning samt en ultraljudsundersökning av venerna. Utgående från dessa undersökningar bedöms behovet av eventuella fortsatta undersökningar och den lämpligaste behandlingsmetoden väljs.

Om du har en servicesedel från HNS för en förundersökning av åderbråck kan du beställa tid per telefon vardagar kl. 9 - 15, tfn 09 1620 570.

Till mottagningen bör du ta med dig servicesedeln samt remissen från HNS.

Patienter med servicesedel från HNS för laserbehandling med värmealstrande kateter (laseroperation)

Om du har varit på kärlkirurgens mottagning och fått servicesedel från HNS för laserbehandling av åderbråck, reservera tid för operation på vår tidsbokning 09 1620 570 eller ta kontakt per e-post operationer@eirasjukhus.fi

Våra sjukskötare berättar hur du skall gå tillväga före operationen.
Läs mera om laserbehandling.

Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
Albäck_Anders_.jpg Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
Alho_Hanni.jpg Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
karoliina-halmesmäki.jpg Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Holmström_Jenni.jpg Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning tillsvidare)
Railo_Mikael.jpg Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, åderbråck Självrisk andel
Förundersökning med HNS servicesedel
(HNS servicesedel för initial utredning och undersökning)
Inkluderar kirurgens undersökning samt ultraljudsunderökning
32,70 € 
Servicesedel för laseroperation av åderbråck
(HNS servicesedel för laserbehandling med värmealstrande kateter)
107,30 € 
Tilläggstjänster
Eventuella tilläggstjänster som inte hör till servicesedeln betalar patienten själv
Pris 
Extra stödstrumpor 90,00 €/par 
Anestesiläkares vård vid laserbehandling av ett ben 250,00 € 
Skuminjektioner i benet som ej uppfyller servicesedelns kriterier 795,00 €/ben

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande