Bråckoperationerna hör, vid sidan av gall- och hemorrojdoperationer, till en av de vanligaste allmänkirurgiska operationerna. En erfaren kirurg kan ofta konstatera patientens bråck endast med händerna, utan en ultraljudsundersökning. I en del fall måste man göra en ultraljuds- eller tomografiundersökning.


Bråck syns ofta som utbuktningar

De vanligaste bråcken, så som ljumskbråck, ärrbråck samt bukbråck, syns som utbuktningar och är därför lättare att upptäcka. Ljumskbråck är vanligare hos män än hos kvinnor. Hos kvinnor är lårbråck det vanligaste. ”Ett bråck uppstår, då en del av tarmen eller fett buktar ut genom en öppning, eller en svag punkt i bukhålans vägg”, berättar Tom Scheinin, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi.


En endoskopisk operation eller en öppen operation

Operationsmetoden, antigen öppen kirurgi eller en endoskopisk operation, avgörs alltid från fall till fall. Fördelen med en endoskopisk operation är, att man återhämtar sig snabbt. Värken efter operationen är lindrigare än i en öppen operation, eftersom man gör endast små snitt i huden i stället för ett öppet sår, och med hjälp av nya tekniker förblir skadan på vävnaden liten. Det här gör det möjligt för patienten att snabbt komma på fötter och hen kan åka hem, efter vissa operationer redan samma dag.

Det händer att patientens bråck inte går att trycka tillbaka genom öppningen i bukhålans vägg. Då kan det vara aktuellt med en öppen operation.
Symtomfria bråck behöver man nödvändigtvis inte behandla, men varken medicinering eller egenvård ger någon större hjälp mot dem.

”Bråck blir inte bättre av att vänta. Det lönar sig att operera bråck, ifall den värker eller om den upplevs kosmetiskt störande. Man får snabbt en tid till operation, t.o.m. inom en vecka”, instruerar Tom Scheinin

Långvarig halsbränna lönar sig alltid att undersöka hos en läkare.

 

Halsbränna kan orsakas av ett diafragmabråck

Diafragmabråck, som ofta förknippas med halsbränna, syns inte utåt. Den kan orsaka otrevliga symtom, som sura uppstötningar i matstrupen, samt en brännande känsla i övre delen av magsäcken och bakom bröstbenet. Halsbränna kan ofta orsaka en inflammation i matstrupen, ibland dålig andedräkt och till och med skada tandemaljen. En långvarig halsbränna lönar sig alltid att undersöka hos en läkare.
Ett diafragmabråck konstateras genom en gastroskopisk undersökning, och behandlas först med medicinering och en förändring av matvanor. Ifall symtomen är besvärliga kan man överväga en diafragmabråckoperation.

”Diafragmabråckoperationer är nuförtiden ovanliga. Ifall symtomen inte lättar trots medicinering och en livsstilsförändring görs en endoskopisk operation, och resultaten av dem är oftast goda”, berättar Tom Scheinin.

Scheinin_Tom.jpg

Sakkunnig i artikeln är Tom Scheinin
Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Kände du igen symtomen för bråck?

De vanligaste symtomen för bråck är smärta eller sammandragning i bråckområdet vid ansträngning eller då man står.
Specialistläkaren kan konstatera bråck vid ett vanligt mottagningsbesök.
Ifall du är orolig, boka en mottagningstid!

Boka tid
Läs mera om magklinikens tjänster
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
Gastro_tyravatsa_600x450.jpg

Bråck och bråckoperationer

Med bråck avses en öppning eller svag punkt i bukhålans vägg som gör att en del av bukinnehållet buktar ut utanför bukhålan. Vanligaste platserna för bråck är ljumsken och naveln. En läkare kan konstatera bråcket vid ett vanligt mottagningsbesök.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer