A-hepatit smittar lätt via mat

A-hepatit är en virussjukdom som angriper levern, för vuxna är den ofta långvarig med kraftiga symptom.

A-hepatit kan man få av skämd mat, dricksvatten eller grönsaker tvättade med dricksvatten, isbitar gjorda på skämt dricksvatten samt bristfälligt tillredda musslor och ostron. Under sjukdomen utsöndras viruset i avföringen och smittan kan förflyttas även via smutsiga händer eller wc-utrymmen från person till person .

 
Man skyddar sig mot a-hepatit med att låta vaccinera sig. WHO:s rekommendation är att resenärer som reser till områden med rimlig eller hög smittorisk skulle ta vaccinet. WHO bedömer att dessa områden är förutom resmål till fjärran också de baltiska länderna och bl.a. Kroatien och Turkiet i medelhavsområdet. 
 

VaccinERINGsprogram

Vaccinet ges åt tidigare ovaccinerade personer i två doser med 6-12 månaders mellanrum.

För att maximera skyddet skall den första dosen gärna tas minst två veckor före resan. På grund av sjukdomens långa inkubationstid kan vaccinet ändå tas just före resan.

 

Hepatit B och dess smittkällor

Hepatit B är en virussjukdom som angriper levern. Överallt på jorden sprids hepatit B främst genom orena injektionssnålar samt oskyddat sex. Övriga smittkällor är blodtransfusioner i utvecklingsländerna samt andra ingrepp så som injektioner, akupunktur, tatueringar och piercing med orena och osterila instrument.

En del av de insjuknade blir bärare av viruset, detta är vanligt främst bland småbarn. Vissa bärare utvecklar senare kronisk hepatit, skrumplever eller levercancer.
 

Vaccineringsprogram

Vaccinet ges åt tidigare ovaccinerade, 16 år fyllda personer i tre omgångar så att det andra vaccinet tas en månad och det tredje vaccinet sex månader efter den första vaccineringen.

Vid behov kan 18 år fyllda personer få vaccinet snabbare i fyra omgångar så att det andra vaccinet tas 7 dagar och tredje vaccinet 21 dagar efter den första vaccineringen. I detta fall bör en fjärde vaccinering ske 12 månader efter den första vaccineringen. 
 

 

Hepatit A- och B- kombinationsvaccin

Kombinationsvaccinet skyddar mot leversjukdomar förorsakade av både A- och B-hepatit- viruset. Vaccinet är olika för 1 - 15-åringar och för 16 år fyllda.

Vaccineringsprogram

Av kombinationsvaccinet tas allt som allt tre doser. Den andra dosen tas tidigast en månad från den första vaccineringen och den tredje dosen tidigast sex månader från den första vaccineringen.

Vid behov kan man för vuxna använda en försnabbad tidtabell genom att ge den andra dosen 7 dagar från den första vaccineringen och den tredje dosen 21 dagar från den första vaccineringen. I detta fall behövs ännu en fjärde dos som tas 12 månader från den första dosen.

En vaccineringsserie som börjat med enstaka A- eller B-hepatit vaccin kan vid behov fortsättas med A- och B-kombinationsvaccin. Enligt nuvarande information ger hepatitvaccinet ett livslångt skydd.
 fråga mera om vaccin och vaccineringar!

Du kan fråga mera på vårt kostnadsfria vaccinationsinfo onsdagar kl. 14.00 - 15.00, tfn 09 1620 218

 

Boka nu en tid till hepatitvaccinering

Det är enkelt att låta vaccinera sig, du får det med detsamma.


Du behöver ingen remiss eller recept för vaccineringen. Det är våra sjukskötare som vaccinerar.
Boka en tid till vaccinering nedan eller ring 09 1620 570.

Följande lediga tider
mån 1.11
08:30
15 min
Krogell Malin
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
mån 1.11
13:15
15 min
Keskikallio Karolina
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
A-hepatitvaccinering 83 € 
B-hepatitvaccinering 83 € 
A- och B-hepatitvaccinering 81,50 € 
Influensavaccinering, Vaxigrip Tetra
43 € 
Gula febern vaccinering 82,50 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering 57 € 
Papillom dvs HPV-virusvaccinering 236,50 € 
Pneumokockvaccinering 111,50 € 
Fästingvaccinering, TBE
62 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 37,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 2,60 € 
*Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande