INFLUENSA ÄR OLIK DEN VANLIGA FLUNSAN

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna. Symptomen är vanligen snuva, täppthet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i musklerna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekomma. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i början, i allmänhet under 3 - 8 dygn och det kan gå veckor innan man återhämtat sig.

Influensavaccinationer för säsongen 2023–2024 är nu tillgängliga. Boka tid här!
 

INFLUENSAVACCINET ÄR ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT SMITTA OCH EPIDEMI

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra via droppsmitta eller via beröring. I små utrymmen så som skolor och kollektivtrafik sprids smittan lätt.

Influensavaccinet är ett effektivt skydd mot smittspridning och epidemi.

  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober-november. Man kan även låta vaccinera sig efter att epidemin brutit ut, trots att det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.

Skydda dig mot säsonginfluensan genom att låta vaccinera dig

Sammansättningen på influensavaccinet ändrars för varje år utgående från vilka virustyper som orsakar säsonginfluensan. Vaccinet är avsett för aktiv immunisering i förhindrandet av influensasjukdom hos vuxna och hos barn från 6 mån och uppåt.

Obs! Barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare bör få ytterligare en vaccin tidigast fyra veckor efter den första vaccineringen för att uppnå det önskade vaccinationsskyddet.

Vaccinet ges åt vuxna i överarmen. Influensavaccinet skall inte tas, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte ta vaccinering vid en infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.

Följande lediga tider
ons 29.11
14:30
15 min
Kokko_Marja.jpg
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Obs! En del av mina mottagningstider är distanstider. Föredrar du telefonmottagning, boka "Puhelinvastaanotto". Då du vill boka en videomottagning, välj "Videovastaanotto".
ons 29.11
14:45
15 min
Kokko_Marja.jpg
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Obs! En del av mina mottagningstider är distanstider. Föredrar du telefonmottagning, boka "Puhelinvastaanotto". Då du vill boka en videomottagning, välj "Videovastaanotto".
Visa följande lediga tider
Läs mera
Rokote_influenssa2_600x450.jpg
Vanliga frågor om influensavaccinering

När lönar det sig att ta vaccinet och varför skall man ta det varje år? Läs hälsovårdare Natascha Wredes svar på de vanligaste frågorna im influensavaccinering.

Läs mer
Omahoitajat_Nina_Karolina_600x450.jpg
Vaccineringar

Det egna vaccinationsskyddet är nödvändigtvis inte något som konstant är i tankarna, men som det lönar sig att kolla upp i god tid före en planerad resa och vid behov uppdatera.

Läs mer
Prislista
Vaccineringar Pris*
Influensavaccinering FÖR 2023-2024
Högdosvaccinet mot influensa finns inte mera tillhands.
49,00 €
A-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

98,00 € 
B-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

90,50 € 
A- och B-hepatitvaccinering (vuxna)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

99,00 € 
A- och B-hepatitvaccinering (barn)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

77,00 €
Boostrixvaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
63,50 €
Bältrosvaccinering NYTT!
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

240,00 € 
Gula febern vaccinering 86,00 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

60,50 € 
Pneumokockvaccinering 120,00 € 
Poliovaccinering
54,50 €
Fästingvaccinering, TBE
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar. Priset gäller en vaccinering.
65,50 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 43,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 10,00 € 
*Kanta-avgift på 2,30 €/besök tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande