INFLUENSA ÄR OLIK DEN VANLIGA FLUNSAN

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna. Symptomen är vanligen snuva, täppthet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i musklerna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekomma. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i början, i allmänhet under 3 - 8 dygn och det kan gå veckor innan man återhämtat sig.


INFLUENSAVACCINET ÄR ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT SMITTA OCH EPIDEMI

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra via droppsmitta eller via beröring. I små utrymmen så som skolor och kollektivtrafik sprids smittan lätt.

Influensavaccinet är det bästa skyddet mot smittospridning och epidemi.
I bästa fall förhindrar vaccinet                                                                                                                                                       
  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober-november. Men man kan även låta vaccinera sig efter att epidemin brutit ut, även om det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.


SKYDDA DIG MOT INFLUENSA GENOM ATT LÅTA VACCINERA DIG

Sammansättningen på vaccinet beror på vilka virus som med största sannolikhet kommer att orsaka influensan. För perioden 2019 - 2020 har vi på Eira influensavaccinet VaxigripTetra. Vaccinet ger skydd mot fyra olika virustyper. VaxigripTetra är avsedd för aktiv immunisering i förhindrandet av  influensasjukdom hos vuxna och hos barn från 6 mån och uppåt.

Obs! Barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare måste få en ytterligare vaccinering tidigast fyra veckor efter den första vaccineringen för att uppnå det önskade vaccinationsskyddet.
Vaccinet ges i överarmen. Influensavaccinet skall inte tas, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte ta vaccinering vid en infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.
 

Nässprayvaccinering för barn

Hos oss får du nu influensavaccinet i form av nässpray för 2–17-åringar – behändigt och smärtfritt. En engångsdos räcker för att ge skydd.
Antalet nässprayvaccin är begränsat!

Boka tid för vaccinering eller kom in och fråga efter lediga tider

Boka tid till sjukskötarens mottagning för vaccinering
eller kom in till läkarstationen och fråga efter lediga tider.


Våra yrkeskunniga sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur du håller dig frisk.

Idag
09:00
15 min
Klärich Nina
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Idag
09:15
15 min
Klärich Nina
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Idag
10:30
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
A-hepatitvaccinering, Havrix 83 € 
B-hepatitvaccinering, Engerix 83 € 
A- och B-hepatitvaccinering, Twinrix 81,50 € 
Influensavaccinering, Vixigrip Tetra 37 € 
Influensavaccinering som en nässpray för 2–17-åringar, Fluenz Tetra
 65 €
Gula febern vaccinering, Stamaril 82,50 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering 57 € 
Papillom dvs HPV-virusvaccinering 236,50 € 
Pneumokockvaccinering 111,50 € 
Fästingvaccinering, TBE ERBJUDANDE
49 € (62 €)
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 37,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 2,60 € 
*Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande