Hudcancer blir lätt obemärkt

Hudcancer uppstår vanligtvis på hudområden som utsätts för solen.

Att kontrollera sin hud regelbundet hjälper till att upptäcka hudcancer i tid. Framför allt hos äldre människor går upptäckten lätt obemärkt förbi, säger Anna Hjerppe, specialist i dermatologi och allergologi.

"Hudförändringar orsakade av hudcancer kan förväxlas med ofarliga åldersrelaterade hudförändringar, såsom seborroiska fläckar, s.k. åldersvårtor."

Dålig syn och att bo ensam gör det svårt att kontrollera huden. Till exempel är en hudförändring i hårbotten eller ryggen svår att upptäcka själv.

En oroande hudförändring bör visas för läkare med låg tröskel

Melanom är inte den enda formen av hudcancer

Melanom är den farligaste formen av hudcancer eftersom metastaserar.

"Till skillnad från andra hudcancerformer kan melanom utvecklas snabbt och drabba även unga personer."

Basalcellscancer, eller basaliom, och skivepitelcancer är vanligtvis äldre personers sjukdomar. Basalcells- och skivepitelcancer misstas ofta som samma sjukdom, har Hjerppe märkt.

"Basalcellscancer är en snällare cancer, eftersom den vanligtvis förblir lokal. Skivepitelcancer är en allvarlig och farlig sjukdom."
Skivepitelcancer växer och sprider sig till djupare vävnader snabbare än basalcellscancer. Den kan också metastasera.

 

Solkeratos är en föregångare till skivepitelcancer

Oroväckande hudförändringar ska visas för läkaren med låg tröskel, betonar Hjerppe.

"Fjällande hudfläckar, ihållande strävhet och utslag, dåligt läkande sår och avvikande födelsemärken kan vara cancer."
En torr, fjällande fläck kan vara solkeratos. Cellerna i det området har skadats av solens ultravioletta strålar. En utslagsliknande, gradvis förtjocknande förändring kan vara Bowens sjukdom.

"Solkeratos och Bowens sjukdom är föregångare till skivepitelcancer. De påvisar att huden fått för mycket sol under sin livstid."


Det finns flera olika behandlingar för hudcancer

Ytlig solkeratos, Bowens sjukdom och ytlig basalcellscancer kan behandlas med frysning, cancerkrämer eller PDT fotodynamisk terapi.

"Frysbehandling, det vill säga flytande kväve, är lämplig för behandling av enskilda ytliga förändringar. Cancerkrämer och PDT-fototerapi används för hudförändringar i ett större område, såsom behandling av panna eller hårbotten."

Djupare hudcancer, knölar och nippor behandlas genom skärning. Om cancern har skickat metastaser behövs strålning och läkemedelsbehandlingar.


PDT-ljusbehandlingen är effektiv

PDT-ljusterapi kan göras antingen som en kortvarig rödljusterapi eller som en så kallad dagsljusterapi.

"Vid ljusbehandlingar ruggas huden upp, området bedövas vid behov och en kräm appliceras som gör huden ljuskänslig."

Vid rödljusterapi får krämen verka i tre timmar, varefter man ger området ljusterapi i 10 minuter. Behandlingen är något smärtsam.

Vid dagsljusbehandling verkar krämen i en halvtimme, varefter huden exponeras i 2–2,5 timmar.

"Ljusterapi förstör effektivt tumörceller. Ofta räcker det med en behandling. Vid behov förnyas behandlingen eller kompletteras med frysbehandling."


PDT LJUSBEHANDLING LÄMNAR INTE ÄRR

På hudområdet som behandlats med PDT-ljus uppstår rodnad, svullnad och hudskador, som så småningom bildar sårskorpor. Sårskorporna lossnar efter 1–2 veckor.

"När sårskorporna har lossnat läker huden helt på två eller tre veckor. Behandlingen lämnar inga ärr."

De behandlade hudområdena är känsliga för solljus under några månaders tid efter behandlingen.

"Huden måste noggrant skyddas från ultraviolett strålning. PDT-behandlingen förhindrar inte framtida solskador."


Huden följs upp i fortsättningen med mottagningsbesök

Skivepitelcancer och basalcellscancer har en tråkig tendens att förnya sig. Upp till hälften av personer med skivepitelcancer och en tredjedel av personer med basalcellscancer får samma cancer igen.

" Huden måste skyddas från solen med kläder och skyddskrämer ännu mer effektivt i fortsättningen."

Om man har drabbats av hudcancer följs huden upp regelbundet på läkarmottagningen.

"Ju tidigare möjliga maligna förändringar upptäcks, desto bättre effekt har behandlingen."


Ihotauti- ja allergologian erikoislääkäri Anna Hjerppe Eiran sairaalassa, erikoisosaaminen akne, atopia, ihottumat, psoriasis, haavahoito, luomien poisto.

Som sakkunnig i artikeln är Anna Hjerppe
specialist i hudsjukdomar och allergologi

Intervju och text: Virve Järvinen

Funderar du över ett födelsemärke eller en hudförändring?

En oroande hudförändring bör visas för läkare med låg tröskel. Våra hudläkare har flera års erfarenhet av diagnostisering och behandling av hudcancer. Hudläkaren bedömer och undersöker situationen under ett mottagningsbesök och tar visd behov en provbit.

Var inte ensam med din oro!

Boka tid till hudläkare
Läs mera
Iho_PDT-hoito_laite.jpg
PDT eli fotodynaaminen hoito

PDT-hoito eli fotodynaaminen hoito on ei-leikkauksellinen hoitomuoto, jota käytetään ensisijaisesti okasolusyövän esiasteiden eli aurinkokeratoosin ja Bowenin taudin sekä pinnallisen tyvisolusyövän eli pintabasaliooman hoitoon. Hoito sopii etenkin alueille, jotka ovat kosmeettisesti näkyvällä paikalla ja halutaan välttää arpien syntyminen.

Läs mer
Ihotaudit_aurinkokeratoosi.jpg
Aurinkokeratoosi

Aurinkokeratoosi on ihon uloimman osan eli orvaskeden ihosyövän esiastemuutos. Aurinkokeratoosi on hyvä hoidattaa ajoissa, jotta siitä ei kehity ihon pinnallista syöpää eli ns. Bowenin tautia. Hoitamattomana se voi edetä okasolusyöväksi asti. Aurinkokeratoosia ei aina itse huomaa ja siksi onkin hyvä varata aika ihotautilääkärin vastaanotolle, mikäli jokin ihomuutos arveluttaa. Ajan kokeneille ihotautilääkäreillemme varaat helposti nettiajanvarauksestamme.

Läs mer
Ihotaudit_bowenin-tauti.jpg
Bowenin tauti

Bowenin tauti on ihon uloimman kerroksen pinnallinen syöpä, vaikkakin harvinaisempi kuin okasolusyövän toinen esiaste, aurinkokeratoosi. Bowenin tauti muistuttaa ihottumaa, mutta ei parane perusvoiteen tai kortisonivoiteen avulla. Varaa aika kokeneille ihotautilääkäreillemme helposti nettiajanvarauksestamme. He arvioivat onko syytä huoleen.

Läs mer
Ihotaudit_tyvisolusyopa.jpg
Tyvisolusyöpä

Tyvisolusyöpä on yleisin ihosyöpä Suomessa. Se kehittyy hitaasti ja yleisyys lisääntyykin siksi iän myötä. Säännöllinen käynti ihotautilääkärillä auttaa havaitsemaan tyvisolusyövän jo alkuvaiheessa, jolloin pystytään estämään sen eteneminen syvempiin kudoksiin. Ajan kokeneille ihotautilääkäreillemme varaat helposti nettiajanvarauksestamme.

Läs mer
Ihotaudit_okasolusyopa.jpg
Okasolusyöpä

Okasolusyöpä on toiseksi yleisin ihosyöpätyyppi Suomessa ja sen ennustetaan lisääntyvän nopeasti. Säännöllinen käynti ihotautilääkärillä auttaa havaitsemaan mahdolliset esiastemuutokset ja auttaa ehkäisemään niiden etenemisen ihosyöväksi. Lisäksi ajoissa todettu okasolusyöpä parantaa hoitoennustetta. Ajan kokeneille ihotautilääkäreillemme varaat helposti nettiajanvarauksestamme.

Läs mer
Plastiikka_iholuomi_nainen_600x450.jpg
Iholuomiklinikka

Mietityttääkö luomi tai ihomuutos? Oletko runsasluominen? Onko ihosi palanut useasti? Älä murehdi turhaan, vaan anna asiantuntijamme arvioida, onko syytä huoleen. Varaa aika Eira Iholuomiklinikalle ihotautilääkärin tekemään luomitarkastukseen helposti nettiajanvarauksestamme. Asiat selviävät tutkimalla!

Läs mer