hur mår du-laboratoriepaket

Ta reda på hur din kropp mår. Med hjälp av Hur mår du-laboratoriepaketet gör man en grundläggande utredning över ditt hälsotillstånd. Du kan komma på undersökningar utan läkarremiss och tidsbokning!

Liten blodbild (B-PVK+T)
• Ferritin (s-Ferrit)
Kolesterol
  - kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
• Blodsocker (fP-Gluk)

 

Hur kommer jag på undersökning?

Du kan komma till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning när som helst under laboratoriets öppethållningstider. Hur mår du-laboratoriepaketet innehåller blodsockermätning, så du bör vara utan att äta och dricka 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.

Undersökningsresultaten

Undersökningsresultaten blir färdiga i allmänhet inom ett dygn.
Om du har varit på undersökning med en remiss av läkare, antecknar hen undersökningsresultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med mottagningen har ni även kommit överens om hur du önskar få information om resultaten.

Om du varit på undersökning utan en remiss av läkare, antecknar vår laboratorieskötare resultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med undersökningen kommer ni överens om hur du får information om undersökningsresultaten.

Liten blodbild (B-PVT+T)

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en omfattande bild av kroppens hälsotillstånd. Den ger en överblick av blodkroppar och hemoglobin och kan således ge en indikation om möjliga störningar och sjukdomar så som
infektioner,
olika typer av blödningar,
järnbrist,
störningar i näringsupptagningen.

Läs mera

Ferritin (S-Ferrit)

Att mäta hemoglobinnivån berättar inget om kroppens järnförråd, utan det bestäms med att mäta ferritinnivån i kroppen. Om man inte får tillräckligt med järn från kosten använder kroppen järnförrådet, d.v.s. ferritin. Om du tränar mycket, äter vegetarisk kost eller har symtom på järnbrist, som t.ex. trötthet, är det skäl att mäta järnvärdet.

En ferritinbrist är möjlig, om S-Ferrit är under 15-30 µg/l och man har symtom på järnbrist.
Referensvärden: kvinnor 15-150 µg/l
män 30-400 µg/l

Kolesterol

För hjärtats hälsotillstånd är det väldigt viktigt att ha koll på kroppens kolesterolvärden.Vid bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar har kolesterolet en betydande roll. Hur mår du-laboratoriepaketet innehåller en omfattande kolesterolmätning, som innehåller:

fP-Kol kolesterolvärdehelhet
fp-Kol-HDL (”bra” kolesterol)
fP-Kol-LDL (”dåligt” kolesterol)
fP-Trigly triglycerider

Läs mera

Fasteblodsocker (fP-Gluk)

Ibland kan sockernivåerna bli för höga på grund av en störning i sockeromsättningen. Den här fasen pågår vanligtvis i flera år och den kallas ofta för ett förstadium till diabetes. Fasen av förhöjda sockervärden utvecklas väldigt ofta till typ 2 diabetes. Genom att identifiera förstadiet i tid är det möjligt att helt förhindra uppkomsten av diabetes. Den främsta orsaken till högt blodsocker är bukfetma och tillhörande ansamlingen av fett i levercellerna s.k. fettlever.

I Hur mår du-laboratoriepaketet mäter man sockernivån i blodet efter fasta, så du bör vara utan att äta 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.
Övre värdet för en normal blodsockernivå på morgonen efter en natt utan mat och dryck i 10 – 12 timmar, är 6,0 mmol/l.
Om blodsockernivån är 6,1 – 6,9 mmol/l, är det fråga om ett förhöjt fasteblodsocker. Nedre gränsen för diabetes ät 7,0 mmol/l.

Ta enkelt reda på ditt hälsotillstånd!

Med hjälp av Hur mår du-laboratoriepaketet får du en överblick av ditt hälsotillstånd.
Du kan komma direkt till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning. Notera, att före undersökningen bör du vara utan att äta och dricka i 10 – 12 timmar.

Hur mår du -laboratoriepaket nu 60,40 € (76 €)*

Se laboratoriets öppettider här.

* Till priserna tillkommer Kanta-avgift. Kampanjpriset är i kraft till 30.6.

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TC2)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande