vegetarianens laboratoriepaket

En vegetarisk kost främjar hälsan på många sätt. En renodlad vegetarisk kost innehåller dock inte vitamin B12 eller längre omega-3-fettsyror och intaget av D-vitamin och jod förblir litet. Som vegetarian, och särskilt som vegan, är det en bra att kontrollera att du får i dig alla viktiga näringsämnen från kosten och att du får i dig tillräckligt med vitaminer och spårämnen.

Att granska enskilda undersökningsresultat ger inte alltid tillräcklig information. Därför har vi sammanställt omfattande grundundersökningar i Vegetarianens laboratoriepaketet, för att du skall få en helhetsuppfattning om ditt nuvarande hälsotillstånd. Därtill kan man även med hjälp av undersökningarna kartlägga dolda hälsorisker.

Liten blodbild (B-PVK+T)
• Ferritin (S-Ferrit)
• Blodsocker (fP-Gluk)
Kolesterol
   - kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
• Utredning av vätskebalans Natrium (P-Na) och Kalium (P-K)
D-vitamin (S-D-25)
B12-vitamin
• Folat B9-vitamin

För vem passar vegetarianens laboratoriepaketet?

Vegetarianens laboratoriepaket är lämpligt i många olika livsskeden: du har precis börjat följa en vegetarisk kost eller så har du redan under en längre tid följt en vegetarisk kost. Eller så har kosten ändrat, du har t.ex. övergått från vegetarisk kost till vegan.

Med laboratoriepaketet kan man bedöma:
• om din kost är tillräckligt mångsidig
• om du får i dig tillräckligt med näringsämnen
• hur din kropp mår
• om du har några dolda hälsorisker

 

Hur kommer jag på undersökning?

Du kan komma till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning när som helst under laboratoriets öppethållningstider. Vegetarianens laboratoriepaket innehåller blodsockermätning, så du bör vara utan att äta och dricka 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.

 

Undersökningsresultaten

Undersökningsresultaten blir färdiga i allmänhet inom ett dygn.
Om du har varit på undersökning med en remiss av läkare, antecknar hen undersökningsresultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med mottagningen har ni även kommit överens om hur du önskar få information om resultaten.

Om du varit på undersökning utan en remiss av läkare, antecknar vår laboratorieskötare resultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med undersökningen kommer ni överens om hur du får information om undersökningsresultaten.

 

Hjälp av näringsterapeut

Eiras legitimerade näringsterapeuter hjälper i frågor om näring och kost. Vid behov ger näringsterapeuten kostråd, gör upp en plan om mångsidig och hälsosam kost samt följer upp matvanorna. Läs mera.

Liten blodbild (B-PVT+T)

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en bild av kroppens hälsotillstånd på många sätt. Med undersökningen kan man få reda på om du får i dig allt du behöver från kosten och om upptagningen av dem är på rätt nivå. Järn från växtprodukter absorberas sämre jämfört med animaliska produkter och det är därför viktigt att säkerställa en tillräcklig tillgång på järn.
Låga nivåer av järn och hemoglobin kan ge sig i uttryck som ihållande trötthet.

Med lilla blodbilden undersöker man hemoglobin, vita blodkroppar, antal röda blodkroppar, deras genomsnittliga volym, koncentrationen av röda blodkroppar och trombocyter, d.v.s. blodplättar.

Läs mer

Ferritin (S-Ferrit)

Att mäta hemoglobinnivån berättar inget om kroppens järnförråd, utan det bestäms med att mäta ferritinnivån i kroppen. Om man inte får tillräckligt med järn från kosten använder kroppen järnförrådet, d.v.s. ferritin. Om du äter vegetarisk föda eller har symtom på järnbrist, som t.ex. trötthet är det bra att mäta järnvärdet.

En ferritinbrist är möjlig, ifall S-Ferrit är under 15-30 µg/l och du har symtom på järnbrist.
Referensvärden: kvinnor 15-150 µg/l
män 30-400 µg/l

Fasteblodsocker (fP-Gluk)

Ibland kan sockernivåerna bli för höga på grund av en störning i sockeromsättningen. Den här fasen pågår vanligtvis i flera år och den kallas ofta för ett förstadium till diabetes. Fasen av förhöjda sockervärden utvecklas väldigt ofta till typ 2 diabetes. Genom att identifiera förstadiet i tid är det möjligt att helt förhindra uppkomsten av diabetes. Den främsta orsaken till högt blodsocker är bukfetma och tillhörande ansamlingen av fett i levercellerna s.k. fettlever.

I Vegetarianens laboratoriepaket mäter man sockernivån i blodet efter fasta, så du bör vara utan att äta 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.
Övre värdet för en normal blodsockernivå på morgonen efter en natt utan mat och dryck i 10 – 12 timmar, är 6,0 mmol/l.
Om blodsockernivån är 6,1 – 6,9 mmol/l, är det fråga om ett förhöjt fasteblodsocker. Nedre gränsen för diabetes ät 7,0 mmol/l.

Kolesterol

Kolesterol är nödvändigt för kroppen, men det är skadligt om det finns för mycket av det i blodomloppet. Man kan inte känna av för höga kolesterolvärden, därför är det bra att låta kontrollera dem. Med regelbunden motion och hälsosam kost kan du påverka alla blodets olika fettvärden; sänka det skadliga LDL-kolesterolet samt triglyceridvärdet och höja det nyttiga HDL-kolesterolet.

Vegetarianens laboratoriepaket består av en omfattande kolesterolmätning som innehåller:
fP-Kol helhetskolesterol
fP-Kol-HDL (bra kolesterol)
fP-Kol-LDL (dåligt kolesterol)
fP-Trigly triglycerider

Läs mera

Vätskebalans: Kalium (P-K) och natrium (P-NA)

Kalium och natrium är salter i blodet. För ämnesomsättningen är det nödvändigt, att kroppen har en lämplig natrium- och kaliumhalt i blodet och i övriga vätskor.

Natrium- och kaliumhalterna undersöks genom att följa upp vätskebalans och kroppssalter. Avvikande värden beror i allmänhet på en funktionsstörning i njurarna eller en förlust av salter av någon annan orsak.
Låga kaliumvärden tyder ofta på magnesiumbrist och därför är mätningen av kaliumvärdet även bra för att följa upp magnesiumnivån.

Natrium:
En låg natriumhalt beror vanligtvis på att natriumet är utspätt: intaget av vatten är större än förbrukningen. Även vissa läkemedel, hjärtsvikt, kraftig diarré, kraftiga kräkningar och kraftig svettning kan leda till låg natriumhalt i blodet.
Låg natriumhalt kan orsaka rytmstörningar och orkeslöshet.
Vid långvarig, flera timmar lång idrottsprestation är det viktigt att ta hand om intaget av salter utöver ett tillräckligt vätskeintag.
En för hög natriumhalt är mera ovanlig än en för låg halt. Oftast är orsaken att man druckit för lite vätska.
För stor natrium halt leder till funktionsstörningar i flera organ.

Kalium:

Låga kaliumvärden förekommer i samband med vissa vätskeutdrivande läkemedel. Även kraftiga kräkningar och diarréer kan orsaka en för stor förlust av kalium.
För stor halt av kalium förknippas främst med njursvikt. Därutöver kan vissa läkemedel orsaka förhöjda kaliumvärden.
Både en för stor och för liten kaliumhalt kan orsaka hjärtsvikt och försvagad muskelstyrka.

Referensvärden:
Natrium, vuxna: 137-145 mmol/l (millimol per liter)
Kalium, vuxna och över 16 år: 3,3 – 4,9 mmol/l

D-vitamin

D-vitaminet främjar skelettets upptagning av mineraler, kalcium och fosfor. D-vitamin är också ett viktigt vitamin för musklerna och nervsystemet. Naturligt finns D3-vitamin i livsmedel i betydande mängd endast i fisk. D2-vitamin i livsmedel från växtriket finns just inte alls. I Finland tillsätts D-vitamin i flytande mjölkprodukter, för att säkerställa en tillräcklig tillgång. Om intaget av berikade livsmedel och fisk är lågt rekommenderas användning av D-vitamintillskott. Med Vegetarienens laboratoriepaket kan du enkelt kontrollera även din D-vitaminnivå.

Läs mera om D-vitaminundersökning

B12-vitamin (S-B12-TC2)

B12-vitamin är ett vattenlösligt vitamin som är nödvändigt för nervsystemet och för hjärnans verksamhet. Kroppen kan inte själv producera det.
B12-vitamin fås från animaliska produkter, varför det är skäl för personer med vegetarisk diet att försäkra sig om ett tillräckligt intag av B12-vitamin med hjälp av näringstillskott. Med Vegetarianens laboratoriepaket mäter man den s.k. aktiva B12-vitaminhalten.
Läs mera

Folat (B9-vitamiini)

Folat är ett vattenlösligt vitamin från B-gruppen som kroppen inte kan själv producera, utan måste fås från kost och näringstillskott. Folat behövs för celldelning och produktion av blodkroppar. Därtill främjar folat t.ex. immunsystemets funktion. Bra källor till folat är gröna grönsaker, frukt, bär och fullkorn. Enligt undersökningen FinRavinto 2017 får mer än en fjärdedel av finländarna för lite folat. Orsaken till låga folatvärden kan vara otillräcklig folathalt i kost, ökat behov (t.ex. graviditet), försvagad upptagning eller stor alkoholkonsumtion.

Mätning av folathalt ingår i Vegetarianens undersökningspaket.

Referensvärden: fS 8,8 – 61 nmol/l

 

Får du från kosten allt det nödvändiga?

Med hjälp av Vegetarianens laboratoriepaket får du reda på om du får i dig alla viktiga näringsämnen, vitaminer och spårämnen från kosten.

Du kan komma på undersökning direkt till vårt laboratorium utan en remiss eller tidsbokning. Notera att du bör vara utan att äta och dricka i 10 – 12 timmar före undersökningen.

Vegetarianens laboratoriepaket nu 133,60 € (167 €)*

Se öppettider här

* = Till priserna tillkommer Kanta-avgift. Kampanjpriset är i kraft till 30.6.

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande