ansiktslyft och -korrigering samt andra estetiska behandlingar med lång erfarenhet

Våra specialister har flera års erfarenhet av både omfattande korrigeringsoperationer och ansiktslyft samt lättare estetiska behandlingar i ansiktsområdet.
Läs mer och boka behändigt en mottagningstid på nätet.

Läs mer om ansiktsrelaterade operationer

Ögonlocksoperation

Operation av ögonlock hör till de vanligaste formerna av plastikkirurgiska operationer i Finland. Hos oss får du snabbt en tid. Våra professionella plastik- och ögonkirurger opererar med lång erfarenhet. Vi gör ingreppen med lokalbedövning och du kan återvända hem redan samma dag.

Läs mer

Ansiktslyft

Ansiktslyft, eller face lift, handlar oftast om att genom operation korrigera förändringar i ansiktets nedre parti som förorsakats av föråldring. Andra vanliga ansiktslyftsoperationer är pannlyft, ögonbrynslyft samt operation av området kring hals och käk.

Läs mer

Näsplastik

Näsplastik planeras alltid ur ett individuellt perspektiv och i enlighet med kundens behov. Näsplastik p.g.a. korrigering av funktion och utseende förorsakad av skada eller sjukdom handlar oftast om att försöka uppnå ursprunglig form.

Läs mer

Operation av utstående öron

En operation av utstående öron är bra att göra före skolålder, men operationen kan givetvis också utföras senare. FPA ersätter läkararvodet i fråga om operation av utstående öron för barn. Skillnader mellan öronen p.g.a. olycka kan oftast korrigeras genom operation.

Läs mer
Läs mer om estetiska behandlingar relaterade till ansiktet

Ultherapy® - ansiktslyft utan kirurgi

Nu kan du göra ett ansiktslyft på Eira sjukhus utan kirurgi med den nya behandlingsmetoden Ultherapy®. Våra erfarna plastikkirurger har genomgått en Ultherapy®- specialutbildning och gör nu också ansiktslyft med Ultherapy®-ultraljudsbehandling.

Läs mer

Injektionsbehandling - fyllnadsmedel och botulinbehandling som slätar ut huden i ansiktet

Injektionsbehandlingar är sk. soft lifts, dvs. effektiva sätt att släta ut små rynkor och fåror för att uppnå ett lagom utfyllt eller karakteriserat ansiktdrag på ett icke-kirurgiskt sätt.

Läs mer

CO2-laserbehandling mot hudförändringar och ansiktsvård

Olika laserbehandlingar används i stor utsträckning mot hudförändringar och för hudslipning. På Eira sjukhus använder vi bl.a. CO2-koldioxidlaserapparatur, som är både effektiv och noggrann.

Läs mer

PRP stamcellsbehandling

PRP-plasmabehandlingen dvs. stamcellsbehandlingen föryngrar huden och minimerar de små rynkorna utan konstgjorda medel. Vården planeras individuellt.

Läs mer
Fråga mer om Eiras tjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande