HJÄLP FÖR ALKOHOLPROBLEM MED ETT 3 MÅNADERS ALKOHOLAVVÄNJNINGSPROGRAM

Arbetsrelaterad stress, problem i parförhållandet, olika slag av kriser och t.o.m. framgång kan leda till för stort bruk av alkohol. Att slappna av genom att dricka har blivit nästan som ett tvångsbeteende som oroar anhöriga och framför allt en själv.

Eira sjukhus 3 månaders alkoholavvänjningsprogram omfattar

  • Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 3 månaders tid
  • En 2 dagars intensivperiod.

Du kan börja alkoholavvänjningen med självhjälpsgruppens träffar och delta i intensivdagarna inom tiden för avvänjningsprogrammet. Två dagars intensivperioder ordnas fyra gånger i året. Fråga mera och anmäl dig: Inka Somermäki, tel. 040 757 7940

3 månaders alkoholavvänjningskursen ordnas i Eira sjukhus utrymmen på adressen Skepparegatan 29, Helsingfors.

Under rehabiliteringen finns det möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för att få stöd i processen. Addiktionsläkarens och psykiaterns mottagningsbesök debiteras skilt enligt gällande prislista.

 

följande intensivdagar (2 dagar)

Anmälning Inka Somermäki tel. 040 757 7940 

INTENSIVPERIODEN: 

  • Ger kännedom om alkoholmissbruk
  • Erbjuder redskap att frigöra sig från missbruket
  • Ger en möjlighet att själv bearbeta sitt missbruk

Kursens innehåll och program:

  • redskap till förändring samt föreläsningar
  • grupparbeten
  • skriftliga uppgifter
  • diskussioner i grupp
  • man binder sig att vara utan alkohol under kursen.

Plats:
Eira sjukhus, Helsingfors
OBS! Ingång Fabriksgatan 28, 00150 Helsingfors

Tilläggsinformation:
Inka Somermäki, tel. 040 757 7940

 

SJÄLVHJÄLPSGRUPP

En handledd självhjälpsgrupp möts två gånger i veckan på Eira sjukhus.

Innehåll:
Gruppen leds alltid av en utbildad person.
I gruppen för man en fri dialog som gör det möjligt att bearbeta utmaningar öppet i en trygg och förstående omgivning.

Tid: måndag och onsdag kl. 17 – 18.30.

Plats: Eira sjukhus, Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors

Fråga mera och anmäl dig: Inka Somermäki, tel. 040 757 7940

I priset på 3 månaders alkoholavvänjningsprogrammet ingår möten i självhjälpsgruppen i 3 månaders tid.
Vid behov kan du fortsätta med besöken i självhjälpsgruppen efter avvänjningsprogrammet. Priset på fortsatta besök hittar du i prislistan.

 

Läs mera om Eira Alkoholavänjningskliniks tjänster
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Eira Alkoholavvänjningsklinik

Eira alkoholavvänjningsklinik är en privat vårdenhet i Helsingfors. Vi har vårdat alkoholberoende ända sedan 1985. Personalen som deltar i vården har alla en yrkesbehörighet inom hälsovården eller inom addiktionsvård, och vården sker alltid med respekt för personlig integritet. Du kan alltid komma till mottagningen utan en remiss av läkare och du får snabbt hjälp. Om du eller en närstående behöver hjälp för alkoholism, tveka inte att ta kontakt!

Läs mer
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Prislista
Missbruk och beroende Pris  Eiras Hälsokonto*
Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min.
Första mottagningsbesöket
från 214 €
 
Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min.
Följande besök
från 163 €
 
Mottagning hos psykiater, 30 min.
från 197 €
 
Mottagning hos terapeut, 60 min. från 148 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 40 min. från 76 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 60 min.
Första mottagningsbesöket
från 117 €
 

Specialister

   
Granat Simo, alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri, läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kinnunen Jussi, addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör
Suhonen Heini, addiktionsvård, sjukskötare
Österman Hannele, specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
   
Alkoholavvänjning Se priset   

12 mån. alkoholavvänjningsprogram
Innehåller:
2 veckors psykoterapeutisk rehabiliteringsperiod i Loimaa/HouseOfTherapy
Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 12 mån.
Mottagning hos addiktionsläkare x 5
Alkoholkonsumtionstest x 3

Förhandsbetalning erläggs innan 2 veckors rehabiliteringsperioden


11900,00 €

998,67 €/mån.

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd självhjälpsgrupp.
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.


1430,00 €

126,17 €/mån. 

Självhjälpsgrupp

Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.

510,00 € /12 ggr
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande