HJÄLP FÖR ALKOHOLPROBLEM MED ETT 3 MÅNADERS ALKOHOLAVVÄNJNINGSPROGRAM

Arbetsrelaterad stress, problem i parförhållandet, olika slag av kriser och t.o.m. framgång kan leda till för stort bruk av alkohol. Att slappna av genom att dricka har blivit nästan som ett tvångsbeteende som oroar anhöriga och framför allt en själv.

Eira sjukhus 3 månaders alkoholavvänjningsprogram omfattar

  • Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 3 månaders tid
  • En 2 dagars intensivperiod.

Du kan börja alkoholavvänjningen med självhjälpsgruppens träffar och delta i intensivdagarna inom tiden för avvänjningsprogrammet. Två dagars intensivperioder ordnas fyra gånger i året. Fråga mera och anmäl dig: Jussi Kinnunen, tel. 041 511 5678.

3 månaders alkoholavvänjningskursen ordnas i Eira sjukhus utrymmen på adressen Skepparegatan 29, Helsingfors.

Under rehabiliteringen finns det möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för att få stöd i processen. Addiktionsläkarens och psykiaterns mottagningsbesök debiteras skilt enligt gällande prislista.

 

följande intensivdagar (2 dagar)

Fredag 6.8.2021 kl. 17-20
Lördag 7.8.2021 kl. 12-17

Anmälning tfn 041 511 5678

INTENSIVPERIODEN: 

  • Ger kännedom om alkoholmissbruk
  • Erbjuder redskap att frigöra sig från missbruket
  • Ger en möjlighet att själv bearbeta sitt missbruk

Kursens innehåll och program:

  • redskap till förändring samt föreläsningar
  • grupparbeten
  • skriftliga uppgifter
  • diskussioner i grupp
  • man binder sig att vara utan alkohol under kursen.

Plats:
Eira sjukhus, Helsingfors
OBS! Ingång Fabriksgatan 28, 00150 Helsingfors

Tilläggsinformation:
Jussi Kinnunen, tfn 041 511 5678

 

SJÄLVHJÄLPSGRUPP

En handledd självhjälpsgrupp möts en gång i veckan på Eira sjukhus.

Innehåll:
Gruppen leds alltid av en utbildad person.
I gruppen för man en fri dialog som gör det möjligt att bearbeta utmaningar öppet i en trygg och förstående omgivning.

Tid: onsdagar kl. 17 – 18.30. OBS: Självhjälpsgruppen träffas följande gång 4.8.2021 kl. 17

Plats: Eira sjukhus, Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors

Fråga mera och anmäl dig: Jussi Kinnunen, tel. 041 511 5678

 

I priset på 3 månaders alkoholavvänjningsprogrammet ingår möten i självhjälpsgruppen i 3 månaders tid.
Vid behov kan du fortsätta med besöken i självhjälpsgruppen efter avvänjningsprogrammet. Priset på fortsatta besök hittar du i prislistan.

 

Eira sjukhus addiktionsterapeut
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör Boka tid
Läs mera om Eira Alkoholavänjningskliniks tjänster

Eira Alkoholavvänjningsklinik

Eira alkoholavvänjningsklinik är en privat vårdenhet i Helsingfors. Vi har vårdat alkoholberoende ända sedan 1985. Personalen som deltar i vården har alla en yrkesbehörighet inom hälsovården eller inom addiktionsvård, och vården sker alltid med respekt för personlig integritet. Du kan alltid komma till mottagningen utan en remiss av läkare och du får snabbt hjälp. Om du eller en närstående behöver hjälp för alkoholism, tveka inte att ta kontakt!

Läs mer

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Prislista
Missbruk och beroende Pris  Eiras Hälsokonto*

Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min.
Första mottagningsbesöket

182,50 €   

Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min.
Följande besök

138,50 €   
Mottagning hos psykiater, 30 min.
159 €   
Mottagning hos terapeut, 60 min. 136,50 €   
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 40 min. 66,50 €  
Telefonmottagning och videomottagning
   

Kenttä Santeri, läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin, 30 min.

139 €
 

Kinnunen Jussi, addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör,
60 min.

 136,50 €  

12 mån. alkoholavvänjningsprogram
Innehåller:
2 veckors psykoterapeutisk rehabiliteringsperiod i Loimaa/HouseOfTherapy
Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 12 mån.
Mottagning hos addiktionsläkare x 5
Alkoholkonsumtionstest x 3

Förhandsbetalning erläggs innan 2 veckors rehabiliteringsperioden

9996 €  836,90 €/mån.

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd självhjälpsgrupp.
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.

1380 €  118,90 €/mån. 
Självhjälpsgrupp
Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.
490 €/3 mån.  
Poliklinikavgift på 19,90 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 €.  I samband med alla de besök där data överförs i Kanta-registret, debiteras en Kanta-avgift på 1,95 €. * Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande