Bli nu medlem i Eira Hälsoklubb för kvinnor! Årsavgiften ger dig toppenförmåner.

Årsavgiften för Eira Hälsoklubb för kvinnor är endast 150 € och med den får du många toppenförmåner; bl.a. årligen kallelse till hälsogranskning, influensavaccinering, Inbody-kroppssammansättningsmätning, rabatter och nyttig information och hjälp i frågor som berör din hälsa. Hälsoklubbens Egenskötare hjälper och ger dig råd alltid vid behov. Egenskötaren är sjukskötare som helhetsomfattande tar hand om din hälsa och hänvisar dig vid behov till rätt specialist. Egenskötares mottagning är alltid kostnadsfri för Hälsoklubbens medlemmar (värde 18,50 €/besök).

I samband med anslutningen får du dessutom kostnadsfritt ett omfattande laboratorieundersökningspaket (värde 208 €). Undersökningsresultaten fungerar som bra bas för uppehållande av din hälsa och ditt välmående. 

Det lönar sig att lyssna på sin kropp. Det är lättare att behandla krämporna om de upptäcks i ett tidigt skede. Medlemskapet i Hälsoklubben för kvinnor gör det lätt för dig att följa upp din hälsa regelbundet. Bli medlem nu!

Såhär blir du medlem i Hälsoklubben för kvinnor:

1. Boka tid till Egenskötarens mottagning här ELLER
2. ring Egenskötaren tfn 09 1620 400 ELLER
3. fyll i kontaktblanketten för Hälsoklubben för kvinnor.


 

Förmånerna i eira hälsoklubb för kvinnor:

 

I SAMBAND MED ANSLUTNINGEN får du ett omfattande laboratoriepaket (värde 208 €) som enkom är skräddarsytt för hälsoklubbens medlemmar

 • I laboratoriepaketet ingår följande undersökningar:
  • Blodfettvärden (kolesterol)
  • Blodsocker
  • Levervärden
  • Njurvärden
  • Vätskebalans
  • Hjärtfilm (EKG)
  • Urinprov

 

MEDLEMSAVGIFTEN (150 €) I HÄLSOKLUBBEN FÖR KVINNOR OMFATTAR FÖLJANDE FÖRMÅNER:

 • Egenskötarens mottagning och rådgivning kostnadsfritt
  (värde 18,50 €/besök).
 • Kallelse till årlig hälsogranskning (värde 60 €) på Egenskötarens mottagning
  • Kartläggning av hälsotillståndet
  • Mätning av blodtrycket
  • Mätning av midjemåttet
 • Inbody-kroppsanalysmätning, som ger information om bl.a. ditt viktindex, fett- och muskelmassa, mängden visceralt fett (värde 45 €)
 • Kallelse till årlig influensavaccinering (värde 35 €).
 • 10 % rabatt på laboratorie- och röntgenundersökningar.
 • Inbjudan till Hälsoklubbens intressanta infokvällar
 • Personligt medlemskort.
Eira_naisten_terveysklubikortti_2018-03.jpg

 

Vi tar hand om din hälsa så du inte behöver grubbla över den.

varmt välkommen till Eira hälsoklubb för kvinnor!

 

Kom ihåg att du kan även ge medlemskapet som gåva genom att skaffa ett Eira presentkort.

Boka tid till Egenskötarens mottagning

Välkommen på kostnadsfri mottagning till Egenskötaren. Hon berättar mera om Hälsoklubben för kvinnor.

Om du så önskar kan hälsogranskningen ske genast i samband med anslutningen.

Boka tid lätt via nätet.

Eller kontakta oss per e-post halsoklubbforkvinnor@eirasjukhus.fi

Boka tid

Våra specialister på Eira Hälsoklubben för kvinnor hjälper dig!

Eira Hälsoklubbens specialister har en gedigen erfarenhet av kvinnans hälsa.

Nedan ser du Hälsoklubbens specialister. På Eira finns det totalt över 180 specialister inom hälsovården.
Eira Hälsoklubb för kvinnor specialister
Ahlström Lisa Doctor of Acupuncture and Oriental Medicine (DAOM) Boka tid
Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Koskenmies Sari Specialist i dermatologi Boka tid
Mikkola Tomi Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Popov Pia-Maria Företagsläkare, allmänläkare Boka tid
Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Tötterman Karl Johan Specialist i kardiologi och internmedicin Boka tid

Boka tid till Egenskötarens mottagning

Boka tid till en kostnadsfri mottagning hos Egenskötaren. Hon berättar mera om Eira Hälsoklubben för kvinnor.

Till hälsogranskningen får du komma genast då du anslutit dig, om du vill.

Mottagningsbesök till Egenskötaren bokar du enkelt via nätet.

Vi svarar även gärna på förfrågningar halsoklubbforkvinnor@eirasjukhus.fi.

 

Följande lediga tider
fre 16.11
08:15
15 min
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
fre 16.11
08:30
15 min
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider

Viktiga mått på kvinnans hälsa

Vi har skapat ett lätt sätt för dig att följa upp din hälsa.

När tiden inte räcker till och man blir stressad, märks det lätt på att blodtrycket stiger och vikten ökar. Mängden visceralt fett anses ha en större betydelse än övervikten för diabetes och hjärtsjukdomar. Egenskötaren för Hälsoklubben kartlägger levnadsvanorna och mäter de väsentliga värden.

Boka tid till Egenskötaren för Hälsoklubben för kvinnor, via nätet eller på nummer
09 1620 570.

Kartläggning av levnadsvanorna

Vid hälsogranskningen kartlägger Egenskötaren för Hälsoklubben för kvinnor de faktorer som inverkar på din hälsa.


Vikten

Viktindex BMI på basen av vikten och längden:
BMI 18,5–24,9 = normal vikt

BMI 25–29,9 = lindrig övervikt

Midjan

Med ett måttband är det enklast att utreda risken för artärsjukdomar. Fetma runt midjan är ett tecken på att för mycket fett har samlats i bukhålan. Detta medför ofta skadliga förändringar i blodtrycket eller fett- och sockervärden.

Kvinnor / midjemåttet (cm):
Idealmått: < 80
Ökad risk: 80-87
Avsevärd hälsorisk: > 88 

Blodtrycket

Ett förhöjt blodtryck ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.
Idealiskt blodtryck är  120/80 mmHg eller under.

Fettprocenten, muskelmassan och det viscerala fettet

Med hjälp av Inbody-kroppsanalysen som sjukskötaren gör får vi exakta uppgifter på var din kropp består av, bl.a. muskelbalansen, mängden fettvävnad och mängden visceralt fett.

Det viscerala fettet dvs fettets omfång på de inre organen är i förhållande till den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2.

De normala gränsvärden är olika beroende på ålder.
Tjänster inom Eira Hälsoklubb för kvinnor

Gynekologi och gynekologiska ingrepp

Eira sjukhus erbjuder omfattande gynekologiska tjänster för kvinnor i alla åldrar. Hos oss hittar du flera gynekologer till vilka det går lätt att boka tid ifall någonting bekymrar dig eller du vill komma på rutinkontroll. Vi har också lång erfarenhet av gynekologiska operationer.

Läs mer

Åderbråck och åderbråcksingrepp

På Eira sjukhus blir du kvitt dina åderbråck behändigt och du återhämtar dig snabbt. Vi har redan i flera år utfört behandlingar med laser eller med skuminjektioner. Fördelen med dessa behandlingsmetoder är att de inte är lika komplicerade som en operation och ger snabbare återhämtning. Hem får du gå redan samma dag.

Läs mer

Näringsterapi

Legitimerade näringsterapeuter betjänar sina kunder individuellt i olika frågor som härrör sig till näring och ätande. Av hen får du pålitlig och professionell information om näring och dess betydelse för välbefinnande, hälsofrämjande och att sköta sjukdomar.

Läs mer
Kontaktblankett för Hälsoklubben för kvinnor
Namn
Telefon
E-post
Meddelande