Företagshälsovårdaren koordinerar tjänster tillsammans med andra specialister

 • planering av verksamheten
 • utredningar av arbetsförhållanden inklusive rapporter och åtgärdsförslag
 • hälsokontroller enligt arbetets påfrestningar och företagets behov, hälsoplaner
 • information, rådgivning och vägledning om främjande av hälsa och arbetsförmåga
 • planmässigt och målinriktat samarbete med företaget för hantering, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan
 • verksamhet som främjar och upprätthåller arbetsförmåga, såsom utredningar av arbetsförmåga och rehabiliteringsplaner
 • förhandlingar om arbetshälsa med utlåtanden
 • planmässig uppföljning och koordinering av vård och rehabilitering för delvis arbetsförmögna anställda
 • utredning och vägledning vid yrkessjukdom eller misstanke om dylik
 • planering av första hjälp -beredskap för arbetsplatsen
   

att boka mottagningstid till företagshälsovårdaren

Tid till företagshälsovårdens hälsogranskning kan bokas på nätet.

 • Reservera 1 timme för företagshälsovårdarens hälsogranskning
 • För sjukbesök (t.ex. borttagning av stygn öron spolning, blodtrycksmätning) räcker en tid på 30 minuter
 • För vaccineringar 15 minuter och vaccineringsrådgivning/utredning 30 minuter

Var vänlig kontrollera om hälsogranskningen omfattar undersökningar som kräver fasta på 12 timmar, utan alkohol på 24 timmar och utan att urinera på 4 timmar. Senast en dag före själva undersökningen bör man gå till laboratoriet (OBS! om hälsogranskningen är på en måndag bör laboratoriet besökas på fredagen).
Vi ber våra företagskunder kontrollera om besväret ni uppsöker vård för går inom ramen för företagshälsovårdsavtalet mellan er arbetsgivare och Eira. Ni kan givetvis besluta att själv stå för kostnaderna.

Öppna och skriv ut hälsoförfrågan
Eiras företagshälsovårdare
Kokko_Marja.jpg Kokko Marja Företagshälsovårdare Boka tid
Wrede_Natascha.jpg Wrede Natascha Företagshälsovårdare Boka tid
mån 3.6
15:00
30 min
Kokko_Marja.jpg
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Obs! En del av mina mottagningstider är distanstider. Föredrar du telefonmottagning, boka "Puhelinvastaanotto". Då du vill boka en videomottagning, välj "Videovastaanotto".
Visa följande lediga tider
Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 56,00 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 89,00 €
Företagsläkare, 30 min. 92,00 €
Företagsläkare, distansmottagning, 30 min. 92,00 €
Företagshälsovårdare, 30 min. 50,00 €
Företagshälsovårdare, distansmottagning, 30 min.
50,00 €

Företagsfysioterapi

 

109,00 €/h

Specialister
 

Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, ansvarig företagshälsovårdare

Bomberg Maarit, fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut