Företagshälsovårdaren koordinerar tjänster tillsammans med andra specialister

 • planering av verksamheten
 • utredningar av arbetsförhållanden inklusive rapporter och åtgärdsförslag
 • hälsokontroller enligt arbetets påfrestningar och företagets behov, hälsoplaner
 • information, rådgivning och vägledning om främjande av hälsa och arbetsförmåga
 • planmässigt och målinriktat samarbete med företaget för hantering, uppföljning och tidigt stöd av arbetsförmågan
 • verksamhet som främjar och upprätthåller arbetsförmåga, såsom utredningar av arbetsförmåga och rehabiliteringsplaner
 • förhandlingar om arbetshälsa med utlåtanden
 • planmässig uppföljning och koordinering av vård och rehabilitering för delvis arbetsförmögna anställda
 • utredning och vägledning vid yrkessjukdom eller misstanke om dylik
 • planering av första hjälp -beredskap för arbetsplatsen
 • Planering av verksamheten

att boka mottagningstid till företagshälsovårdaren

 

Tid till företagshälsovårdens hälsogranskning kan bokas på nätet.

 • Reservera 1 timme för företagshälsovårdarens hälsogranskning
 • För sjukbesök (t.ex. borttagning av stygn öron spolning, blodtrycksmätning) räcker en tid på 30 minuter
 • För vaccineringar 15 minuter och vaccineringsrådgivning/utredning 30 minuter
Var vänlig kontrollera om hälsogranskningen omfattar undersökningar som kräver fasta på 12 timmar, utan alkohol på 24 timmar och utan att urinera på 4 timmar. Senast en dag före själva undersökningen bör man gå till laboratoriet (OBS! om hälsogranskningen är på en måndag bör laboratoriet besökas på fredagen).

Vi ber våra företagskunder kontrollera om besväret ni uppsöker vård för går inom ramen för företagshälsovårdsavtalet mellan er arbetsgivare och Eira. Ni kan givetvis besluta att själv stå för kostnaderna.

Eiras företagshälsovårdare
Kokko Marja Företagshälsovårdare Boka tid
Wrede Natascha Företagshälsovårdare Boka tid
Följande lediga tider
ons 12.12
08:15
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
ons 12.12
08:30
30 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
ons 12.12
08:30
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Öppna och skriv ut hälsoförfrågan