En optiker är expert på synen

Någon kan tro att optikerna endast gör 20 minuters synkontroller och hjälper kunderna att välja glasögon. I själva verket är optikerns arbete mångsidigt och kräver ett brett kunnande.

- Dethär yrket omfattar kundservice, undersökning av ögats hälsa, matematik, fysik och handarbete, säger Oskari Lehvonen, optiker på Eira sjukhus i Helsingfors.

- En optiker är expert på synen, och seendet är flerdimensionellt och invecklat.

Till sin utbildning är Lehvonen optometrist. Till vardags talar man ofta om optometrist och optiker som synonymer, men en optometrist har en bredare utbildning som möjliggör - och också förutsätter – en mer omfattande undersökning av ögats hälsa i samband med en synkontroll. Alla optiker utbildas nuförtiden direkt till optometrister

Fortsätter till fördjupade studier inom yrket

Lehvonen beskriver sig som en person som vill utmana sig själv och alltid lära sig något nytt. Sålunda blir det studier för magistersexamen i optometri i Norge. Han kommer att studera vid sidan om sitt arbete.

- Det är speciellt den kliniska delen som intresserat mig mera i mitt arbete än det traditionella arbetet i en affär. Nu när de fortsatta studierna är på hälft märker jag att jag redan förstår vissa saker bättre i mina undersökningar. Jag tycker om att det jag kan, kan jag möjligast bra och utförligt.

Det är inte många optometrister i Finland som har magistersexamen. Denna examen möjliggör en mer omfattande undersökning av ögats hälsa och vid behov kan kunden skickas för fortsatta undersökningar. När man har ett brett kunnande är det också lättare att tolka helheten. Man har kunskap att undersöka noggrannare och göra bättre iakttagelser. En sällsynt sjukdom kan eventuellt hittas i ett tidigt skede.Det bästa är att få lösa kundens problem

Innan Oskari Lehvonen kom till Eira jobbade han i optikeraffär där arbete var helt annorlunda än nu. Till Lehvonens arbetsuppgifter hör t.ex. förundersökningar inför operationer, efterkontroller och Thermoflo-torra-ögon-behandlingar. Han är också med vid laseroperationer och assisterar kirurgen och sjukskötaren.

Kunderna och att få hjälpa dem – det är det bästa i arbetet enligt Lehvonen.

- I allmänhet kommer man till mottagningen med ett problem. Ibland kan det vara något som stört kunden länge och som man inte kunnat lösa tidigare. Det belönar en allra mest då man kan vara till hjälp i dessa fall.

Ett bra exempel är Eira Torra-ögon-kliniken. Där har Lehvonen mött kunder som länge haft stora problem med torra ögon och som är så illa att det begränsar deras liv.

- Tack vare vår Thermoflo-behandling och vården hemma har deras problem försvunnit t.o.m. helt och hållet. Någon har kunna lägga make up för första gången på flera år, eller så besvärar ögonen inte längre eller man tänker inte på dem hela tiden. Det är stora förändringar som man då har åstadkommit.

 

Läs mer
Optikko_Emilia_600x450.jpg
Optikerns förundersökning för ögonoperation

Boka en tid till sjukhusoptikerns omfattande förundersökning. I förundersökningen kartlägger optikern dina ögons hälsotillstånd och synförmåga samt utreder vilken operationsform som lämpar sig bäst för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till en operation.

Läs mer
Kuivatsilmat_nainen_600x450.jpg
Eira Torra-ögon-klinik

Lider du av torra ögon? Rinner dina ögon? Är de röda eller sandiga? Måste du använda ögondroppar? Just för dig har vi öppnat en ny Eira Torra-ögon-klinik där vi effektivt kan underlätta dina ögonproblem med en helt ny och behaglig s.k. Thermoflo-värmebehandlingsmetod!

Läs mer

BOKA NU EN TID TILL OPTIKERNS KOSTNADSFRIA FÖRUNDERSÖKNING!

Sjukhusoptikern kartlägger dina ögons hälsotillstånd med hjälp av omfattande undersökningar. Ögonkirurgen analyserar de gjorda undersökningarna och bedömer om SMILE-laseroperationen är lämplig för dig. Under operationsdagen före ingreppet träffar du ögonkirurgen som diskuterar med dig om de gjorda undersökningarna och den rekommenderade operationsmetoden. Förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

Förundersökningen är avgiftsfri.
Kontaktlinser kan inte användas under en veckas tid före förundersökningen eller operation

Boka tid till optiker