Funktionell träning i mindre grupper

Funktionell träning är kombination av rörelser och rörelsemönster. Den ger kroppen styrka och energi så att du bättre klarar av vardagens utmaningar. Träningen handlar också om rörelser med kvalitet, som balanserar upp obalanser, ger närvaro och kroppskännedom.

Fokus ligger på mittkroppens styrka och kontroll, och alla rörelser utgår från den. Vi tränar hela kroppens rörlighet och styrka, i alla rörelseplan och tar ut hela rörelsebanor. Timmen är uppbyggd i cirkelträning med inslag av balans-, smidighets- och pulshöjande övningar både i uppvärmningen och i själva cirkelträningen. Vi använder oss av olika redskap och motstånd som bollar, cross-core och vikter.

Funktionell träning passar dig som vill utmana din kropp som helhet och stärka kroppens svagaste länk.
Träningen lämpar sig också om du har
  • nack-skuldersmärtor
  • knäproblem
  • problem med ryggen eller höften
  • nedsatt bålkontroll
  • du är gravid eller efter en förlossning
  • balansproblem

Våra timmar leds av en utbildad fysioterapeut och PT och du får alltid programmet anpassat efter just dina behov.

 

Yrkeskunniga fysioterapeuter handleder dig så att du når ditt mål

Funktionell träning i mindre grupper strävar till att:

  • ge information om hur bålen, nack-skulderpartiet och hela kroppen fungerar
  • tillsammans med en aktiv träning stärka axlarnas, bålens, höftens och hela kroppens muskelbalans
  • främja en god hållning
  • förebygga och minska smärtor i kroppen.

Med träningen eftersträvas utveckling av kroppskontroll med yrkeskunnig handledning. Träningarna genomförs i små grupper (med högst sex personer) och sker under ledning av en fysioterapeut. Träningarna fortskrider från lättare till mer krävande övningar efter individuella behov.
Ta med dig bekväma kläder som lämpar sig för träningen!

 

Funktionell träning i små grupper PÅ eira sjukhus

Tid

Måndag
Nytt! Fascial-grupp 7:30-8:30
65+ styrka och balans 11:00-12:00 
   
Tisdag
Grupp för män 16:30-17:30 
Grupp för kvnnor 18:00-19:00 
   
Onsdag
65+ styrka och balans 11:00-12:00 
Blandgrupp (kvinnor och män) 16:00-17:00 

Fråga efter lediga tider till grupperna tfn 040 169 3040 Sandra Nybacka eller per e-post sandra.nybacka@eiransairaala.fi

Hos oss kan du också betala med motionssedlar.

 

Du kan också beställa en kurs

Har du vänner eller bekanta som är intresserade av funktionell träning? Samla ihop max sex stycken intresserade personer, vi skräddarsyr kursen efter era behov!

Fråga mera: 040 169 3040 Sandra Nybacka eller per e-post sandra.nybacka@eiransairaala.fi
 
Eira sjukhus fysioterapeuter
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Prislista
Fysioterapi - gruppträning Pris
Funktionell träning i små grupper, tid 60 min. 20 €/gång*
* Deltagaravgiften för hela höst- eller vårperioden betalas i två rater. Smartum motionssedlar kan användas som betalningsmedel.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande