image-763c7819-ba52-43c6-b7f5-5b4a69c6b8f4.jpg

Korpinen Aulikki

Specialist i anestesiologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Specialiteter:Anestesiologi
Boka tid till specialist