Wiklund Tom

Specialist i cancersjukdomar
Examen:MKD, docent
Specialiteter:Cancersjukdomar
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Tom Wiklunds huvudtjänst är på Docrates Cancersjukhus där han jobbar som ledande överläkare. Tidigare har han arbetat som avdelningsöverläkare på HNS Cancerklinik. Dessutom har han verkat inom läkemedelsindustrin, som medicinsk chef för Pfizer och Roche. 

Han har specialiserat sig inom cancersjukdomar och strålbehandling vid Helsingfors Universitet år 1989, där han också disputerade år 1993 och blev docent år 1996.

Hans vetenskapliga verksamhet har fokuserat sig på behandling av sarkom, lymfom, bröstcancer och testikelcancer. Dessutom har han forskat i långtidsbiverkningar av cancerbehandlingar. Han har varit verksam i flera nordiska och internationella forsknargrupper.

Tom Wiklund talar svenska, finska och engelska.

Tom Wiklund har en lång erfarenhet av att undersöka och behandla patienter med cancer. Han delar gärna med sig av information om cancer, rekommenderar nödvändiga tilläggsundersökningar och diskuterar behandlingsalternativen för- och nackdelar. Han följer också gärna upp patienter som blivit behandlade för cancer med fokus på återfall och eventuella långtidsbiverkningar av behandlingarna.
Boka tid till specialist