Ylitalo Jarno

Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Examen:ML, FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology)
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Ryska
Specialiteter:Ögonkirurgi, Ögonläkare, ögonsjukdomar
Tjänster:Blended Vision laseroperation för ålderssynthet
Lasik laseroperation
SMILE laseroperation
Ögonläkarens mottagning
Boka tid till specialist