Holma Mikael

Specialläkare i psykiatri
Examen:Med. dr.
Specialiteter:Psykiatri
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Jag är specialiserad i behandlingen av depression, ångeststörningar och bipolär störning. Jag värderar också möjligheter till FPA psykoterapi men jag håller inte själv psykoterapimottagning.

Jag arbetar som överläkare på Helsingfors social- och hälsoverkets regionala psykiatri- och beroendecentrets poliklinik för affektiva störningar. Jag har haft mottagning på Eira sjukhus sedan år 2003.

Boka tid till specialist